Last updated : 10/30/20 7:44 PM     

Notification on EPF Kiosk Operating Hours at Branches and Third Parties

Pihak KWSP ingin memaklumkan bahawa waktu operasi Kiosk KWSP di Cawangan dan Pihak Ketiga sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa. Ahli disarankan untuk mendapatkan informasi berkenaan perkhidmatan kios yang disediakan dengan pihak berkaitan.