Kemaskini terakhir : 13/03/2019 12:34     

Pendaftaran Simpanan Shariah Bermula 8 Ogos 2016

KUALA LUMPUR, 20 Jun 2016: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) hari ini mengumumkan bahawa pilihan simpanan persaraan baru Simpanan Shariah yang akan dilancarkan pada 2017, akan dibuka kepada ahli untuk pendaftaran pada Isnin, 8 Ogos 2016. 

 

Dalam taklimat hari ini, Ketua Pegawai Eksekutif KWSP Datuk Shahril Ridza Ridzuan berkata Simpanan Shariah merupakan pilihan simpanan baru untuk ahli KWSP yang ingin menukar simpanan KWSP konvensional mereka kepada simpanan yang diurus dan dilabur berdasarkan prinsip Syariah.  Simpanan Shariah adalah terbuka untuk semua ahli tanpa mengira bangsa, agama dan kewarganegaraan.

 

“Berikutan keputusan Rundingan Awam yang dijalankan oleh KWSP tahun lepas, lebih 70 peratus responden bersetuju perlu diadakan opsyen untuk ahli memilih supaya simpanan persaraan mereka diurus berdasarkan prinsip Syariah.  Oleh itu, kami dengan sukacita memperkenalkan Simpanan Shariah untuk memenuhi kehendak ahli.”

 

Datuk Shahril berkata KWSP telah memperuntukkan dana permulaan sebanyak RM100 bilion, iaitu lebih kurang 15 peratus dari keseluruhan jumlah aset pelaburan KWSP sebanyak RM681.71 bilion sehingga akhir Mac 2016.  Beliau berkata penglibatan KWSP dalam pelaburan Islamik bukan perkara baru kerana lebih 45 peratus, atau RM295 bilion, dari jumlah aset pelaburan KWSP adalah patuh Syariah.

 

“Di masa hadapan, kami menjangkakan untuk mengembangkan pelaburan aset Syariah tidak kurang dari RM25 bilion setahun secara purata atau seiring dengan kenaikan jumlah aset bagi mengekalkan minimum 45 peratus aset Syariah.” 

 

Dari aspek operasi, proses mencarum dan penguatkuasaan semasa kekal sama.  Ahli yang memilih untuk menukar akaun KWSP semasa, yang kini dikenali sebagi Simpanan Konvensional, kepada Simpanan Shariah perlu hadir membawa dokumen pengenalan diri ke mana-mana cawangan KWSP untuk pengesahan cap jari.

 

Permohonan pendaftaran untuk Simpanan Shariah adalah berdasarkan ‘siapa cepat dia dapat’ bermula 8 Ogos 2016. Bagi melayakkan diri untuk Simpanan Shariah 2017, ahli perlu mengemukakan permohonan sehingga 23 Disember 2016 dan tertakluk kepada ketersediaan dana RM100 bilion. 

 

Selaras dengan prinsip Syariah, kadar dividen untuk Simpanan Shariah adalah berdasarkan prestasi portfolio patuh Syariah dan tiada jaminan kadar dividen minimum 2.5 peratus seperti yang terdapat pada Simpanan Konvensional. Tarikh kuatkuasa Simpanan Shariah adalah 1 Januari 2017.

 

Sebuah Jawatankuasa Penasihat Shariah (JKPS) ditubuhkan bagi menyelia semua aspek operasi, pelaburan dan tadbir urus Simpanan Shariah. JKPS juga akan akur produk
pelaburan Syariah yang ditadbir dan disahkan oleh Bank Negara Malaysia dan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

 

Untuk maklumat lanjut, layari laman web KWSP di new.epf.gov.my atau hubungi Pusat Pengurusan Pelanggan KWSP di 03-89226000.

 

Mengenai Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) merupakan dana persaraan terulung Malaysia yang ditubuhkan untuk membantu ahli mencapai simpanan yang cukup untuk persaraan yang selesa.  Ini selaras dengan visi KWSP untuk membantu ahli mencapai masa depan yang baik serta misi untuk melindungi simpanan ahli dan menyediakan perkhidmatan terbaik. KWSP telah berkembang daripada sebuah organisasi berpaksikan transaksi kepada sebuah organisasi pengurusan dana professional dengan tumpuan terhadap jaminan persaraan. KWSP berpandukan rangka kerja tadbir urus yang mantap dan profesional dalam membuat keputusan pelaburan. Ia terus memainkan peranan sebagai pemangkin dalam pertumbuhan ekonomi negara dan bertujuan untuk memupuk budaya menabung dan melabur di kalangan ahli untuk meningkatkan tahap celik kewangan di peringkat negara.

.