Kemaskini terakhir : 08 Dis 2022    

build home

Membina sebuah rumah merupakan pelaburan yang terbesar bagi ahli. Bagi membantu ahli membina rumah impian mereka, kami membenarkan ahli membuat pengeluaran daripada Akaun 2 bagi membiayai pembinaan rumah.

Dengan Pembelian Tanah

Siapa Yang Boleh Memohon

Kelayakan

Kelayakan

Warganegara Malaysia & Bukan Warganegara

Kelayakan

Umur bawah 55

Kelayakan

Mempunyai sekurang-kurangnya RM500 dalam Akaun 2

Kelayakan

Ahli/pasangan ahli membeli tanah dan membina sebuah rumah di atas tanah tersebut*

Kelayakan

Pinjaman yang diluluskan dari pemberi pinjaman yang dibenarkan** ATAU pembiayaan sendiri

Kelayakan

Tidak pernah membuat Pengeluaran Perumahan/ Telah membuat pengeluaran untuk membeli rumah tetapi telah menjualnya/melupuskan pemilikan

Kelayakan

Surat Perjanjian Membina Rumah tidak melebihi tiga (3) tahun dari tarikh permohonan diterima

 

*Kos membeli tanah boleh diambil kira dengan syarat tarikh Perjanjian Jual Beli Tanah adalah dalam tempoh dua (2) tahun dari tarikh Perjanjian Bina Rumah
**Institusi kewangan yang dilesenkan dibawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 atau Akta Kewangan Islam 2013; Kerajaan Pusat/Negeri atau mana-mana agensi kewangan kerajaan; Majikan ahli; Koperasi/Syarikat Kerjasama yang berlesen (diluluskan oleh Suruhanjata Koperasi Malaysia); Syarikat Insurans berlesen yang diluluskan oleh Bank Negara; Pemberi Pinjaman yang dibenarkan oleh KWSP.

Kategori

 • Pengeluaran individu
 • Pengeluaran bersama pasangan/ahli keluarga
 

Apa Yang Anda Boleh Keluarkan

  PENGELUARAN INDIVIDU PENGELUARAN BERSAMA PASANGAN/AHLI KELUARGA
Pinjaman Perumahan Perbezaan di antara kos pembinaan rumah dengan pinjaman + 10% daripada kos pembinaan
ATAU
Semua simpanan dalam Akaun 2
(mana yang lebih rendah)
Perbezaan di antara kos pembinaan rumah dengan pinjaman + 10% daripada kos pembinaan
ATAU
Semua simpanan dalam Akaun 2 pemohon
(mana yang lebih rendah)
Pembiayaan Sendiri/Tunai Kos pembinaan + tambahan 10%
ATAU
Semua simpanan dalam Akaun 2
(mana yang lebih rendah)
Kos pembinaan + tambahan 10%
ATAU
Semua simpanan dalam Akaun 2 pemohon
(mana yang lebih rendah)

Apa Yang Anda Perlukan

Dokumen

 • Salinan dokumen pengenalan bersama yang asal untuk tujuan pengesahan (untuk bukan pemegang MyKad sahaja)
 • Buku bank atau salinan penyata akaun bank (bagi tujuan pengesahan)
 • Perjanjian bina rumah (dengan ahli, pasangan atau nama bersama)

Dokumen tambahan untuk rumah pertama atau kedua

Pembiayaan pembinaan perumahan mempunyai ciri-ciri yang mungkin berbeza bagi pembinaan rumah pertama dan kedua. Jadi, ia amatlah penting untuk menyusun semua dokumen yang diperlukan bagi melancarkan proses permohonan.

Rumah Pertama

 • Pinjaman

   

  1. Bukti Pinjaman

   Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan
   ATAU
   Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan* DAN Surat Perjanjian Pinjaman Perumahan /Borang Gadaian 16A /Surat Ikatan Serahak/Suratan Hakmilik atas nama ahli dan dicagarkan kepada pemberi pinjaman

  *Sekiranya kelulusan pinjaman melebihi setahun


  1. Bukti Pemilikan

   Surat Perjanjian Membeli Tanah*
   DAN
   Suratan Hakmilik Tanah/Catatan Carian Rasmi atas nama ahli atau atas nama pasangan ahli

    *Tarikh perjanjian tidak melebihi 2 tahun dengan Surat Perjanjian Bina Rumah

  1. Bukti Pembinaan

   Surat Perjanjian Bina Rumah atas nama ahli atau nama pasangan ahli atau kedua-duanya (bagi pembinaan bersama)
   ATAU
   Surat Akuan Sumpah – mesti mengandungi butiran harta, jenis rumah, tarikh mula pembinaan dan kos pembinaan dengan setem hasil RM10.00

   Tarikh perjanjian pembinaan tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan

  1. Bukti Kelulusan

   Harta Dalam Majlis Bandaran
   Surat Kelulusan pembinaan rumah oleh Pihak Berkuasa Tempatan 
   ATAU
   Pelan rumah yang lengkap dengan kelulusan Pihak Berkuasa Tempatan 

   Harta Di Luar Majlis Bandaran
   Surat pengesahan rumah yang dibina berada di luar kawasan Majlis Perbandaran daripada Pihak Berkuasa Tempatan/Ketua Kampung/Penghulu/Jawatankuasa Kampung (JKK) 
   DAN
   Pelan lakaran rumah

  1. Bukti Pertalian
   Sijil Perkahwinan

   Jika Surat Perjanjian Bina Rumah atas nama pasangan ahli
 • Pembiayaan Sendiri
  1. Bukti Pembayaran

   Bukti bayaran tidak kurang 20% daripada harga rumah
   ATAU
   Resit bayaran binaan/bil pembelian bahan binaan
   ATAU
   Resit kos buruh pembinaan
   ATAU
   Surat pengesahan bayaran daripada kontraktor

   Bukti bayaran di atas tidak melebihi tiga tahun daripada tarikh permohonan diterima

  1. Bukti Pemilikan

   Surat Perjanjian Membeli Tanah*
   DAN
   Suratan Hakmilik Tanah/Catatan Carian Rasmi atas nama ahli atau atas nama pasangan ahli 

