Kemaskini terakhir : 08 Ogos 2019    

Bahagian Operasi

Bahagian Operasi adalah bahagian terutama KWSP kerana ia mengawasi pentadbiran amalan perniagaan untuk mencipta tahap kecekapan tertinggi dalam KWSP.

Tugas dan tanggungjawab penting termasuk pengendalian perkhidmatan pelanggan, penguatkuasaan, sumbangan, pendaftaran dan sokongan operasi utama lain dalam KWSP.

Contribution

Jabatan Caruman

Jabatan ini memastikan caruman yang diterima dan dikreditkan ke dalam akaun ahli dengan tepat dalam masa yang ditetapkan. Ia juga bertanggungjawab untuk menguruskan akaun ahli.

Registration and Operation Support

Jabatan Pendaftaran dan Operasi Sokongan

Jabatan ini bertanggungjawab untuk pendaftaran ahli, majikan dan penamaan. Di samping itu, ia menyediakan perkhidmatan sokongan ke Jabatan Sumbangan, Jabatan Pengurusan Operasi Pengeluaran dalam mengekalkan rekod majikan dan ahli serta perkara berkaitan kewangan.

Withdrawal Operation Management

Jabatan Pengurusan Operasi Pengeluaran

Jabatan ini bertanggungjawab memastikan semua permohonan pengeluaran diproses kepada penerima yang betul dalam mematuhi prosedur yang dinyatakan. Jabatan ini juga menyediakan dasar, operasi manual, arahan kerja dan garis panduan untuk semua jenis skim pengeluaran dan melaksanakan penambahbaikan yang berterusan supaya semua permohonan pengeluaran akan diproses dengan cara yang lebih cepat dan cekap.

 
Property Management

Jabatan Pengurusan Harta

Fungsi utama jabatan adalah untuk menyediakan persekitaran kerja yang kondusif dan selamat untuk kakitangan dan pelanggan KWSP. Pada masa yang sama, ia juga memastikan semua peraturan pihak berkuasa tempatan berkaitan dipatuhi.

Operational Transformation and Coordination

Jabatan Transformasi Operasi dan Penyelarasan

Jabatan ini bertanggungjawab menjalankan penyelidikan, penambahbaikan yang berterusan dan perubahan kejayaan masa hadapan - untuk mengubah dan menyelaraskan proses operasi dan untuk memenuhi keperluan dan harapan masa depan dalam persekitaran yang dinamik dan kompleks. Ia juga mendorong inisiatif untuk membenamkan budaya yang berkualiti dan inovatif di kalangan kakitangannya.

Enforcement

Jabatan Penguatkuasaan

Jabatan ini memastikan setiap majikan yang berdaftar dengan KWSP membuat caruman bagi pihak pekerja mereka dengan cara yang tepat pada masanya, seperti yang diperuntukkan oleh Akta KWSP 1991. Selain itu, jabatan itu adalah untuk memastikan kepentingan para ahli dijaga dengan baik melalui pengurusan aduan yang komprehensif.

 
Service Network

Jabatan Rangkaian Perkhidmatan

Jabatan ini bertanggungjawab menyediakan sokongan perkhidmatan, serta tahap pengurusan dan pemantauan efektif untuk memastikan keberkesanan perkhidmatan KWSP (kaunter dan elektronik).

Contact Management Centre

Pusat Pengurusan Perhubungan

Pusat Pengurusan Perhubungan KWSP bertindak sebagai saluran komunikasi kepada pelanggan melalui telefon, e-mel, media sosial (Facebook dan Twitter) dan faks elektronik. Pusat ini bertanggungjawab memastikan hubungan pelanggan yang baik dan memantau kepuasan pelanggan dan indeks pengalaman KWSP.

housing

Perlukan Bantuan?

Sila sertakan nombor ahli KWSP atau nombor kad pengenalan/pasport anda dan juga tajuk soalan anda semasa menghubungi KWSP.

Maklum Balas Pelanggan

Pejabat KWSP