Credit Risk

No. Tender

Doc 4121016195

Kriteria Kelayakan

Tidak Berkaitan

Harga Dokumen

PERCUMA

Tarikh Dibuka

08/08/2023 (SELASA)

Tarikh Tutup

09/10/2023 (ISNIN)

Syarat tender:

 

  1. Mempunyai Borang 24 & Penyata Kira-Kita terkini (Telah Diaudit)
  2. Modal berbayar / Ekuiti Pemilik syarikat mesti tidak kurang dari

    USD220,000.00 (MYR1,000,000.00) atau
    syarat/syarat lain yang ditetapkan oleh KWSP

  3. Sebarang pertanyaan boleh disalurkan kepada Puan  Nurul Atikah Aminah Binti Mohd Razali  Email - [email protected]  Phone+60361226223;ext=6223

Proses Permohonan Tender

Langkah 1

Tawaran tender bersama maklumat lengkap pelawaan boleh diperolehi dalam talian mulai 08/08/2023 (SELASA) hingga 09/10/2023 (ISNIN). Hanya pembekal yang berdaftar dengan sistem e-Procurement KWSP (SAP Ariba Network) dibenarkan menyertai tender ini.  

Langkah 2

Bagi pembekal yang belum berdaftar dengan sistem e-Procurement KWSP, Pendaftaran boleh dibuat melalui pautan pendaftaran seperti berikut : http://epf.supplier.ariba.com/ad/selfRegistration. Pembekal boleh menghubungi KWSP melalui email : [email protected] atau hubungi talian 03-61226222 untuk sebarang pertanyaan berkaitan pendaftaran.

Langkah 3

Pembekal hendaklah mempunyai Borang 24 yang masih sah tempohnya serta Penyata Kira-kira Terkini (Telah diaudit) semasa membuat pendaftaran secara online untuk tender ini. Pelawaan tender tidak akan ditawarkan sekiranya pembekal gagal mengemukakan dokumen lengkap dan terkini semasa membuat pendaftaran.

Langkah 4

Taklimat Microsoft Teams akan diadakan pada 10/08/2023 (KHAMIS), 9.30 a.m melalui Microsoft Teams.

Untuk tujuan ini, pembekal perlu membuat temu janji melalui email   [email protected]
selewat-lewatnya 09/08/2023 (RABU), sebelum jam 5.00 p.m untuk mendapatkan akses.

 

Langkah 5

Modal berbayar / Ekuiti Pemilik pembekal bagi tender ini mestilah tidak kurang daripada USD220,000.00 (MYR1,000,000.00)

 

Langkah 6

Kegagalan pembekal mematuhi terma dan syarat yang telah ditetapkan akan menyebabkan penyertaan perolehan TERBATAL dengan sendirinya.

Langkah 7

Tawaran dan dokumen perolehan tender yang telah lengkap dikunci masuk dan dilampirkan hendaklah dihantar melalui sistem e-Procurement KWSP tidak lewat dari jam 12.00 tengah hari pada 09/10/2023 (ISNIN).

Langkah 8

KWSP tidak terikat untuk menerima mana-mana tender terendah dan tidak akan bertanggungjawab untuk memberi apa-apa sebab bagi penolakan tender. KWSP juga tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang perbelanjaan berkaitan tender ini

Langkah 9

Langkah 10