    *Jika tarikh perjanjian tersebut adalah dalam tempoh 2 tahun dari tarikh Perjanjian Membina Rumah

  1. Bukti Pembinaan

   Surat Perjanjian Bina Rumah atas nama ahli atau nama pasangan ahli atau kedua-duanya (bagi pembinaan bersama)
   ATAU
   Surat Akuan Sumpah – mesti mengandungi butiran harta, jenis rumah, tarikh mula pembinaan dan kos pembinaan dengan setem hasil RM10.00 

   Tarikh perjanjian pembinaan tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan

  1. Bukti Pembinaan (2)


   *Sijil Arkitek/Surat Permintaan Bayaran yang menunjukkan peringkat pembinaan tidak kurang daripada 20%

   *Bagi kes pembinaan oleh kontraktor dan arkitek bertauliah


    
  2. Bukti Kelulusan

   Harta Dalam Majlis Bandaran
   Surat Kelulusan pembinaan rumah oleh Pihak Berkuasa Tempatan 
   ATAU
   Pelan rumah yang lengkap dengan kelulusan Pihak Berkuasa Tempatan 

   Harta Di Luar Majlis Bandaran
   Surat pengesahan rumah yang dibina berada di luar kawasan Majlis Perbandaran daripada Pihak Berkuasa Tempatan/Ketua Kampung/Penghulu/Jawatankuasa Kampung (JKK) 
   DAN
   Pelan lakaran rumah


    
  3. Bukti Lokasi
   


  Pelan lokasi tapak pembinaan rumah

  (bagi kes rumah yang dibina di luar kawasan Majlis Perbandaran)


  1. Bukti Pertalian

   Sijil Perkahwinan
   ATAU
   Sijil Kelahiran
   Pembinaan bersama ahli keluarga terdekat (suami/isteri/ibu bapa /ibu bapa mentua/ibu bapa tiri/ibu bapa angkat/ anak/anak tiri/anak angkat/ adik beradik)

Rumah Kedua

 • Pinjaman
  1. Bukti Pinjaman

   Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan
   ATAU
   Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan*
   DAN Surat Perjanjian Pinjaman Perumahan /Borang Gadaian 16A /Surat Ikatan Serahak /Suratan Hakmilik atas nama ahli dan dicagarkan kepada pemberi pinjaman

   *Sekiranya kelulusan pinjaman melebihi setahun

  1. Bukti Pemilikan

   Surat Perjanjian Membeli Tanah*
   DAN
   Suratan Hakmilik Tanah/Catatan Carian Rasmi atas nama ahli atau atas nama pasangan ahli 

    *Jika tarikh perjanjian tersebut adalah dalam tempoh 2 tahun dari tarikh Perjanjian Membina Rumah

  1. Bukti Pembinaan

   Surat Perjanjian Bina Rumah atas nama ahli atau nama pasangan ahli atau kedua-duanya (bagi pembinaan bersama)
   ATAU
   Surat Akuan Sumpah – mesti mengandungi butiran harta, jenis rumah, tarikh mula pembinaan dan kos pembinaan dengan setem hasil RM10.00 

   Tarikh perjanjian pembinaan tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan

  1. Bukti Kelulusan

   Harta Dalam Majlis Bandaran
   Surat Kelulusan pembinaan rumah oleh Pihak Berkuasa Tempatan 
   ATAU
   Pelan rumah yang lengkap dengan kelulusan Pihak Berkuasa Tempatan 

   Harta Di Luar Majlis Bandaran
   Surat pengesahan rumah yang dibina berada di luar kawasan Majlis Perbandaran daripada Pihak Berkuasa Tempatan/Ketua Kampung/Penghulu/Jawatankuasa Kampung (JKK) DAN Pelan lakaran rumah

  1. Bukti Pertalian

   Sijil Perkahwinan
   ATAU
   Sijil Kelahiran
   Pembinaan bersama ahli keluarga terdekat (suami/isteri/ibu bapa/ibu bapa mentua/ibu bapa tiri/ibu bapa angkat/ anak/anak tiri/anak angkat/adik beradik)

  1. Bukti Pelupusan

   Bukti Penjualan atau Pelupusan Pemilikan Rumah Pertama
  1. Borang Pindahmilik KTN 14A atas nama pemilik baru yang telah disempurnakan oleh Pejabat Tanah atau sekurang-kurangnya Borang Pindahmilik KTN14A telah lengkap ditandatangani berserta resit penyata perserahan oleh Pejabat Tanah;
   ATAU
   Nota: Bagi rumah yang dipindah milik atas dasar kasih sayang (tertakluk kepada ahli keluarga terdekat sahaja iaitu suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik), perlu sertakan mana-mana dokumen bukti pertalian.
  2. Surat Ikatan Serahak (‘Deed Of Assignment’); DAN Surat pengesahan daripada peguam pembeli / penjual yang mengesahkan bahawa Notis Ikatan Serahak (‘Notice of Assignment’) telah dikemukakan kepada pemaju mengikut Seksyen 22D (2) Akta Pemaju Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) Pindaan 2007 (bagi proses pembelian atau penjualan selepas 12 April 2007); ATAU
  3. Surat Ikatan Serahak (‘Deed Of Assignment’) antara ahli dan pemilik baru yang sempurna dan mesti mempunyai Cop Duti setem (atau mengemukakan sijil setem) 1% daripada harga penjualan; ATAU
  4. Suratan Hakmilik atas nama pemilik baru DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
  5. Borang Cukai Keuntungan Harta Tanah 5/5A (‘Real Property Gain Tax’) DANSurat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
  6. Perakuan jual oleh pentadbir tanah (KTN16I)/Perakuan jual oleh mahkamah (KTN16F); ATAU
  7. Pengesahan Bank Pelelong mengenai lelongan harta ; ATAU
  8. Penyerahan harta melalui Perintah Mahkamah kepada mana-mana pihak DAN surat cerai (bagi kes perceraian); ATAU
  9. Carian rasmi yang menunjukkan pemilik baru harta tersebut daripada Pejabat Tanah DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
  10. Surat Pengesahan daripada Pihak Berkuasa (Majlis Perbandaran/Majlis Daerah/Penghulu) bagi rumah musnah akibat bencana alam; ATAU
  11. Surat Pengesahan daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan/Kerajaan Negeri bagi projek terbengkalai/bermasalah/sakit; ATAU
  12. Surat Perjanjian Pembatalan pembelian rumah pertama (‘Deed Of Revocation’ atau ‘Deed of Rescission’); ATAU Surat Pengesahan Pembatalan daripada pemaju / peguam; ATAU
  13. Cukai Taksiran yang dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran ]/pihak berkuasa tempatan atas nama pemilik baru dan Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
  14. Surat pengesahan mengenai kemusnahan rumah akibat kebakaran dan mengakibatkan hilang tempat kediaman yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang dibenarkan seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat/Polis Di Raja Malaysia/Pihak Berkuasa Tempatan/Majlis Tempatan/Ketua Kampung dan lain-lain yang diberi kuasa; DAN Dokumen tambahan seperti gambar kejadian atau lain-lain dokumen yang boleh menyokong permohonan pemohon (jika perlu).
 • Pembiayaan Sendiri
  1. Bukti Pembayaran

