Kemaskini terakhir : 18 Sep 2019    

Self Contribution

Caruman KWSP tidak dihadkan hanya kepada mereka yang diwajibkan di bawah Akta KWSP 1991. Penyertaan sukarela daripada mereka yang tidak tertakluk di bawah undang-undang KWSP adalah sangat dialu-alukan. Tambahan pula, ianya merupakan satu kelebihan bagi anda untuk menyimpan simpanan bagi kegunaan di hari persaraan.

Siapa Yang Boleh Membuat Caruman Pilihan Sendiri

Domestic helpers

Pembantu domestik

Bekerja di rumah kediaman dan digaji oleh orang perseorangan

Sole proprietors/Business partners/Retired workers

Pemilik tunggal/Rakan kongsi/Pekerja berpencen

Mereka yang tidak bergaji dan mereka yang bukan majikan atau bukan pekerja seperti yang ditetapkan di dalam Akta KWSP 1991.

Leaving the country withdrawal scheme

Skim Pengeluaran Meninggalkan Negara

Pekerja yang telah mengeluarkan kesemua simpanan mereka di bawah skim ini dan telah kembali dan bekerja semula di Malaysia.

*Pembantu domestik warganegara asing boleh mencarum dengan menggunakan borang KWSP 16B.


Syarat-syarat kelayakan

Malaysian citizen

Warganegara Malaysia

Registered EPF member

Ahli KWSP

Apakah Yang Anda Perlukan

 • Borang Bayaran Caruman Pilihan Sendiri - KWSP 6A(1)
 • Pembayaran adalah melalui perbankan internet, tunai, draf bank atau cek

Saluran Pembayaran Caruman

Perbankan Internet
(Maybank, Public Bank, CIMB dan Kuwait Finance House)
Kaunter Ejen Bank
(BSN, Maybank, Public Bank dan RHB)
Kaunter KWSP
(Semua kaunter KWSP Ibu Negeri termasuk KWSP Muar)

Pemindahan wang secara elektronik

Tunai/cek

Tunai (maksimum RM500) /cek

*Sila beri tempoh sehingga 14 hari bekerja untuk bayaran caruman dinyatakan dalam penyata anda.
**KWSP tidak menggalakkan ahli membuat bayaran secara tunai di kaunter KWSP terutamanya bagi bayaran melibatkan amaun yang besar.

Had Bayaran

Minimum (RM sahaja)

Tiada had

Maksimum (RM sahaja)

RM60,000 setahun untuk semua Caruman Sukarela
(Caruman Pilihan Sendiri, i-Saraan, i-Suri, Caruman Simpanan Tambahan - berkuat kuasa Januari 2013)

 •   PERINGATAN PENTING

   

  • Bayaran mestilah dibuat kepada KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA.
  • Jika bayaran dibuat melalui cek, atau bank draf, nombor rujukan ahli dan bulan caruman perlu dicatatkan di bahagian belakangnya.
   
housing