Nilai
Bersama
Dihayati
Laporan Tahunan
2019

Fakta Sekilas Pandang

 • Ahli
  14,587,811
  Ahli
  7,626,262 merupakan Ahli Aktif yang masih mencarum
  Majikan Yang Mencarum Kepada KWSP
  522,297
 • Kadar Dividen
  Simpanan Konvensional
  5.45 %
  Bayaran Dividen
  RM 41.68 BILION
  Kadar Dividen
  Simpanan Syariah
  5.00 %
  Bayaran Dividen
  RM 4.14 BILION
 • Jumlah Pendapatan Kasar
  RM 49,756.59 Juta
  Meningkat 1%
  daripada RM49,436.69 juta pada tahun 2018
  Jumlah Aset
  RM 927,894.93 Juta
  Meningkat 11%
  daripada RM836,542.19 juta pada tahun 2018
 • Caruman Tahunan Yang Diterima Daripada Pekerja Dan Majikan
  RM 75,928.08 Juta
  Jumlah Pengeluaran
  RM 44,803.40 Juta

Perutusan Pengerusi
dan Ketua Pegawai Eksekutif

 • KWSP bertuah kerana telah lama mengenal pasti keperluan sesebuah organisasi untuk mengembangkan dan mengukuhkan strategi masa depannya. Berpandukan pengalaman hampir tujuh dekad, kami berupaya merancang masa depan, mengambil iktibar daripada krisis kewangan dan kemelesetan pada masa lalu, bahawa dalam setiap tempoh sukar, yang berjaya adalah mereka yang sentiasa bersedia dan tangkas. Ini telah mendorong kami agar sentiasa berada dalam keadaan bersedia dan mengambil pendekatan yang berhemah dalam menguruskan risiko dan krisis.
  TAN SRI SAMSUDIN OSMAN
  Pengerusi
  Februari 2007 - April 2020
 • Saya amat berbesar hati kerana diberi penghormatan untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam Laporan Tahunan 2019 selaku Pengerusi baharu KWSP, sebuah organisasi yang mempunyai sejarah pencapaian yang membanggakan dan masa hadapan yang mengujakan. Pertama sekali, saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada mantan Pengerusi yang kita sanjungi, Tan Sri Samsudin Osman, atas khidmat bakti, usaha gigih dan pencapaian hebat beliau selama ini yang menjadi penanda aras kepada pemimpin selepasnya.
  TAN SRI AHMAD BADRI MOHD ZAHIR
  Pengerusi
  Mulai 1 Mei 2020
 • Penularan pandemik COVID-19 yang bermula pada akhir tahun 2019 dan masih belum ada penawarnya telah mendedahkan dunia kepada krisis baharu. Justeru, KWSP mengakhiri tahun 2019 dalam keadaan berwaspada dalam mendepani era baharu yang dibayangi persekitaran tidak menentu, tiada kepastian, kompleks dan kabur (VUCA) yang pastinya penuh dengan cabaran namun sarat dengan pelbagai peluang.
  ALIZAKRI ALIAS
  Ketua Pegawai Eksekutif
 • KWSP bertuah kerana telah lama mengenal pasti keperluan sesebuah organisasi untuk mengembangkan dan mengukuhkan strategi masa depannya. Berpandukan pengalaman hampir tujuh dekad, kami berupaya merancang masa depan, mengambil iktibar daripada krisis kewangan dan kemelesetan pada masa lalu, bahawa dalam setiap tempoh sukar, yang berjaya adalah mereka yang sentiasa bersedia dan tangkas. Ini telah mendorong kami agar sentiasa berada dalam keadaan bersedia dan mengambil pendekatan yang berhemah dalam menguruskan risiko dan krisis.
  TAN SRI SAMSUDIN OSMAN
  Pengerusi
  Februari 2007 - April 2020
 • Saya amat berbesar hati kerana diberi penghormatan untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam Laporan Tahunan 2019 selaku Pengerusi baharu KWSP, sebuah organisasi yang mempunyai sejarah pencapaian yang membanggakan dan masa hadapan yang mengujakan. Pertama sekali, saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada mantan Pengerusi yang kita sanjungi, Tan Sri Samsudin Osman, atas khidmat bakti, usaha gigih dan pencapaian hebat beliau selama ini yang menjadi penanda aras kepada pemimpin selepasnya.
  TAN SRI AHMAD BADRI MOHD ZAHIR
  Pengerusi
  Mulai 1 Mei 2020
 • Penularan pandemik COVID-19 yang bermula pada akhir tahun 2019 dan masih belum ada penawarnya telah mendedahkan dunia kepada krisis baharu. Justeru, KWSP mengakhiri tahun 2019 dalam keadaan berwaspada dalam mendepani era baharu yang dibayangi persekitaran tidak menentu, tiada kepastian, kompleks dan kabur (VUCA) yang pastinya penuh dengan cabaran namun sarat dengan pelbagai peluang.
  ALIZAKRI ALIAS
  Ketua Pegawai Eksekutif