   Bukti bayaran tidak kurang 20% daripada harga rumah
   ATAU
   Resit bayaran binaan/bil pembelian bahan binaan
   ATAU
   Resit kos buruh pembinaan
   ATAU
   Surat pengesahan bayaran daripada kontraktor

   Bukti bayaran di atas tidak melebihi tiga tahun daripada tarikh permohonan diterima

  1. Bukti Pemilikan

   Surat Perjanjian Membeli Tanah*
   DAN
   Suratan Hakmilik Tanah/Catatan Carian Rasmi atas nama ahli atau atas nama pasangan ahli

    *Tarikh perjanjian tidak melebihi 2 tahun dengan Surat Perjanjian Bina Rumah

  1. Bukti Pembinaan

   Surat Perjanjian Bina Rumah atas nama ahli atau nama pasangan ahli atau kedua-duanya (bagi pembinaan bersama)
   ATAU
   Surat Akuan Sumpah – mesti mengandungi butiran harta, jenis rumah, tarikh mula pembinaan dan kos pembinaan dengan setem hasil RM10.00

   Tarikh perjanjian pembinaan tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan

  1. Bukti Kelulusan

   Harta Dalam Majlis Bandaran
   Surat Kelulusan pembinaan rumah oleh Pihak Berkuasa Tempatan 
   ATAU
   Pelan rumah yang lengkap dengan kelulusan Pihak Berkuasa Tempatan 

   Harta Di Luar Majlis Bandaran
   Surat pengesahan rumah yang dibina berada di luar kawasan Majlis Perbandaran daripada Pihak Berkuasa Tempatan/Ketua Kampung/Penghulu/Jawatankuasa Kampung (JKK) 
   DAN
   Pelan lakaran rumah

  1. Bukti Pembinaan (2)

   Sijil Arkitek/Surat Permintaan Bayaran yang menunjukkan peringkat pembinaan tidak kurang daripada 20%
    

  1. Bukti Lokasi

   Pelan lokasi tapak pembinaan rumah

   (bagi kes rumah yang dibina di luar kawasan Majlis Perbandaran)

  1. Bukti Pertalian

   Sijil perkahwinan
   ATAU
   Sijil Kelahiran
   Wajib untuk pengeluaran bersama suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik

  1. Bukti Penjualan atau Pelupusan Pemilikan Rumah Pertama
  1. Borang Pindahmilik KTN 14A atas nama pemilik baru yang telah disempurnakan oleh Pejabat Tanah atau sekurang-kurangnya Borang Pindahmilik KTN14A telah lengkap ditandatangani berserta resit penyata perserahan oleh Pejabat Tanah;
   ATAU
   Nota: Bagi rumah yang dipindah milik atas dasar kasih sayang (tertakluk kepada ahli keluarga terdekat sahaja iaitu suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik), perlu sertakan mana-mana dokumen bukti pertalian.
  2. Surat Ikatan Serahak (‘Deed Of Assignment’); DAN Surat pengesahan daripada peguam pembeli / penjual yang mengesahkan bahawa Notis Ikatan Serahak (‘Notice of Assignment’) telah dikemukakan kepada pemaju mengikut Seksyen 22D (2) Akta Pemaju Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) Pindaan 2007 (bagi proses pembelian atau penjualan selepas 12 April 2007); ATAU
  3. Surat Ikatan Serahak (‘Deed Of Assignment’) antara ahli dan pemilik baru yang sempurna dan mesti mempunyai Cop Duti setem (atau mengemukakan sijil setem) 1% daripada harga penjualan; ATAU
  4. Suratan Hakmilik atas nama pemilik baru DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
  5. Borang Cukai Keuntungan Harta Tanah 5/5A (‘Real Property Gain Tax’) DANSurat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
  6. Perakuan jual oleh pentadbir tanah (KTN16I)/Perakuan jual oleh mahkamah (KTN16F); ATAU
  7. Pengesahan Bank Pelelong mengenai lelongan harta; ATAU
  8. Penyerahan harta melalui Perintah Mahkamah kepada mana-mana pihak DAN surat cerai (bagi kes perceraian); ATAU
  9. Carian rasmi yang menunjukkan pemilik baru harta tersebut daripada Pejabat Tanah DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
  10. Surat Pengesahan daripada Pihak Berkuasa (Majlis Perbandaran/Majlis Daerah/Penghulu) bagi rumah musnah akibat bencana alam ;ATAU
  11. Surat Pengesahan daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan/Kerajaan Negeri bagi projek terbengkalai/bermasalah/sakit; ATAU
  12. Surat Perjanjian Pembatalan pembelian rumah pertama (‘Deed Of Revocation’ atau ‘Deed of Rescission’); ATAU Surat Pengesahan Pembatalan daripada pemaju / peguam; ATAU
  13. Cukai Taksiran yang dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran ]/pihak berkuasa tempatan atas nama pemilik baru dan Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
  14. Surat pengesahan mengenai kemusnahan rumah akibat kebakaran dan mengakibatkan hilang tempat kediaman yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang dibenarkan seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat/Polis Di Raja Malaysia/Pihak Berkuasa Tempatan/Majlis Tempatan/Ketua Kampung dan lain-lain yang diberi kuasa; DAN Dokumen tambahan seperti gambar kejadian atau lain-lain dokumen yang boleh menyokong permohonan pemohon (jika perlu).

