Jumlah pelawat :  

Pengenalan

Penamaan merupakan proses menamakan individu sebagai penama/pentadbir (Wasi) untuk menerima/mentadbir  simpanan KWSP ahli apabila ahli meninggal dunia. 

Kenapa Perlu Membuat Penamaan?

Anda digalakkan membuat penamaan bagi memudahkan dan mempercepatkan urusan pengeluaran simpanan KWSP anda kepada individu yang dinamakan itu apabila meninggal dunia.  Sekiranya anda tidak membuat penamaan untuk simpanan KWSP, waris anda mungkin menghadapi kesukaran untuk mengeluarkan simpanan KWSP anda.  

Adakah Anda Layak Membuat Penamaan?

Anda layak menamakan sesiapa sahaja sebagai penama sekiranya :
    1. Anda berumur 18 tahun atau lebih
    2. Anda seorang warganegara Malaysia;
        ATAU
        Anda seorang Bukan Warganegara Malaysia; 
            • Menjadi ahli sebelum 1 Ogos 1998; ATAU
            • Telah mendapat Taraf Pemastautin Tetap (PR)
 

Siapa Yang Boleh Dinamakan? 

 • Anda boleh menamakan mana-mana ‘orang sebenar' sebagai penama / pentadbir. Mana-mana ‘orang sebenar' adalah merujuk kepada individu dan bukannya organisasi, pertubuhan, persatuan, badan kebajikan dan sebagainya. 
 •  Anda boleh melantik pentadbir / wasi di bawah umur 18 tahun dengan mengambil kira penama selaku wasi / pentadbir hanya boleh menjalankan tanggungjawab setelah mencapai umur 18 tahun. Bagaimanapun, bagi ahli yang beragama Islam bahagian penama kecil tersebut akan terbatal sekiranya penama masih di bawah umur 18 tahun ketika permohonan pengeluaran kematian dibuat oleh penama atau waris.
 • Anda dinasihatkan menamakan waris terdekat anda seperti suami, isteri, anak-anak dan ibu / bapa untuk menerima / mentadbir  simpanan anda. Ini adalah kerana, penamaan bukan kepada waris berkemungkinan akan mengakibatkan kesulitan kemudian hari  seperti bantahan daripada waris.
 

Penama Sebagai Wasi (Pentadbir) ATAU Benefiasiari

Ahli Beragama Islam

 • Penama adalah merupakan wasi (pentadbir) yang bertanggungjawab untuk mengagihkan simpanan ahli yang meninggal dunia kepada waris-waris ahli yang berhak mengikut Undang-undang Islam.
 • Jika penama meninggal dunia, pemohon yang layak adalah waris terdekat ahli. 

Ahli Bukan Islam

 • Penama adalah merupakan penerima mutlak (benefisiari) kepada simpanan ahli yang meninggal dunia.
 • Jika penama meninggal dunia;
  • Sebelum kematian ahli, pemohon yang layak adalah waris terdekat ahli yang meninggal dunia.
  • Selepas kematian ahli, pemohon yang layak adalah waris terdekat penama. 

Bagaimana Membuat Penamaan?

Anda dikehendaki mengemukakan dokumen-dokumen berikut  dengan lengkap dan teratur:-

BIL

NAMA DOKUMEN

WARGANEGARA

BUKAN WARGANEGARA

(Menjadi ahli sebelum 1 Ogos 1998)

PEMASTAUTIN

Tetap (PR)

1.

Salinan Kad Pengenalan Awam / Kad Pengenalan Malaysia (MyKad) /    Kad Pengenalan Tentera

 

 

2.

Kad Pengenalan Pemastautin Tetap (MyPR)

 

 

3.

Salinan Kad Pengenalan Polis dan Surat Pengesahan Majikan (surat daripada majikan yang menyatakan No. Kad Pengenalan Polis dan No. Kad Pengenalan Awam merujuk kepada orang yang sama) 

√√

 

 

4.

Salinan passport

 

 

5.

