Kemaskini terakhir : 06 Sep 2021    

Self Contribution

Caruman KWSP tidak dihadkan hanya kepada mereka yang diwajibkan di bawah Akta KWSP 1991. Penyertaan sukarela daripada mereka yang tidak tertakluk di bawah undang-undang KWSP adalah sangat dialu-alukan. Tambahan pula, ianya merupakan satu kelebihan bagi anda untuk menyimpan simpanan bagi kegunaan di hari persaraan.

Syarat-syarat kelayakan

Malaysian citizen

Warganegara Malaysia & Pemastautin Tetap

Registered EPF member

Ahli KWSP

Apakah Yang Anda Perlukan

 • Borang Bayaran Caruman Pilihan Sendiri - KWSP 6A(1)
 • Pembayaran adalah melalui perbankan internet, tunai, draf bank atau cek

Saluran Pembayaran Caruman

Perbankan Internet
 
Kaunter Ejen Bank
 
Ejen Bank BerdaftarKaunter KWSP
 

Pemindahan wang secara elektronik

 • MBSB Bank
 • MAYBANK (M2u)
 • RHB Bank
 • PUBLIC BANK
 • Bank Mualamalat
 • Alliance Bank
 • Hong Leong Bank
 • Bank Islam
 • Cimb Bank
 • Kuwait Finance House

Tunai/cek

 • BSN
 • Maybank
 • Public Bank
 • RHB Bank
  *Bayaran tunai dan cek tidak diterima. Hanya penggunaan pembayaran melalui Kad Debit dan Pindahan Debit sahaja diterima.

Ejen Bank (EB) BSN

Tunai (maksimum RM500) /cek di semua kaunter KWSP Ibu Negeri termasuk KWSP Muar

*Sila beri tempoh sehingga 14 hari bekerja untuk bayaran caruman dinyatakan dalam penyata anda.
**KWSP tidak menggalakkan ahli membuat bayaran secara tunai di kaunter KWSP terutamanya bagi bayaran melibatkan amaun yang besar.

Had Bayaran

Minimum (RM sahaja)

Tiada had

Maksimum (RM sahaja)

RM60,000 setahun untuk semua Caruman Sukarela
(Caruman Pilihan Sendiri, i-Saraan, i-Suri, Caruman Simpanan Tambahan - berkuat kuasa Januari 2013)

 •   PERINGATAN PENTING

   

  • Bayaran mestilah dibuat kepada KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA.
  • Jika bayaran dibuat melalui cek, atau bank draf, nombor rujukan ahli dan bulan caruman perlu dicatatkan di bahagian belakangnya.
   
housing