Pembelian Tanah & Pembinaan Rumah Secara Pakej

 • Pinjaman
  1. Bukti Pinjaman

   Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan
   ATAU
   Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan*
   DAN
   Surat Perjanjian Pinjaman Perumahan /Borang Gadaian 16A /Surat Ikatan Serahak /Suratan Hakmilik atas nama ahli dan dicagarkan kepada pemberi pinjaman

    *Sekiranya kelulusan pinjaman melebihi setahun

  1. Bukti Pembinaan

   Surat Perjanjian Bina Rumah
   (Tarikh tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan)
   DAN
   Suratan Perjanjian Jual Beli Tanah
   (Tarikh perjanjian tersebut adalah dalam tempoh 6 bulan dari tarikh Perjanjian Membina Rumah)

  1. Bukti Pemilikan

   Suratan Hakmilik Tanah atas nama penjual/pemilik tanah

  1. Surat Wakil Kuasa yang didaftarkan di mahkamah*

   *Sekiranya pembelian tanah dan pembinaan rumah menggunakan Surat Wakil Kuasa

  1. Bukti Pertalian

   Sijil Perkahwinan
   ATAU
   Sijil Kelahiran
   Wajib untuk pembelian bersama ahli keluarga terdekat (suami/isteri/ibu bapa/ibu bapa mentua/ibu bapa tiri/ibu bapa angkat/anak/anak tiri/anak angkat/adik beradik) sekiranya pemohon bukan peminjam.

    

  1. Bukti Penjualan atau Pelupusan Pemilikan Rumah Pertama
  1. Borang Pindahmilik KTN 14A atas nama pemilik baru yang telah disempurnakan oleh Pejabat Tanah atau sekurang-kurangnya Borang Pindahmilik KTN14A telah lengkap ditandatangani berserta resit penyata perserahan oleh Pejabat Tanah;
   ATAU
   Nota: Bagi rumah yang dipindah milik atas dasar kasih sayang (tertakluk kepada ahli keluarga terdekat sahaja iaitu suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik), perlu sertakan mana-mana dokumen bukti pertalian.
  2. Surat Ikatan Serahak (‘Deed Of Assignment’); DAN Surat pengesahan daripada peguam pembeli / penjual yang mengesahkan bahawa Notis Ikatan Serahak (‘Notice of Assignment’) telah dikemukakan kepada pemaju mengikut Seksyen 22D (2) Akta Pemaju Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) Pindaan 2007 (bagi proses pembelian atau penjualan selepas 12 April 2007); ATAU
  3. Surat Ikatan Serahak (‘Deed Of Assignment’) antara ahli dan pemilik baru yang sempurna dan mesti mempunyai Cop Duti setem (atau mengemukakan sijil setem) 1% daripada harga penjualan; ATAU
  4. Suratan Hakmilik atas nama pemilik baru DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
  5. Borang Cukai Keuntungan Harta Tanah 5/5A (‘Real Property Gain Tax’) DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
  6. Perakuan jual oleh pentadbir tanah (KTN16I)/Perakuan jual oleh mahkamah (KTN16F); ATAU
  7. Pengesahan Bank Pelelong mengenai lelongan harta ; ATAU
  8. Penyerahan harta melalui Perintah Mahkamah kepada mana-mana pihak DAN surat cerai (bagi kes perceraian); ATAU
  9. Carian rasmi yang menunjukkan pemilik baru harta tersebut daripada Pejabat Tanah DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
  10. Surat Pengesahan daripada Pihak Berkuasa (Majlis Perbandaran/Majlis Daerah/Penghulu) bagi rumah musnah akibat bencana alam; ATAU
  11. Surat Pengesahan daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan/Kerajaan Negeri bagi projek terbengkalai/bermasalah/sakit; ATAU
  12. Surat Perjanjian Pembatalan pembelian rumah pertama (‘Deed Of Revocation’ atau ‘Deed of Rescission’); ATAU Surat Pengesahan Pembatalan daripada pemaju / peguam; ATAU
  13. Cukai Taksiran yang dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran /pihak berkuasa tempatan atas nama pemilik baru dan Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
  14. Surat pengesahan mengenai kemusnahan rumah akibat kebakaran dan mengakibatkan hilang tempat kediaman yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang dibenarkan seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat/Polis Di Raja Malaysia/Pihak Berkuasa Tempatan/Majlis Tempatan/Ketua Kampung dan lain-lain yang diberi kuasa; DAN Dokumen tambahan seperti gambar kejadian atau lain-lain dokumen yang boleh menyokong permohonan pemohon (jika perlu).
 • Pembiayaan Sendiri
  1. Bukti Pembayaran

   Bukti bayaran tidak kurang 20% daripada harga rumah

  1. Sijil Arkitek/Surat Permintaan Bayaran yang menunjukkan peringkat pembinaan tidak kurang dari 20%
   ATAU
   Sijil Layak Menduduki (Certificate of Fitness - CF/Certificate of Occupation - CO)

  1. Bukti Pembinaan

   Surat Perjanjian Bina Rumah
   (Tarikh tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan)
   DAN
   Surat Perjanjian Jual Beli Tanah
   (Tarikh perjanjian tersebut adalah dalam tempoh 6 bulan dari tarikh Perjanjian Membina Rumah)

  1. Bukti Pemilikan

   Suratan Hakmilik Tanah atas nama penjual/pemilik tanah


    
  2. Surat Wakil Kuasa yang telah didaftarkan di Mahkamah*

    *Sekiranya pembelian tanah dan pembinaan rumah menggunakan Surat Wakil Kuasa

  1. Bukti Pengesahan

   Surat Pengesahan Pemaju mengenai belian tunai yang mengandungi butiran harta

  1. Bukti Pertalian

   Sijil Perkahwinan
   ATAU
   Sijil Kelahiran
   Wajib untuk pengeluaran bersama suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik sekiranya pemohon bukan peminjam.

