Kemaskini terakhir : 05 Sep 2019    

Bahagian Kewangan dan Perkhidmatan

Fungsi utama Bahagian Kewangan dan Perkhidmatan adalah menyediakan perkhidmatan kewangan, perundangan, dan perolehan serta sokongan kepada pelanggan KWSP sendiri serta mempromosikan kesedaran dan memastikan pematuhan terhadap keperluan pentadbiran yang relevan yang berkaitan dengan KWSP.

Legal

Jabatan Undang-Undang

Jabatan ini bertanggungjawab menyediakan perkhidmatan perundangan dan kesetiausahaan kepada Lembaga KWSP. Ia juga bertanggungjawab untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap majikan, ahli atau mana-mana pihak yang tidak mematuhi peruntukan di bawah Akta KWSP 1991 dan undang-undang subsidiarinya.

Investment Compliance

Jabatan Perkhidmatan Pelaburan

Jabatan bertanggungjawab memastikan pematuhan dasar dan garis panduan dalaman mengenai pelaburan serta pematuhan kepada undang-undang dan peraturan berkaitan dengan pelaburan dalam dan luar negeri KWSP. Jabatan ini perlu menyelesaikan semua transaksi pelaburan dan memastikan semua rekod pelaburan dan laporan mematuhi dasar perakaunan KWSP. Ia juga merupakan penjaga untuk Perlindungan Data Peribadi dan Polisi Tembok Cina (Chinese Wall Policy) untuk KWSP.

Procurement Management

Jabatan Pengurusan Perolehan Bekalan

Jabatan ini bertanggungjawab untuk pengambilalihan barangan dan perkhidmatan mengikut dasar dan prosedur perolehan KWSP. Ia juga memastikan proses perolehan yang cekap, berkesan dan beretika untuk mendapatkan nilai terbaik wang semasa dan mengamalkan tadbir urus yang baik.

 
Finance

Jabatan Kewangan

Jabatan ini mengurus dan mengawal fungsi kewangan KWSP termasuk belanjawan, pembayaran, cukai dan laporan kewangan.

housing

Perlukan Bantuan?

Sila sertakan nombor ahli KWSP atau nombor kad pengenalan/pasport anda dan juga tajuk soalan anda semasa menghubungi KWSP.

 

Maklum Balas Pelanggan

Pejabat KWSP