Tanggungjawab dan Panduan Majikan Mengenai Caruman KWSP

Tanggungjawab dan Panduan Majikan Mengenai Caruman KWSP
Article Image

Penafian: Artikel ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat undang-undang, dan KWSP tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang tindakan yang diambil berdasarkan artikel ini.

Majikan memainkan peranan penting dalam memastikan kesejahteraan kewangan pekerja mereka dengan mencarum kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). Dengan membuat caruman, majikan bukan sahaja memenuhi tanggungjawab undang-undang mereka tetapi juga memupuk rasa keyakinan dan ketenangan dalam kalangan pekerja, memastikan mereka mempunyai jaringan keselamatan persaraan yang boleh dipercayai.

Usaha majikan dalam mencarum kepada KWSP juga menunjukkan komitmen mereka terhadap kebajikan pekerja, yang seterusnya dapat meningkatkan motivasi, kesetiaan, dan produktiviti pekerja untuk tempoh jangka panjang dalam organisasi.

Siapa yang perlu mencarum KWSP?

back chevron

Caruman KWSP adalah wajib untuk pekerja warganegara Malaysia dalam sektor swasta dan sektor awam yang tidak berpencen. Bagaimanapun, ia adalah pilihan sahaja bagi pekerja warga asing di Malaysia, pemegang MyKas, pembantu rumah domestik, dan individu yang dipenjarakan. Untuk senarai penuh pekerja yang dikecualikan daripada mencarum, rujuk Jadual Pertama, Akta KWSP 1991.


Tanggungjawab majikan dalam caruman bulanan KWSP

back chevron

Majikan perlu memastikan pelaksanaan tanggungjawab dalam proses caruman bulanan KWSP dilakukan dengan teliti dan berkesan. Ini melibatkan beberapa langkah penting seperti berikut:

 • Pendaftaran sebagai majikan KWSP 
  Semua syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau perniagaan yang berdaftar di Malaysia seperti perusahaan atau perkongsian wajib mendaftar sebagai majikan KWSP dalam tempoh 7 hari bekerja selepas pengambilan pekerja pertama.

 • Pendaftaran Pekerja
  Majikan perlu mendaftarkan pekerja sebagai ahli KWSP (jika mereka adalah pekerja kali pertama) dan memastikan maklumat pekerja sentiasa terkini. 

 • Penyata Gaji Bulanan 
  Majikan perlu menyediakan penyata gaji atau slip gaji bulanan kepada setiap pekerja yang menunjukkan potongan caruman dari majikan serta gaji pekerja.

 • Membuat potongan dan pembayaran Caruman 
  Majikan perlu membuat potongan caruman KWSP untuk bahagian pekerja dari bahagian pekerja dan majikan serta menyerahkannya kepada KWSP setiap bulan, pada atau sebelum 15 hari bulan bulan berikutnya. 


Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991

back chevron

Menurut Akta KWSP 1991, majikan yang berdaftar di Malaysia diwajibkan secara undang-undang mencarum kepada KWSP untuk pekerja mereka, dengan pengecualian tertentu yang dinyatakan dalam Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991.

“Tertakluk pada seksyen 52, tiap-tiap pekerja dan tiap-tiap majikan kepada seseorang yang merupakan seorang pekerja mengikut pengertian Akta ini hendaklah bertanggungan untuk membayar caruman bulanan berkenaan dengan amaun upah bagi bulan itu pada kadar yang masing-masingnya dinyatakan dalam Jadual Ketiga.”

Peruntukan ini menyoroti pentingnya memahami kelayakan mencarum KWSP, memastikan bahawa majikan dan pekerja sama-sama menyedari hak dan tanggungjawab mereka di bawah undang-undang di Malaysia.


Automasikan pembayaran gaji pekerja dengan e-Payroll

back chevron

Sistem e-Payroll KWSP merupakan platform dalam talian percuma yang menyediakan penyelesaian komprehensif bagi majikan untuk menguruskan proses gaji dengan mudah. Melalui platform ini, majikan dapat menyelaraskan pelbagai tugas, dari pengiraan hingga pembayaran caruman KWSP.

Sistem ini secara automatik mengira caruman KWSP berdasarkan data pekerja, memastikan ketepatan dan pematuhan terhadap garis panduan KWSP. Selain itu, ia menghasilkan laporan terperinci dan penyata untuk penyimpanan rekod yang berkualiti dan pengauditan, meningkatkan keyakinan serta akauntabiliti dalam pengurusan gaji.  
 
Boleh diakses melalui portal i-Akaun (Majikan), sistem ini memudahkan proses pembayaran pekerja dengan cepat, cekap, dan dapat mengurangkan kesilapan manusia. Tambahan pula, ia membantu dalam menguruskan rekod gaji dan pembayaran caruman KWSP secara digital, serta memudahkan tugas-tugas pentadbiran majikan.


Selaraskan proses pembayaran gaji dengan mudah melalui e-Payroll KWSP

Dengan memahami dan menguruskan caruman KWSP dengan cekap, majikan tidak hanya memenuhi keperluan undang-undang, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap kestabilan kewangan dan kesejahteraan persaraan pekerja mereka. Ini dapat membina keyakinan, sokongan, dan hubungan yang positif antara majikan dan pekerja.