  1. Bukti Pelupusan
   Bukti penjualan atau pelupusan pemilikan rumah pertama
  1. Borang Pindahmilik KTN 14A atas nama pemilik baru yang telah disempurnakan oleh Pejabat Tanah atau sekurang-kurangnya Borang Pindahmilik KTN14A telah lengkap ditandatangani berserta resit penyata perserahan oleh Pejabat Tanah;
   ATAU
   Nota: Bagi rumah yang dipindah milik atas dasar kasih sayang (tertakluk kepada ahli keluarga terdekat sahaja iaitu suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik), perlu sertakan mana-mana dokumen bukti pertalian.
  2. Surat Ikatan Serahak (‘Deed Of Assignment’); DAN Surat pengesahan daripada peguam pembeli / penjual yang mengesahkan bahawa Notis Ikatan Serahak (‘Notice of Assignment’) telah dikemukakan kepada pemaju mengikut Seksyen 22D (2) Akta Pemaju Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) Pindaan 2007 (bagi proses pembelian atau penjualan selepas 12 April 2007); ATAU
  3. Surat Ikatan Serahak (‘Deed Of Assignment’) antara ahli dan pemilik baru yang sempurna dan mesti mempunyai Cop Duti setem (atau mengemukakan sijil setem) 1% daripada harga penjualan; ATAU
  4. Suratan Hakmilik atas nama pemilik baru DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
  5. Borang Cukai Keuntungan Harta Tanah 5/5A (‘Real Property Gain Tax’) DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
  6. Perakuan jual oleh pentadbir tanah (KTN16I)/Perakuan jual oleh mahkamah (KTN16F); ATAU
  7. Pengesahan Bank Pelelong mengenai lelongan harta ; ATAU
  8. Penyerahan harta melalui Perintah Mahkamah kepada mana-mana pihak DAN surat cerai (bagi kes perceraian); ATAU
  9. Carian rasmi yang menunjukkan pemilik baru harta tersebut daripada Pejabat Tanah DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
  10. Surat Pengesahan daripada Pihak Berkuasa (Majlis Perbandaran/Majlis Daerah/Penghulu) bagi rumah musnah akibat bencana alam; ATAU
  11. Surat Pengesahan daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan/Kerajaan Negeri bagi projek terbengkalai/bermasalah/sakit; ATAU
  12. Surat Perjanjian Pembatalan pembelian rumah pertama (‘Deed Of Revocation’ atau ‘Deed of Rescission’); ATAU Surat Pengesahan Pembatalan daripada pemaju / peguam; ATAU
  13. Cukai Taksiran yang dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran /pihak berkuasa tempatan atas nama pemilik baru dan Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
  14. Surat pengesahan mengenai kemusnahan rumah akibat kebakaran dan mengakibatkan hilang tempat kediaman yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang dibenarkan seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat/Polis Di Raja Malaysia/Pihak Berkuasa Tempatan/Majlis Tempatan/Ketua Kampung dan lain-lain yang diberi kuasa; DAN Dokumen tambahan seperti gambar kejadian atau lain-lain dokumen yang boleh menyokong permohonan pemohon (jika perlu).

Siapa Yang Boleh Memohon

Kelayakan

Kelayakan

Warganegara Malaysia & Bukan Warganegara

Kelayakan

Umur bawah 55

Kelayakan

Mempunyai sekurang-kurangnya RM500 dalam Akaun 2

Kelayakan

Ahli/pasangan ahli membina/telah membina di atas tanah milik ahli/pasangan ahli/yang diiktiraf oleh agensi kerajaan (seperti FELDA) ATAU membina/ telah membina rumah panjang (Untuk Sabah & Sarawak)

Kelayakan

Pinjaman yang diluluskan dari pemberi pinjaman yang dibenarkan** ATAU pembiayaan sendiri

Kelayakan

Tidak pernah membuat Pengeluaran Perumahan/ Telah membuat pengeluaran untuk membeli rumah tetapi telah menjualnya/melupuskan pemilikan

Kelayakan

Surat Perjanjian Membina Rumah tidak melebihi tiga (3) tahun dari tarikh permohonan diterima

 

*Institusi kewangan yang dilesenkan dibawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 atau Akta Kewangan Islam 2013; Kerajaan Pusat/Negeri atau mana-mana agensi kewangan kerajaan; Majikan ahli; Koperasi/Syarikat Kerjasama yang berlesen (diluluskan oleh Suruhanjata Korporasi Malaysia); Syarikat Insurans berlesen yang diluluskan oleh Bank Negara; Pemberi Pinjaman yang dibenarkan oleh KWSP.

Kategori

 • Pengeluaran individu
 • Pengeluaran bersama pasangan/ahli keluarga
 

Apa Yang Anda Boleh Keluarkan

  PENGELUARAN INDIVIDU PENGELUARAN BERSAMA
Pinjaman Penuh Perbezaan di antara harga rumah dengan pinjaman + 10% daripada kos pembinaan
ATAU
Semua simpanan dalam Akaun 2
(mana yang lebih rendah)
Perbezaan di antara harga rumah dengan pinjaman + 10% daripada kos pembinaan
ATAU
Semua simpanan dalam Akaun 2 pemohon
(mana yang lebih rendah)
Pembiayaan Sendiri/Tunai Kos pembinaan + tambahan 10%
ATAU
Semua simpanan dalam Akaun 2
(mana yang lebih rendah)
Kos pembinaan + tambahan 10%
ATAU
Semua simpanan dalam Akaun 2 pemohon
(mana yang lebih rendah)

Apa Anda Perlukan

Dokumen

 • Buku bank atau salinan penyata akaun bank (bagi tujuan pengesahan sahaja)
 • Pelan lokasi tapak pembinaan rumah (jika berkenaan)
 • Perjanjian pembinaan bina rumah (dengan ahli, pasangan or nama bersama)
 • Borang KWSP 3 (Pindaan) – untuk penghantaran melalui pos/ pengesahan cop ibu jari gagal

Dokumen tambahan untuk rumah pertama atau kedua

Pembiayaan pembinaan perumahan mempunyai ciri-ciri yang mungkin berbeza bagi pembinaan rumah pertama dan kedua. Jadi, ia amatlah penting untuk menyusun semua dokumen yang diperlukan bagi melancarkan proses permohonan.

