Jumlah pelawat :  

Senarai Dana-dana Amanah Institusi Pengurusan Dana (IPD) Skim Pelaburan Ahli KWSP

Bil

IPD

1.

MAYBAN ASSET MANAGEMENT SDN BHD  (IPD001)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2017

2.

PUBLIC MUTUAL BERHAD (IPD 003)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 17 April 2017

3.

AMANAH SAHAM SARAWAK (IPD 004)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2017

4.

HONG LEONG ASSET MANAGEMENT BERHAD (IPD 009)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2017

5.

MIDF AMANAH ASSET MANAGEMENT BERHAD (IPD 012)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2017

6.

TA INVESTMENT MANAGEMENT BERHAD (IPD 014)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2017

7.

AMFUNDS MANAGEMENT BERHAD (IPD 019)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 17 April 2017

8.

PMB INVESTMENT BERHAD (IPD 020)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2017

9.

PACIFIC MUTUAL FUND BERHAD (IPD 022)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2017

10.

PERMODALAN BSN BERHAD (IPD 025)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2017

11.

RHB ASSET  MANAGEMENT SDN BHD (IPD 026)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 3 Julai 2017

12.

AMANAH MUTUAL BERHAD (IPD 032)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2017

13.

APEX INVESTMENT SERVICES BERHAD (IPD 033)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2017

14.

CIMB-PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT (IPD 034)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 17 April 2017

15.

AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD (IPD 035)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2017

16.

AMANAHRAYA INVESTMENT MANAGEMENT SDN BHD (IPD 038)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 17 April 2017

17.

LIBRA INVEST BERHAD (IPD 042)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2017

18.

EASTSPRING INVESTMENTS BERHAD (IPD 046)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2017

19.

KAF INVESTMENT FUNDS BERHAD(IPD 052)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2017

20.

PHEIM UNIT TRUST BERHAD (IPD 053)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2017

21.

AFFIN HWANG ASSET MANAGEMENT BERHAD (IPD 055)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2017

22.

KENANGA INVESTORS BERHAD (IPD 056)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 17 April 2017

23.

MANULIFE ASSET MANAGEMENT (IPD 057)

Senarai baru dana berkuat kuasa mulai 1 Mac 2017


 

Setakat 31 Disember 2016, jumlah keseluruhan dana-dana unit amanah yang diluluskan di bawah Skim Pelaburan Ahli KWSP adalah sebanyak 370 dana. Dari 370 dana, 313 adalah dana-dana aktif yang boleh ditawarkan kepada ahli KWSP setelah dana-dana ini memenuhi penilaian yang telah ditetapkan. KWSP telah membuat penilaian tahunan dan dari 313 dana amanah yang aktif pada tahun 2016, 49 dana telah digantung kerana tidak memenuhi kriteria pemilihan dana yang telah ditetapkan. 6 dana yang terdahulunya digantung pula telah diaktifkan kembali kerana telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan manakala sebanyak 6 dana telah digugurkan di bawah SPA KWSP. Jumlah dana yang aktif dan boleh ditawarkan untuk tempoh 2017/2018 mulai 1 Mac 2017 adalah sebanyak 269 dana amanah.


 
 

Tarikh kemaskini: 03 Julai 2017

Tarikh Semakan: 22 Disember 2017