Salinan dokumen pengenalan diri penama-penama

* Keperluan dokumen ini adalah bagi menggantikan keperluan saksi

√√  Jika tidak memiliki MyKad/ Kad Pengenalan Polis yang tidak tertera No. Pengenalan Diri

Borang permohonan penamaan yang telah diisi dengan lengkap dan teratur hendaklah diserahkan sendiri oleh ahli melalui serahan kaunter di mana–mana Pejabat KWSP.

 

Bagaimana Penamaan Boleh Disemak?

Penamaan boleh disemak melalui saluran berikut :

 • Kemudahan i-Akaun (Ahli)
 • Hadir sendiri ke mana-mana Pejabat KWSP

Bagaimana Penamaan Boleh Dikemas kini?

Penamaan boleh dikemas kini dari semasa ke semasa dengan mengemukakan Borang Penamaan (KWSP 4) yang baru. Borang KWSP 4 yang baru akan membatalkan penamaan anda yang terdahulu.

Bagaimana Penamaan Terbatal?

Penamaan yang dibuat terbatal sekiranya :

 • Semua orang yang dinamakan meninggal dunia semasa ahli masih hidup
 • Ahli mengemukakan Borang Pembatalan Penamaan (KWSP 4A)
 • Ahli membuat penamaan baru dengan mengemukakan Borang Penamaan (KWSP 4)
 • Bagi ahli beragama Islam :

      √ *Penama belum mencapai umur 18 tahun ketika permohonan pengeluaran kematian dibuat oleh penama/waris;

        ATAU
      √ *Penama tidak membuat permohonan pengeluaran dalam tempoh satu (1) tahun dari tarikh kematian ahli.
         *Nota : Terbatal untuk bahagian penama berkenaan sahaja

 

STATUS PENAMAAN KE ATAS AHLI YANG MEMBUAT PENGELUARAN 55 TAHUN BAGI TEMPOH-TEMPOH BERIKUT :

 

 
SEBELUM
1 NOVEMBER 2007
 
TEMPOH PERALIHAN
1 NOVEMBER 2007 –
31 JANUARI 2008
 
MULAI 1 FEBRUARI 2008
 • Sekiranya ahli telah membuat pengeluaran keseluruhan kredit di bawah pengeluaran 55 tahun. Penamaan yang dibuat oleh ahli sebelum pengeluaran 55 tahun dianggap tidak terpakai bagi caruman baru yang dibuat.
 • Dalam ertikata lain jika ahli mencarum semula dan kemudiannya meninggal dunia -
  • Penamaan terdahulu tidak terpakai;
  • Pembayaran dibuat kepada waris menurut Peraturan 8 "Pembayaran atas kematian ahli jika tiada penamaan."
 • Sekiranya ahli membuat pengeluaran umur 55 tahun sekali gus iaitu mengeluarkan kesemua simpanan, maka penamaan yang dibuat sebelum ini tidak lagi terpakai.
 • Sekiranya ahli masih bekerja dan memilih untuk mencarum semula, ahli hendaklah membuat penamaan baru bagi caruman baru tersebut.
 • Sekiranya ahli membuat pengeluaran umur 55 tahun selain daripada sekali gus (sama ada pengeluaran bila-bila masa atau bayaran bulanan), maka penamaan ahli yang telah dibuat sebelum ini adalah terpakai selagi ahli masih mempunyai baki simpanan di KWSP (termasuk simpanan di mana-mana sub akaun).
 • Pengeluaran 55 tahun sama ada penuh, sebahagian, bulanan atau secara kombinasi tidak membatalkan penamaan. Pembatalan penamaan hanya merujuk kepada keadaan-keadaan yang diperuntukkan di bawah Peraturan 7, Peraturan-Peraturan KWSP 2001.

 

Pertanyaan

Jika anda mempunyai kemusykilan atau memerlukan maklumat lanjut mengenai penamaan, sila hubungi :

Sila nyatakan nombor KWSP atau nombor Kad Pengenalan Diri anda apabila berurusan dengan KWSP.

"NAMAKAN PENERIMA SIMPANAN KWSP ANDA HARI INI JUGA"

Anda Keutamaan Kami