Rumah Pertama

 • Pinjaman
  1. Bukti Pembiayaan

   Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan
   ATAU
   Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan DAN Surat Perjanjian Pinjaman Perumahan /Borang Gadaian 16A / Surat Ikatan Serahak / Suratan Hakmilik a
   tas nama ahli dan telah dicagarkan kepada pemberi pinjaman

   (Sekiranya kelulusan pinjaman melebihi setahun)

  1. Bukti Pemilikan

   Suratan Hakmilik Tanah/Catatan Carian Rasmi atas nama ahli atau atas nama pasangan ahli 

   (Atas nama suami/isteri, sila kemukakan bukti pertalian)

  1. Bukti Pembinaan

   Surat Perjanjian Bina Rumah atas nama ahli atau nama pasangan ahli atau kedua-duanya (bagi pembinaan bersama)
   ATAU
   Surat Akuan Sumpah – mesti mengandungi butiran harta, jenis rumah, tarikh mula pembinaan dan kos pembinaan dengan setem hasil RM10.00

   Tarikh perjanjian pembinaan tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan

  1. Bukti Kelulusan

   Harta Dalam Majlis Bandaran
   Surat Kelulusan pembinaan rumah oleh Pihak Berkuasa Tempatan ATAU Pelan rumah yang lengkap dengan kelulusan Pihak Berkuasa Tempatan

   Harta Di Luar Kawasan Majlis Bandaran
   Surat pengesahan rumah yang dibina berada di luar kawasan Majlis Perbandaran daripada Pihak Berkuasa Tempatan / Ketua Kampung / Penghulu / Jawatankuasa Kampung (JKK) DAN Pelan lakaran rumah 


   

 • Pembiayaan Sendiri
  1. Bukti Pemilikan

   Suratan Hakmilik Tanah/Catatan Carian Rasmi atas nama ahli atau atas nama pasangan ahli

   (Atas nama suami/isteri, sila kemukakan bukti pertalian)

  1. Bukti Pembinaan

   Surat Perjanjian Bina Rumah atas nama ahli atau nama pasangan ahli atau kedua-duanya (bagi pembinaan bersama)
   ATAU
   Surat Akuan Sumpah – mesti mengandungi butiran harta, jenis rumah, tarikh mula pembinaan dan kos pembinaan dengan setem hasil RM10.00

   Tarikh perjanjian pembinaan tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan

    

  1. Bukti Pembayaran

   Bukti bayaran tidak kurang 20% daripada harga rumah

   i. Resit bayaran binaan/bil pembelian bahan binaan
   ATAU
   ii. Resit kos buruh pembinaan
   ATAU
   iii. Surat pengesahan bayaran daripada kontraktor

   Bukti bayaran di atas tidak melebihi tiga tahun daripada tarikh permohonan diterima

  1. Bukti Pembinaan

   Sijil Arkitek/Surat Permintaan Bayaran yang menunjukkan peringkat pembinaan tidak kurang dari 20%

  1. Bukti Kelulusan

   Harta Dalam Majlis Bandaran
   Surat Kelulusan pembinaan rumah oleh Pihak Berkuasa Tempatan ATAU Pelan rumah yang lengkap dengan kelulusan Pihak Berkuasa Tempatan

   Harta Di Luar Kawasan Majlis Bandaran
   Surat pengesahan rumah yang dibina berada di luar kawasan Majlis Perbandaran daripada Pihak Berkuasa Tempatan / Ketua Kampung / Penghulu / Jawatankuasa Kampung (JKK) DAN Pelan lakaran rumah

  1. Bukti Lokasi

   Pelan lokasi tapak pembinaan rumah
   (Bagi kes rumah dibina di luar kawasan Majlis Perbandaran)

Rumah Kedua

 • Pinjaman
  1. Bukti Pembiayaan

   Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan
   ATAU
   Surat Kelulusan Pinjaman Perumahan DAN Surat Perjanjian Pinjaman Perumahan /Borang Gadaian 16A / Surat Ikatan Serahak / Suratan Hakmilik*

  *Atas nama ahli dan telah dicagarkan kepada pemberi pinjaman (sekiranya kelulusan pinjaman melebihi setahun)


  1. Bukti Pemilikan

   Suratan Hakmilik Tanah/Catatan Carian Rasmi atas nama ahli atau atas nama pasangan ahli

   (Atas nama suami/isteri, sila kemukakan bukti pertalian)

  1. Bukti Pembinaan

   Surat Perjanjian Bina Rumah atas nama ahli atau nama pasangan ahli atau kedua-duanya (bagi pembinaan bersama)
   ATAU
   Surat Akuan Sumpah – mesti mengandungi butiran harta, jenis rumah, tarikh mula pembinaan dan kos pembinaan dengan setem hasil RM10.00

   Tarikh perjanjian pembinaan tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan

  1. Bukti Kelulusan

   Harta Dalam Majlis Bandaran
   Surat Kelulusan pembinaan rumah oleh Pihak Berkuasa Tempatan ATAU Pelan rumah yang lengkap dengan kelulusan Pihak Berkuasa Tempatan

   Harta Di Luar Kawasan Majlis Bandaran
   Surat pengesahan rumah yang dibina berada di luar kawasan Majlis Perbandaran daripada Pihak Berkuasa Tempatan / Ketua Kampung / Penghulu / Jawatankuasa Kampung (JKK) DAN Pelan lakaran rumah

