Kemaskini terakhir : 23 Ogos 2019    

Death

Sekiranya anda meninggal dunia, simpanan KWSP anda merupakan jaminan kepada orang-orang tersayang anda dan akan dapat membantu meringankan beban kewangan serta menampung perbelanjaan pengurusan pengebumian.

Kami menggalakkan anda membuat penamaan bagi membolehkan waris terdekat anda mengeluarkan simpanan KWSP tanpa sebarang kesulitan. Ahli keluarga yang di bawah tanggungan anda juga akandipertimbangkan untuk menerima satu bayaran Bantuan Kematian bagi membantu mereka dalam waktu kesulitan.

Individu

Apa Anda Perlukan

Dokumen

 • Borang KWSP 9KM (AHL) dan Senarai Semak Dokumen
 • Maklumat Akaun Bank (Akaun Simpanan/Akaun Semasa/Surat pengesahan maklumat pemegang akaun dari bank/Akaun Harta Pusaka Simati - NamaSimati)
 • Dokumen Bukti Pertalian (Sijil Daftar Kahwin/Sijil Akuan Sumpah Kahwin bagi Ahli Bukan Islam dan telah berkahwin sebelum 1 Mac 1982)
 • Surat Kuasa (Surat Pentadbiran Mahkamah/Institusi Perundangan/Amanah Raya Berhad (ARB))
 • Salinan Dokumen Pengenalan Diri pemohon bersama salinan asal untuk tujuan pengesahan
 • Salinan Dokumen SijilKelahiran pemohon bersama salinan asal untuk tujuan pengesahan (jika perlu)
 • Sijil Kematian ahli ATAU Sijil Kematian penama (jika penama telah meninggal dunia)
 • SijilKelahiran ahli (jika ahli belum berkahwin) ATAU Sijil Perkahwinan (jika ahli telah berkahwin) ATAU Surat Penceraian ahli/bukti pertalian dengan pemohon (jika ahli sudah bercerai)
 • Penamaan

  Siapa Yang Boleh Memohon

  Kelayakan

  Requirements

  Penama

  Requirements

  Berumur 18 tahun dan ke atas

   

  Apa Yang Boleh Dikeluarkan

  • Kesemua bahagian simpanan KWSP ahli mengikut bahagian penamaan yang dibuat.

  Apa Yang Anda Perlu Tahu

  Ahli beragama Islam

  Jika penama meninggal dunia, waris terdekat ahli layak untuk memohon bagi Pengeluaran Kematian.

  Ahli bukan beragama Islam

  Jika penama meninggal dunia sebelum kematian ahli, waris terdekat ahli layak untuk memohon bagi Pengeluaran Kematian. Tetapi jika penama meninggal dunia selepas kematian ahli, waris terdekat penama layak untuk memohon.

 • Tanpa Penamaan

  Siapa Yang Boleh Memohon

  Kelayakan

  Ahli telah berkahwin Ahli belum berkahwin
  Balu/duda ahli,
  anak-anak (atau penjaganya), ibu bapa, adik-beradik atau Pentadbir Pusaka
  Ibu bapa, adik-beradik ahli atau Pentadbir Pusaka

  Apa Yang Boleh Dikeluarkan

  Simpanan ahli/ Tempoh pengeluaran ≤ RM2,500 > RM2,500 – RM25,000 > RM25,000
  Permohonan kurang dari 2 bulan dari tarikh kematian ahli Bayaran sekali gus
  Bayaran pertama:
  RM2,500
  Bayaran kedua selepas tempoh 2 bulan dari tarikh kematian ahli:
  Kesemua baki simpanan
  Bayaran pertama:
  RM2,500
  Bayaran kedua selepas tempoh 2 bulan dari tarikh kematian ahli:
  RM22,500
  Baki simpanan akan dibayar berdasarkan Surat Pentadbiran Mahkamah/Institusi Perundangan/ARB
  Permohonan lebih daripada 2 bulan dari tarikh kematian ahli Bayaran sekali gus Bayaran sekali gus
  RM25,000
  Baki simpanan akan dibayar berdasarkan Surat Pentadbiran Mahkamah/Institusi Perundangan/ARB

  *Sekiranya ahli meninggal dunia tanpa membuat penamaan, mana-mana individu yang telah di lantik oleh Mahkamah akan bertindak sewajarnya untuk memohon Pengeluaran Kematian.

