Date: 18 Jun 2020
KWSP Salurkan RM132.41 Bilion Kepada Pengurus Portfolio Luaran Pada Tahun 2019

KUALA LUMPUR, 18 Jun 2020: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) mengumumkan sebanyak RM132.41 bilion telah disalurkan kepada pengurus portfolio luaran setakat 31 Disember 2019, meningkat sebanyak 12.63 peratus berbanding RM117.56 bilion pada 2018. Jumlah ini dilaburkan ke dalam ekuiti dan instrumen pendapatan tetap, mewakili 14.12 peratus daripada keseluruhan aset pelaburan KWSP.

Pengerusi KWSP, Tan Sri Ahmad Badri Mohd Zahir berkata, “Mengambilkira saiz keseluruhan portfolio pelaburan KWSP yang mencecah RM924.75 bilion pada penghujung tahun 2019, kerjasama dengan pengurus-pengurus portfolio luaran diteruskan bagi melaburkan sebahagian daripada dana KWSP untuk menjana pulangan yang setimpal. Kerjasama ini juga adalah sebagai salah satu usaha untuk mempelbagaikan serta meningkatkan prestasi aset kami.”

Sehubungan itu, bagi mengiktiraf prestasi cemerlang pengurus-pengurus portfolio luaran yang dilantik untuk menguruskan pelbagai mandat pelaburan KWSP, Anugerah Tahunan Pengurus Luaran 2020 telah menyaksikan 19 anugerah diberikan kepada pengurus luaran yang berprestasi tinggi pada tahun 2019.

"KWSP amat menghargai pengurus-pengurus portfolio kami, samada luaran mahupun dalam kalangan anggota KWSP. Fokus dan komitmen mereka ini telah memastikan prestasi baik dana yang diamanahkan kekal mampan," kata Tan Sri Ahmad Badri.

"Penghargaan khas perlu diberikan kepada pengurus-pengurus portfolio luaran yang cemerlang dan telah menyumbang kepada prestasi kukuh KWSP walaupun berdepan dengan ketidaktentuan pasaran pada tahun 2019," tambahnya.

Bagi tahun kewangan berakhir 2019, KWSP telah mengisytiharkan dividen sebanyak 5.45% dengan jumlah agihan sebanyak RM41.68 bilion untuk Simpanan Konvensional dan dividen sebanyak 5.00% bagi Simpanan Shariah dengan jumlah agihan sebanyak RM4.14 bilion.

“Dalam melaksanakan strategi pelaburan KWSP sepanjang tempoh ketidakpastian pasaran ini, jangkaan masa terdekat perlu diuruskan dengan baik kerana pandemik COVID-19 ini telah mengubah keseluruhan cara dunia beroperasi. Walau bagaimanapun, KWSP akan terus berusaha untuk mengekalkan pulangan yang stabil dan konsisten dalam jangka masa panjang, berdasarkan had risiko yang boleh diterima dan pada masa yang sama memelihara dan meningkatkan nilai modal simpanan ahli. Kami yakin bahawa pengurus-pengurus portfolio luaran yang dilantik akan membantu kami mencapai objektif ini,” jelas Tan Sri Ahmad Badri.

 

Dikeluarkan oleh EPF Media Desk

Jabatan Hal Ehwal Korporat

18 Jun 2020

 

Mengenai Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) merupakan antara dana persaraan tertua di dunia. Ditubuhkan pada tahun 1951, KWSP terus mendokong misi untuk melindungi simpanan ahli dan menyediakan perkhidmatan terbaik. Terbaharu, selaras dengan visi untuk membantu ahli mencapai masa depan yang lebih baik, KWSP telah melebarkan fungsinya untuk merangkumi ekosistem kesejahteraan sosial yang menyeluruh. Kini, KWSP terus komited kepada ahli melalui usaha-usaha tekal untuk mengemaskini dan menambahbaik, agar dapat membina asas kukuh bagi menjamin kesejahteraan mampan, holistik dan saksama untuk semua rakyat Malaysia.