  1. Bukti penjualan atau pelupusan pemilikan rumah pertama
  1. Borang Pindahmilik KTN 14A atas nama pemilik baru yang telah disempurnakan oleh Pejabat Tanah atau sekurang-kurangnya Borang Pindahmilik KTN14A telah lengkap ditandatangani berserta resit penyata perserahan oleh Pejabat Tanah;
   ATAU
   Nota: Bagi rumah yang dipindah milik atas dasar kasih sayang (tertakluk kepada ahli keluarga terdekat sahaja iaitu suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik), perlu sertakan mana-mana dokumen bukti pertalian.
  2. Surat Ikatan Serahak (‘Deed Of Assignment’); DAN Surat pengesahan daripada peguam pembeli / penjual yang mengesahkan bahawa Notis Ikatan Serahak (‘Notice of Assignment’) telah dikemukakan kepada pemaju mengikut Seksyen 22D (2) Akta Pemaju Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) Pindaan 2007 (bagi proses pembelian atau penjualan selepas 12 April 2007); ATAU
  3. Surat Ikatan Serahak (‘Deed Of Assignment’) antara ahli dan pemilik baru yang sempurna dan mesti mempunyai Cop Duti setem (atau mengemukakan sijil setem) 1% daripada harga penjualan; ATAU
  4. Suratan Hakmilik atas nama pemilik baru DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
  5. Borang Cukai Keuntungan Harta Tanah 5/5A (‘Real Property Gain Tax’) DANSurat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
  6. Perakuan jual oleh pentadbir tanah (KTN16I)/Perakuan jual oleh mahkamah (KTN16F); ATAU
  7. Pengesahan Bank Pelelong mengenai lelongan harta; ATAU
  8. Penyerahan harta melalui Perintah Mahkamah kepada mana-mana pihak DAN surat cerai (bagi kes perceraian); ATAU
  9. Carian rasmi yang menunjukkan pemilik baru harta tersebut daripada Pejabat Tanah DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
  10. Surat Pengesahan daripada Pihak Berkuasa (Majlis Perbandaran/Majlis Daerah/Penghulu) bagi rumah musnah akibat bencana alam; ATAU
  11. Surat Pengesahan daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan/Kerajaan Negeri bagi projek terbengkalai/bermasalah/sakit; ATAU
  12. Surat Perjanjian Pembatalan pembelian rumah pertama (‘Deed Of Revocation’ atau ‘Deed of Rescission’); ATAU Surat Pengesahan Pembatalan daripada pemaju / peguam; ATAU
  13. Cukai Taksiran yang dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran ]/pihak berkuasa tempatan atas nama pemilik baru dan Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
  14. Surat pengesahan mengenai kemusnahan rumah akibat kebakaran dan mengakibatkan hilang tempat kediaman yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang dibenarkan seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat/Polis Di Raja Malaysia/Pihak Berkuasa Tempatan/Majlis Tempatan/Ketua Kampung dan lain-lain yang diberi kuasa; DAN Dokumen tambahan seperti gambar kejadian atau lain-lain dokumen yang boleh menyokong permohonan pemohon (jika perlu).
 • Pembiayaan Sendiri
  1. Bukti Pemilikan

   Suratan Hakmilik Tanah/Catatan Carian Rasmi atas nama ahli atau atas nama pasangan ahli

   (Atas nama suami/isteri, sila kemukakan bukti pertalian)

  1. Bukti Pembinaan

   Surat Perjanjian Bina Rumah yang mengandungi nama ahli atau nama suami/isteri ahli; ATAU
   Surat Perjanjian Bina Rumah yang mengandungi nama ahli atau nama suami/isteri ahli bagi pembinaan bersama; ATAU
   Surat Akuan Sumpah daripada ahli mengenai pembinaan rumah yang mengandungi butiran harta,jenis rumah, tarikh mula pembinaan dan kos pembinaan dengan setem hasil RM 10.00

   Tarikh perjanjian pembinaan tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan

  1. Bukti Pembayaran

   Bukti bayaran tidak kurang 20% daripada harga rumah

   i. Resit bayaran binaan/bil pembelian bahan binaan
   ATAU
   ii. Resit kos buruh pembinaan
   ATAU
   iii. Surat pengesahan bayaran daripada kontraktor

   Bukti bayaran di atas tidak melebihi tiga tahun daripada tarikh permohonan diterima

   DAN
   Sijil Arkitek/Surat Permintaan Bayaran yang menunjukkan peringkat pembinaan tidak kurang dari 20%
   ATAU
   Sijil Layak Menduduki (Certificate of Fitness - CF/Certificate of Occupation - CO)

   Bukti bayaran di atas tidak melebihi tiga tahun daripada tarikh permohonan diterima

  1. Bukti Pembinaan

   Surat Perjanjian Bina Rumah atas nama ahli atau nama pasangan ahli atau kedua-duanya (bagi pembinaan bersama)
   ATAU
   Surat Akuan Sumpah – mesti mengandungi butiran harta, jenis rumah, tarikh mula pembinaan dan kos pembinaan dengan setem hasil RM10.00

   Tarikh perjanjian pembinaan tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan

  1. Bukti Kelulusan

   Harta Dalam Majlis Bandaran
   Surat Kelulusan pembinaan rumah oleh Pihak Berkuasa Tempatan ATAU Pelan rumah yang lengkap dengan kelulusan Pihak Berkuasa Tempatan

   Harta Di Luar Kawasan Majlis Bandaran
   Surat pengesahan rumah yang dibina berada di luar kawasan Majlis Perbandaran daripada Pihak Berkuasa Tempatan / Ketua Kampung / Penghulu / Jawatankuasa Kampung (JKK) DAN Pelan lakaran rumah 

  1. Bukti Lokasi

   Pelan lokasi tapak pembinaan rumah
   (Bagi kes rumah dibina di luar kawasan Majlis Perbandaran)

