Kemaskini terakhir : 13/02/2019 5:05     

KWSP Tetapkan RM240,000 Sasaran Simpanan Minimum Umur 55 Tahun

Kuantum Baharu Simpanan Asas Bermula Januari 2019

 

KUALA LUMPUR, 28 November 2018: Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) hari ini mengumumkan bahawa kuantum baharu Simpanan Asas akan dinaikkan daripada RM228,000 kepada RM240,000 bermula 1 Januari 2019. Jumlah ini akan ditetapkan sebagai jumlah sasaran simpanan minimum ahli perlu ada apabila mencecah umur 55 tahun.

 

Simpanan Asas merujuk kepada jumlah simpanan yang minimum untuk menampung keperluan asas persaraan selama 20 tahun, iaitu daripada umur 55 tahun sehingga umur 75 tahun selaras dengan jangka hayat rakyat Malaysia. Kuantum baharu ini (rujuk Jadual 1) ditanda aras dengan kadar pencen minimum pekerja sektor awam yang telah dinaikkan dari RM950 kepada RM1,000 sebulan.

 

Ketua Jabatan Pengurusan Strategi KWSP Balqais Yusoff berkata, “Kuantum Simpanan Asas ini disemak secara berkala berdasarkan kadar pencen minimum pekerja sektor awam setiap tiga tahun atau yang mana terdahulu. Ini selaras dengan perubahan kos hidup dan paras garis kemiskinan dan semakan kali terakhir telah dibuat pada tahun 2017.”

 

Dengan kuantum Simpanan Asas baru ini, ahli kini perlu mempunyai simpanan yang lebih tinggi dalam akaun KWSP mereka untuk layak menyertai Skim Pelaburan Ahli KWSP (SPA). Di bawah skim ini, ahli diberi pilihan untuk melaburkan sebahagian simpanan daripada Akaun 1 ke dalam dana unit amanah atau pengurusan aset oleh Institusi Pelaburan Dana (IPD) yang dilantik di bawah SPA-KWSP.

 

Untuk maklumat lanjut, hubungi Pusat Pengurusan Perhubungan KWSP di talian 03-89226000 atau rujuk laman web KWSP di new.epf.gov.my atau kunjungi mana-mana daripada 67 cawangan KWSP seluruh negara. 

 

Jadual 1: Kuantum Simpanan Asas Baru Mengikut Umur

 

UMUR KUANTUM SIMPANAN ASAS UMUR KUANTUM SIMPANAN ASAS
18 2,000 37 68,000
19 4,000 38 74,000
20 6,000 39 80,000
21 8,000 40 86,000
22 10,000 41 93,000
23 13,000 42 101,000
24 15,000 43 108,000
25 18,000 44 116,000
26 21,000 45 125,000
27 24,000 46 134,000
28 27,000 47 144,000
29 31,000 48 154,000
30 35,000 49 164,000
31 39,000 50 175,000
32 43,000 51 187,000
33 47,000 52 199,000
34 52,000 53 212,000
35 57,000 54 226,000
36 62,000 55 240,000

 

 

Mengenai Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP)

Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) merupakan dana persaraan terulung Malaysia yang ditubuhkan untuk membantu ahli mencapai simpanan yang cukup untuk persaraan yang selesa.  Ini selaras dengan visi KWSP untuk membantu ahli mencapai masa depan yang baik serta misi untuk melindungi simpanan ahli dan menyediakan perkhidmatan terbaik. KWSP telah berkembang daripada sebuah organisasi berpaksikan transaksi kepada sebuah organisasi pengurusan dana professional dengan tumpuan terhadap jaminan persaraan. KWSP berpandukan rangka kerja tadbir urus yang mantap dan profesional dalam membuat keputusan pelaburan. Ia terus memainkan peranan sebagai pemangkin dalam pertumbuhan ekonomi negara dan bertujuan untuk memupuk budaya menabung dan melabur di kalangan ahli untuk meningkatkan tahap celik kewangan di peringkat negara.