 • Bantuan Kematian

  Mengenai Bantuan Kematian

  Bantuan Kematian merupakan tanda simpati KWSP terhadap waris terdekat ahli (atas budi bicara KWSP). Bayaran sebanyak RM2,500 dibayar sekali sahaja kepada "orang tanggungan ahli" yang layak (balu/duda, anak, atau ibu bapa ahli tertakluk kepada status perkahwinan ahli).

  *KWSP berhak mempertimbangkan keputusan akhir berkaitan dengan bayaran Bantuan Kematian.


  Syarat-syarat Kelayakan

  Requirements

  Ahli yang telah meninggal dunia adalah Warganegara, Penduduk Tetap (PR) dan Bukan Warganegara (yang mendaftar sebelum 1 Ogos 1998)

  Requirements

  Orang tanggungan ahli (balu/duda/anak/ibu bapa) Tertakluk kepada status perkahwinan ahli

  Permohonan mesti diterima dalam tempoh 6 bulan dari tarikh kematian ahli

  Ahli mati sebelum mencapai umur 60 tahun

  Requirements

  Ahli masih mempunyai simpanan KWSP

   

Apa Anda Perlukan

Dokumen

 • Surat Kuasa (Surat Pentadbiran Mahkamah/Institusi Perundangan/Amanah Raya Berhad (ARB))
 • Sijil Kematian ahli
 • Penamaan

  Siapa Yang Boleh Memohon

  Kelayakan

  Requirements

  Amanah Raya Berhad

   
   

  *Amanah Raya Bhd (ARB) akan menerima 100% daripada simpanan KWSP ahli samada sebagai penama (bagi ahli Islam/bukan Islam) atau sebagai Pemegang Amanah
  (bagi ahli bukan Islam – tertakluk kepada usia penama dan pembahagian) berdasarkan undang–undang yang terpakai.

 • Tanpa Penamaan

  Siapa Yang Boleh Memohon

  Kelayakan

  Requirements

  Pentadbir Pusaka/Pemegang Wasiat/Pemegang Amanah

   
   

  *Sekiranya ahli meninggal dunia tanpa membuat penamaan, mana-mana Institusi yang telah dilantik oleh Mahkamah akan bertindak sewajarnya untuk memohon Pengeluaran Kematian.

 • CARA PEMBAYARAN
  Bayaran Dalam Negara Bayaran Luar Negara
  Bayaran penuh dalam Ringgit Malaysia (RM) akan dikredit ke dalam akaun pemohon
  Jika pemohon ada akaun aktif dengan bank panel kami dan nombor pengenalan sama dengan rekod bank
  Bayaran penuh akan dibuat melalui Draf Bank Asing di dalam matawang pilihan pemohon
  Jika matawang pilihan pemohon terdapat di dalam senarai matawang yang disahkan
  Pemohon akan diberi Cek Jurubank 
  Jika bayaran ke akaun pemohon gagal
  Bayaran penuh akan di buat melalui Draf Bank Asing di dalam matawang US Dolar
  Jika matawang pilihan pemohon tidak terdapat di dalam senarai yang disahkan
 • PERINGATAN PENTING

  1. Mengesahkan dokumen pemohon

  Pastikan SEMUA salinan dokumen disahkan dan diakui oleh orang yang diberi kuasa

  (lengkap dengan nama, jawatan dan cop rasmi melainkan dokumen yang memerlukan pengesahan oleh pegawai KWSP)

  ORANG YANG DIBERI KUASA

  2. Pastikan bank panel pemohon

  Rujuk kepada senarai bank panel KWSP untuk kredit terus ke dalam akaun pemohon

  BANK PANEL KWSP

  3. Hantar ke KWSP

  Hantar permohonan lengkap ke kaunter KWSP terdekat.

  CARI KWSP TERDEKAT

  4. Perlu maklumat lanjut?

  Rujuk kepada risalah produk untuk maklumat tambahan.

  MUAT TURUN RISALAH KEMATIAN
housing