  1. Bukti Pelupusan

   Bukti penjualan atau pelupusan pemilikan rumah pertama
  1. Borang Pindahmilik KTN 14A atas nama pemilik baru yang telah disempurnakan oleh Pejabat Tanah atau sekurang-kurangnya Borang Pindahmilik KTN14A telah lengkap ditandatangani berserta resit penyata perserahan oleh Pejabat Tanah;
   ATAU
   Nota: Bagi rumah yang dipindah milik atas dasar kasih sayang (tertakluk kepada ahli keluarga terdekat sahaja iaitu suami, isteri, ibu bapa, ibu bapa mentua, ibu bapa tiri, ibu bapa angkat, anak, anak tiri, anak angkat atau adik beradik), perlu sertakan mana-mana dokumen bukti pertalian.
  2. Surat Ikatan Serahak (‘Deed Of Assignment’); DAN Surat pengesahan daripada peguam pembeli / penjual yang mengesahkan bahawa Notis Ikatan Serahak (‘Notice of Assignment’) telah dikemukakan kepada pemaju mengikut Seksyen 22D (2) Akta Pemaju Perumahan (Kawalan dan Perlesenan) Pindaan 2007 (bagi proses pembelian atau penjualan selepas 12 April 2007); ATAU
  3. Surat Ikatan Serahak (‘Deed Of Assignment’) antara ahli dan pemilik baru yang sempurna dan mesti mempunyai Cop Duti setem (atau mengemukakan sijil setem) 1% daripada harga penjualan; ATAU
  4. Suratan Hakmilik atas nama pemilik baru DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
  5. Borang Cukai Keuntungan Harta Tanah 5/5A (‘Real Property Gain Tax’) DANSurat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
  6. Perakuan jual oleh pentadbir tanah (KTN16I)/Perakuan jual oleh mahkamah (KTN16F); ATAU
  7. Pengesahan Bank Pelelong mengenai lelongan harta; ATAU
  8. Penyerahan harta melalui Perintah Mahkamah kepada mana-mana pihak DAN surat cerai (bagi kes perceraian); ATAU
  9. Carian rasmi yang menunjukkan pemilik baru harta tersebut daripada Pejabat Tanah DAN Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
  10. Surat Pengesahan daripada Pihak Berkuasa (Majlis Perbandaran/Majlis Daerah/Penghulu) bagi rumah musnah akibat bencana alam; ATAU
  11. Surat Pengesahan daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan/Kerajaan Negeri bagi projek terbengkalai/bermasalah/sakit; ATAU
  12. Surat Perjanjian Pembatalan pembelian rumah pertama (‘Deed Of Revocation’ atau ‘Deed of Rescission’); ATAU Surat Pengesahan Pembatalan daripada pemaju / peguam; ATAU
  13. Cukai Taksiran yang dikeluarkan oleh Majlis Perbandaran ]/pihak berkuasa tempatan atas nama pemilik baru dan Surat Perjanjian Jual Beli antara ahli dan pemilik baru; ATAU
  14. Surat pengesahan mengenai kemusnahan rumah akibat kebakaran dan mengakibatkan hilang tempat kediaman yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang dibenarkan seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat/Polis Di Raja Malaysia/Pihak Berkuasa Tempatan/Majlis Tempatan/Ketua Kampung dan lain-lain yang diberi kuasa; DAN Dokumen tambahan seperti gambar kejadian atau lain-lain dokumen yang boleh menyokong permohonan pemohon (jika perlu).

Membina Rumah Panjang/Rumah Atas Tanah Adat

 • Pembiayaan Sendiri
  1. Bukti pembinaan

   Surat Perjanjian Bina Rumah atas nama ahli atau nama pasangan ahli atau kedua-duanya (bagi pembinaan bersama)
   ATAU
   Surat Akuan Sumpah – mesti mengandungi butiran harta, jenis rumah, tarikh mula pembinaan dan kos pembinaan dengan setem hasil RM10.00

   Tarikh perjanjian pembinaan tidak melebihi 3 tahun dari tarikh permohonan

  1. Bukti Kebenaran

   Surat Kebenaran Membina Rumah daripada Ketua Puak/Masyarakat yang diiktiraf dah disahkan oleh Pejabat Tanah (Land Survey Department)

  1. Gambar ahli bersama Ketua Puak/Masyarakat di hadapan rumah yang dibina

  1. Bukti Bayaran

   Bukti bayaran sekurang-kurangnya 20% daripada kos pembinaan seperti:

   Resit bayaran
   ATAU Bil pembelian bahan binaan
   ATAU Surat pengesahan bayaran daripada kontraktor
   (Bukti bayaran di atas tidak melebihi tempoh tiga tahun daripada tarikh permohonan diterima)

  1. Pelan lokasi tapak pembinaan rumah
 •   CARA PEMBAYARAN
  Bayaran Dalam Negara Bayaran Luar Negara
  Bayaran penuh dalam Ringgit Malaysia (RM) akan di kredit ke dalam akaun anda
  Jika anda ada akaun aktif dengan bank panel kami dan nombor pengenalan sama dengan rekod bank
  Bayaran penuh akan di buat melalui Draf Bank Asing
  di dalam mata wang pilihan anda
  Jika mata wang pilihan anda terdapat di dalam senarai mata wang yang disahkan
  Anda akan diberi Cek Jurubank
  Jika bayaran ke akaun anda gagal
  Bayaran penuh akan di buat melalui Draf Bank Asing
  di dalam mata wang US Dolar
  Jika mata wang pilihan anda tidak terdapat di dalam senarai yang disahkan
 •   PERINGATAN PENTING

  1. Mengesahkan dokumen anda

  Pastikan SEMUA salinan dokumen disahkan dan diakui oleh orang yang diberi kuasa.

  (lengkap dengan nama, jawatan dan cop rasmi melainkan dokumen yang memerlukan pengesahan oleh pegawai KWSP)

  ORANG YANG DIBERI KUASA

  2. Pastikan bank panel anda

  Rujuk kepada senarai bank panel KWSP untuk kredit terus ke dalam akaun simpanan/semasa ahli

  BANK PANEL KWSP

  3. Hantar ke KWSP

  Hantar permohonan lengkap ke kaunter KWSP terdekat atau secara mel.

  CARI KWSP TERDEKAT
  MEL KE KWSP

  4. Perlu maklumat lanjut?

  Rujuk kepada risalah produk untuk maklumat tambahan.

  MUAT TURUN RISALAH MEMBINA RUMAH
housing