Jumlah pelawat :  
Members Login


Business Partners Login

Designing A New EPF Scheme


1. Objektif utama kajian ini adalah untuk mendapatkan maklum balas anda berkaitan langkah-langkah penambahbaikan yang boleh diambil untuk skim dan produk KWSP bagi membantu anda mencapai masa depan yang lebih baik.

2. Semua maklumat dan jawapan yang diterima daripada responden akan dirahsiakan dan akan digunakan untuk analisa statistik sahaja.

Sila tekan di sini untuk menjawab kaji selidik tersebut.