Kemaskini terakhir : 16 Jun 2023    

Self Contribution

Caruman KWSP tidak dihadkan hanya kepada mereka yang diwajibkan di bawah Akta KWSP 1991. Penyertaan sukarela daripada mereka yang tidak tertakluk di bawah undang-undang KWSP adalah sangat dialu-alukan. Tambahan pula, ianya merupakan satu kelebihan bagi anda untuk menyimpan simpanan bagi kegunaan di hari persaraan.

Siapa Yang Boleh Memohon

Syarat-syarat kelayakan

Malaysian citizen

Warganegara Malaysia & Pemastautin Tetap

Registered EPF member

Ahli KWSP

Registered EPF member

Berumur 75 tahun ke bawah

Cara Dan Saluran Pembayaran Caruman

 • Aplikasi Mudah Alih
  • Pembayaran secara elektronik melalui aplikasi i-Akaun (Ahli). Untuk maklumat lanjut, klik di sini.

 • Perbankan Internet

  Pembayaran secara elektronik melalui:

  1. Alliance Bank
  2. Bank Islam
  3. Bank Muamalat
  4. BSN
  5. CIMB Bank
  6. Hong Leong Bank
  1. Kuwait Finance House
  2. Maybank
  3. MBSB
  4. Public Bank
  5. RHB Bank
 • Ejen Bank Berdaftar
 • Kaunter Ejen Bank

  Pembayaran secara tunai/cek di kaunter ejen bank:

  • BSN

  • Maybank

  • Public Bank

  • RHB Bank - Hanya menerima pembayaran kad debit dan pindahan debit sahaja.

  Nota: Sila sertakan Borang Bayaran Caruman Pilihan Sendiri - KWSP 6A(1)

 • Kaunter KWSP
  • Pembayaran secara tunai/cek di kaunter KWSP. Tunai (maksimum RM500) /cek di semua kaunter KWSP Ibu Negeri termasuk KWSP Muar.

  Nota: Sila sertakan Borang Bayaran Caruman Pilihan Sendiri - KWSP 6A(1)

 • Mobile Team (MT)/ Mini Outreach Team (MoT)

  Kad Debit

  • Had amaun adalah tertakluk kepada had transaksi kad debit pembayar.

  • Had maksimum caruman sukarela adalah sehingga RM100,000 setahun.

  Nota: Sila lengkapkan Borang KWSP 6A (DC) bagi pembayaran secara kad debit.

  Untuk makluman lanjut, klik di sini.

*Bayaran caruman akan dikreditkan ke akaun KWSP ahli dalam tempoh 3 hari bekerja  untuk bayaran secara elektronik dan 7 hari bekerja untuk bayaran bukan secara elektronik.
**KWSP tidak menggalakkan ahli membuat bayaran secara tunai di kaunter KWSP terutamanya bagi bayaran melibatkan amaun yang besar.
***Pembayaran menggunakan kad debit melalui MT / MOT tertakluk kepada jadual lawatan MT/MOT.

Had Bayaran

Minimum (RM sahaja)

Tiada had
*Tertakluk kepada saluran pembayaran

Maksimum (RM sahaja)

Had maksimum terkumpul bagi Caruman Sukarela (Caruman Pilihan Sendiri, Caruman i-Saraan dan Caruman Penambahan Simpanan Akaun 1) adalah RM100,000 setahun.

housing