Kemaskini terakhir : 28 Sep 2022    

Self Contribution

Caruman KWSP tidak dihadkan hanya kepada mereka yang diwajibkan di bawah Akta KWSP 1991. Penyertaan sukarela daripada mereka yang tidak tertakluk di bawah undang-undang KWSP adalah sangat dialu-alukan. Tambahan pula, ianya merupakan satu kelebihan bagi anda untuk menyimpan simpanan bagi kegunaan di hari persaraan.

Syarat-syarat kelayakan

Malaysian citizen

Warganegara Malaysia & Pemastautin Tetap

Registered EPF member

Ahli KWSP

Apakah Yang Anda Perlukan

 • Borang Bayaran Caruman Pilihan Sendiri - KWSP 6A(1)
 • Pembayaran adalah melalui perbankan internet, tunai, draf bank atau cek

Saluran Pembayaran Caruman

Aplikasi Mudah Alih Perbankan Internet Ejen Bank Berdaftar Kaunter Ejen Bank Kaunter KWSP

Had amaun adalah tertakluk kepada minimum RM10 sehingga maksimum RM60,000 setahun. Untuk maklumat lanjut, klik di sini.

Pemindahan wang secara elektronik

 • Alliance Bank
 • Bank Islam
 • Bank Muamalat
 • BSN
 • CIMB Bank
 • Hong Leong Bank
 • Kuwait Finance House
 • Maybank
 • MBSB
 • Public Bank
 • RHB Bank
   

     

 Ejen Bank (EB) BSN 

Tunai/cek

 • BSN
 • Maybank
 • Public Bank
 • RHB Bank - Hanya menerima pembayaran Kad Debit dan Pindahan Debit Sahaja.

Tunai (maksimum RM500) /cek di semua kaunter KWSP Ibu Negeri termasuk KWSP Muar.

*Sila beri tempoh sehingga 14 hari bekerja untuk bayaran caruman dinyatakan dalam penyata anda.
**KWSP tidak menggalakkan ahli membuat bayaran secara tunai di kaunter KWSP terutamanya bagi bayaran melibatkan amaun yang besar.

Had Bayaran

Minimum (RM sahaja)

Tiada had

Maksimum (RM sahaja)

RM60,000 setahun untuk semua Caruman Sukarela
(Caruman Pilihan Sendiri, i-Saraan, i-Suri, Caruman Simpanan Tambahan - berkuat kuasa Januari 2013)

 •   PERINGATAN PENTING

   

  • Bayaran mestilah dibuat kepada KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA.
  • Jika bayaran dibuat melalui cek, atau bank draf, nombor rujukan ahli dan bulan caruman perlu dicatatkan di bahagian belakangnya.
   
housing