Investment Highlights

Tarikh kemas kini: 22-01-2024

Pelaburan KWSP

KWSP menguruskan dana pelaburan berdasarkan dua objektif utama pelaburan jangka panjang iaitu untuk melindung nilai simpanan ahli; dan untuk memastikan pulangan yang stabil dan konsisten untuk jangka panjang berdasarkan had toleransi risiko. Dalam memastikan objektif ini tercapai, KWSP mempunyai dua sasaran strategik pelaburan - mengisytiharkan dividen nominal tahunan sekurang-kurangnya 2.50%; dan mengisytiharkan sekurang-kurangnya 2.00% dividen sebenar (inflasi terlaras) bagi purata tiga tahun bergerak.

Pelaburan KWSP

Bagi memastikan sasaran strategi pelaburan ini dicapai, strategi pelaburan KWSP adalah berpandukan Alokas iAset Strategik (SAA) bagi mengoptimumkan pulangan pelaburannya dalam lingkungan had toleransi risiko yang ditetapkan.
Jumlah Pendapatan Pelaburan

Q1

RM15.85 Bilion

Q2

RM11.14 Bilion

Q3

RM12.32 Bilion

Q1

RM19.24 Bilion

Q2

RM14.77 Bilion

Q3

RM13.97 Bilion

Q1

RM12.88 Bilion

Q2

RM12.39 Bilion

Q3

RM14.61 Bilion

Q1

RM11.79 Bilion

Q2

RM11.51 Bilion

Q3

RM12.95 Bilion

Q1

RM6.78 Bilion

Q2

RM8.44 Bilion

Q3

RM12.32 Bilion

Q1

RM10.63 Bilion

Q2

RM11.41 Bilion

Q3

RM9.54 Bilion

Sorotan Kami

Category Filter

Rekod Kadar Dividen

2023
XX% Kadar Dividen (Konvensional); XX% Kadar Dividen (Shariah)
2022
5.35% Kadar Dividen (Konvensional); 4.75% Kadar Dividen (Shariah)
2021
6.10% Kadar Dividen (Konvensional); 5.65% Kadar Dividen (Shariah)
2020
5.20% Kadar Dividen (Konvensional); 4.90% Kadar Dividen (Shariah)
2019
5.45% Kadar Dividen (Konvensional); 5.00% Kadar Dividen (Shariah)
2018
6.15% Kadar Dividen (Konvensional); 5.90% Kadar Dividen (Shariah)
2017
6.90% Kadar Dividen (Konvensional); 6.40% Kadar Dividen (Shariah)
2016
5.70% Kadar Dividen
2015
6.40% Kadar Dividen
2014
6.75% Kadar Dividen
2013
6.35% Kadar Dividen

Rekod Kadar Dividen

2023
5.50% Kadar Dividen (Konvensional); 5.40% Kadar Dividen (Shariah)
2022
5.35% Kadar Dividen (Konvensional); 4.75% Kadar Dividen (Shariah)
2021
6.10% Kadar Dividen (Konvensional); 5.65% Kadar Dividen (Shariah)
2020
5.20% Kadar Dividen (Konvensional); 4.90% Kadar Dividen (Shariah)
2019
5.45% Kadar Dividen (Konvensional); 5.00% Kadar Dividen (Shariah)
2018
6.15% Kadar Dividen (Konvensional); 5.90% Kadar Dividen (Shariah)
2017
6.90% Kadar Dividen (Konvensional); 6.40% Kadar Dividen (Shariah)
2016
5.70% Kadar Dividen
2015
6.40% Kadar Dividen
2014
6.75% Kadar Dividen
2013
6.35% Kadar Dividen