Kemaskini terakhir : 22 Dis 2022    

Mandatory Contribution

Ahli KWSP dalam sektor swasta dan pekerja tidak berpencen sektor awam mencarum ke dalam akaun persaraan mereka melalui potongan gaji bulanan oleh majikan. Amaun caruman tersebut terdiri daripada syer ahli dan majikan yang akan dikreditkan ke dalam akaun KWSP ahli. Di halaman ini, anda akan mengetahui lebih lanjut mengenai potongan caruman ini serta kepentingannya kepada anda.

Caruman Wajib

Caruman wajib anda dikira berdasarkan pendapatan bulanan mengikut Kadar Caruman Bulanan (Jadual Ketiga). Caruman bulanan terdiri daripada syer majikan dan syer pekerja yang dibayar melalui saluran yang disediakan.

 

 
 • Akaun 55 ialah gabungan akaun 1 dan akaun 2 apabila mencapai umur 55 tahun dan ia boleh dikeluarkan pada bila-bila masa setelah ahli mencapai umur 55 tahun.
 • Akaun Emas ialah akaun yang diwujudkan setelah ahli berumur 55 tahun. Mana mana caruman yang diterima selepas ahli mencapai umur tersebut akan dikreditkan ke akaun ini dan hanya boleh dikeluarkan setelah mencapai umur 60 tahun.
   

Kadar Caruman Pekerja

Kadar Caruman Bulanan (Jadual Ketiga)

Bagi anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kadar caruman, anda boleh melihat kadar tersebut di bawah ini.

Semak Penyata Gaji Anda

Majikan anda wajib memberikan penyata gaji kepada anda setiap bulan. Ia bertujuan bagi membolehkan anda menyemak sama ada potongan KWSP anda adalah tepat. Penyata ini juga akan digunakan oleh KWSP sebagai bukti caruman KWSP. Oleh itu, anda adalah dinasihatkan menyemak penyata ini pada setiap bulan dan menyimpannya dengan selamat.

Penyata ini hendaklah mengandungi antara lain maklumat-maklumat seperti berikut:

 • Nama penuh
 • Nombor ahli KWSP
 • Jantina
 • Nombor kad pengenalan
 • Nombor pasport/kewarganegaraan
  (jika anda bukan warganegara Malaysia)
 • Tempoh bayaran gaji
 • Jumlah gaji
 • Pembayaran-pembayaran lain bagi tempoh masa itu
 • Jumlah caruman KWSP untuk syer pekerja dan majikan
 • Nombor rujukan majikan
 • Nama penuh majikan/ wakil majikan, tandatangan dan tarikh penyata dikeluarkan.
 • Kaedah pembayaran upah
  (harian/mingguan/bulanan)
 • Tarikh bayaran upah

Anda boleh menyemak jumlah caruman anda melalui Penyata Ahli dalam i-Akaun. Anda perlu memastikan bahawa caruman tersebut telah dikreditkan ke dalam akaun anda dengan sewajarnya.

Bayaran Yang Dikenakan Caruman KWSP, Antaranya Ialah

Salary

Gaji

Payment for unutilised annual or medical leave

Tunggakan upah

Bonus

Bonus

Allowance

Elaun

Commission

Komisen

Wages for half day leave

Bayaran bagi cuti rehat tahunan dan cuti sakit yang tidak digunakan

Incentive

Insentif

Arrears of wages

Upah bagi cuti separuh gaji

Wages for maternity leave

Upah bagi cuti bersalin

Wages for study leave

Upah bagi cuti belajar

Other payments under services contract or otherwise

Bayaran-bayaran lain di bawah kontrak perkhidmatan atau sebaliknya.

Bayaran Tidak Wajib Bagi Caruman

Service charge

Caj perkhidmatan

Overtime

Bayaran kerja lebih masa

Gratuity

Ganjaran

Retirement benefit

Faedah persaraan

Retrenchment, temporary lay-off or termination benefits

Faedah pengurangan pekerja, pemberhentian sementara atau penamatan

Traveling allowance or the value of any travel concession

Mana-mana elaun perjalanan atau nilai mana-mana konsesi perjalanan

Payment in lieu of notice of termination of service

Mana-mana saraan atau bayaran lain sebagaimana yang dikecualikan oleh Menteri

Kadar Dividen

Semua caruman di KWSP akan dibayar dividen dan dijamin oleh kerajaan pada kadar minimum 2.50% bagi Simpanan Konvensional.

Kadar dividen untuk Simpanan Shariah adalah berdasarkan prestasi sebenar pelaburan patuh Shariah yang diuruskan dan dilaburkan oleh KWSP.

 

Kadar Dividen Pada Tahun-tahun Sebelumnya

Tahun Simpanan Shariah
(Tahunan)
Simpanan Konvensional
(Tahunan)
2020 4.90 5.20
2019 5.00 5.45
2018 5.90 6.15
2017 6.40 6.90
2016 - 5.70
2015 - 6.40
2014 - 6.75

Semak Penyata Anda

Anda boleh menyemak secara terperinci semua maklumat yang terkandung dalam Penyata Ahli atau i-Akaun (Ahli) anda seperti:

 • Maklumat peribadi anda iaitu nama, nombor kad pengenalan dan nombor ahli KWSP.
 • Maklumat caruman bulanan adalah sama dengan potongan gaji anda.
 • Maklumat mengenai pelarasan akaun anda (jika ada).
 • Jumlah simpanan anda di dalam Akaun 1 dan Akaun 2 adalah betul.

 

 
housing
 

Kadar Dividen

Tahun

Peratus (Simpanan Shariah)

Peratus (Simpanan Konvensional)

2020

5.20

4.90

2019

5.00

5.45

2018

5.90

6.15

2017

6.40

6.90

2016

-

5.70

2015

-

6.40

2014

-

6.75

2013

-

6.35

2012

-

6.15

2011

-

6.00

2010

-

5.80

2009

-

5.65

2008

-

4.50

2007

-

5.80

2006

-

5.15

2005

-

5.00

2004

-

4.75

2003

-

4.50

2002

-

4.25

2001

-

5.00

2000

-

6.00

1999

-

6.84

1997 - 1998

-

6.70

1996

-

7.70

1995

-

7.50

1988 - 1994

-

8.00

1983 - 1987

-

8.50

1980 - 1982

-

8.00

1979

-

7.25

1976 - 1978

-

7.00

1974 - 1975

-

6.60

1972 - 1973

-

5.85

1971

-

5.80

1968 - 1970

-

5.75

1965 - 1967

-

5.50

1964

-

5.25

1963

-

5.00

1960 - 1962

-

4.00

1952 - 1959

-

2.50