Tadbir Urus kami

Kami percaya bahawa tadbir urus korporat yang kukuh dan disokong oleh kepimpinan yang mantap dan amalan pengurusan yang baik dapat menyumbang kepada peningkatan integriti, akauntabiliti dan ketelusan. Kami akan terus menumpukan usaha untuk meningkatkan kesedaran dan mempraktikkan tadbir urus korporat yang baik. Sebagai institusi simpanan persaraan terbesar di Malaysia dengan aset pelaburan berjumlah RM924.75 bilion, kami berusaha menjadi peneraju dalam pelaburan lestari berlandaskan prinsip Persekitaran, Sosial dan Tadbir Urus (ESG) dalam pertimbangan pelaburan kami.

Ulasan Perniagaan Mengikut Bahagian

 • ALOKASI ASET STRATEGIK (SAA)
  Kajian semula ke atas SAA sebelum ini dibuat pada tahun 2016, yang berkuatkuasa bagi tahun 2016 hingga 2019 dengan peruntukan sebanyak 51% daripada aset pelaburan KWSP dalam Instrumen Berpendapatan Tetap, 36% dalam Ekuiti, 10% dalam Hartanah dan Infrastruktur, serta 3% dalam Instrumen Pasaran Wang.

  Pada tahun 2019, kami mengkaji semula SAA bagi tempoh efektif tahun 2020 hingga 2022. Rangka kerja hasil kajian semula ini akan memastikan objektif untuk memelihara dan menambah nilai simpanan ahli tercapai, sejajar dengan visi KWSP untuk membantu ahli mencapai masa depan yang lebih baik.
  Alokasi Aset Strategik (SAA) mengikut Kelas Aset Utama
  51%
  36%
  10%
  3%
  Instrumen Berpendapatan Tetap
  Ekuiti
  Hartanah dan Infrastruktur
  Instrumen Pasaran Wang
 • STATISTIK OPERASI
  2019
  Pendaftaran Ahli Dan Majikan
  526,766
  Ahli Baharu
  72,218
  Majikan Baharu
  Kutipan Caruman
  RM75.93
  bilion
  Jumlah Caruman Yang Diterima
  Pengeluaran
  2.39
  juta
  Bilangan Permohonan
  RM45.40
  bilion
  Diluluskan
  Penamaan
  430,067
  Penamaan Baharu
  Seiring dengan perkembangan KWSP sebagai sebuah organisasi keselamatan sosial yang bertanggungjawab ke atas 14.6 juta ahli dan lebih setengah juta majikan dan dalam era yang menuntut kepantasan perkhidmatan dan penggunaan teknologi terkini, adalah penting bagi kami untuk menyampaikan produk dan perkhidmatan secara efisien bagi memenuhi peningkatan permintaan dan ekspektasi pelanggan yang semakin tinggi. Oleh itu, keperluan untuk berevolusi dan memperlengkapkan organisasi dengan kapasiti dan keupayaan digital bukan lagi satu pilihan, tetapi merupakan satu matlamat perniagaan yang penting.
  • PERSIDANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANTARABANGSA 2019 (ISWC 2019)
   KWSP menganjurkan persidangan antarabangsanya yang ke-lapan pada bulan November 2019. Persidangan ini dinamakan semula sebagai Persidangan Kesejahteraan Sosial Antarabangsa (ISWC) daripada nama sebelumnya, iaitu Persidangan Keselamatan Sosial Antarabangsa, bagi lebih mencerminkan lagi isu-isu yang pantas mengubah dunia dan yang perlu diberi perhatian segera.
  • MEMUPUK PEMIKIRAN KRITIS DALAM POLISI KESEJAHTERAAN SOSIAL
   Kami turut mengetengahkan keupayaan untuk mencakna pemikiran yang kritis dalam pembangunan program pembelajaran kami, selaras dengan usaha-usaha KWSP untuk kekal relevan pada masa hadapan. Keupayaan ini diterapkan dalam program tahunan KFAIR 2019 yang dianjurkan pada bulan Oktober. Program yang bertemakan ‘Brave New World: Staying True to Our Core’ ini adalah bertujuan mempersedia anggota dengan keupayaan dan pengetahuan ketika mengharungi cabaran dalam dunia yang sentiasa berubah.

  Muat Turun

  Kembali
  ke atas