Kemaskini terakhir : 09 Sep 2022    

health

Dengan kemajuan teknologi dan penemuan perubatan yang ada pada abad ini telah meningkatkan jangka hayat dan kualiti kehidupan, tetapi pada hakikatnya kos penjagaan kesihatan tetap mahal.

KWSP membenarkan ahli yang menghadapi masalah kesihatan untuk membuat pengeluaran daripada Akaun 2 bagi membiayai kos perubatan penyakit kritikal dan/ atau peralatan bantuan kesihatan yang diluluskan juga rawatan kesuburan.

Rawatan Kesuburan

Siapa Yang Boleh Memohon

Keperluan

Requirements

Warganegara dan Bukan Warganegara

Berumur 55 tahun ke bawah

Requirements

Mempunyai simpanan dalam Akaun 2


Keperluan tambahan

Requirements

Kos perubatan tidak dibiayai sepenuhnya oleh majikan

Requirements

Penyakit/ Peralatan bantuan kesihatan yang diluluskan oleh KWSP *

Requirements

Tidak mendapat rawatan alternatif

*Semua peralatan perubatan dan/atau ubat yang disarankan oleh doktor (secara bertulis) adalah layak untuk pengeluaran kesihatan dan tertakluk kepada jenis penyakit, yang dibenarkan oleh KWSP

Siapa Yang Layak Dibiayai

 • Diri sendiri
 • Ibubapa anda (kandung, angkat, tiri, mentua)
 • Pasangan anda
 • Adik-beradik anda (kandung)
 • Anak-anak anda (kandung, angkat, tiri)

Apa Yang Dilindungi

Kanser

Sistem Kardiovaskular

 • Arrhythmia Requiring Device Insertion (Pacemaker/Defibrillator)
 • Cardiomyopathy/Heart Failure
 • Congenital Heart Disease
 • Constrictive Pericarditis
 • Coronary Artery Disease/Ischaemic Heart Disease
 • Heart Attack/Myocardial Infarction
 • Heart Block Requiring Surgical Intervention/Pacemaker/Battery Implant
 • Heart Valve Replacement/Valvular Heart Disease Requiring Replacement
 • Peripheral Vascular Disease
 • Surgery to Aorta/Diseases of the Aorta Requiring Surgery
LIHAT SENARAI PENUH

Endokrin/Perubatan

 • Epilepsy & Movement Disorders Requiring Deep Brain Stimulation or Surgery
 • Guillain-Barré Syndrome Requiring Immunoglobulin Treatment
 • Morbid Obesity or Obesity with Multiple Medical Complications and Life Threatening Requiring Bariatric Surgery
 • Pituitary Tumors
 • Sepsis with One or More Major Organ Failure
 • Type 1 Diabetes with Criteria for Insulin Pump Therapy
LIHAT SENARAI PENUH

Gastroenterologi/Hepatologi

 • Chronic Inflammatory Bowel Disease
 • Chronic Liver Disease
 • Fulminant Viral Hepatitis
 • Pulmonary Hypertension
LIHAT SENARAI PENUH

Sistem genitourinari

 • Congenital Urinary Abnormalities Requiring Urgent and Major Surgical Intervention
 • Chronic Kidney Disease/Failure
 • Medullary Cystic Disease
 • Renal Calculi Requiring Surgical Intervention
LIHAT SENARAI PENUH

Hematologi

 • Aplastic Anaemia
 • Haemophilia (Moderate to Severe - Factor Activity <5%)
 • Hematological Malignancies – Leukemia, Multiple Myeloma (Acute or Chronic Leukemia Diagnosed by Physician
 • Hematopoietic Stem Cell Transplantation
 • Idiopathic Thrombocytopenic Purpura (ITP) - Thrombocytopenia Refractory to Convention Steroid Treatment (1st Line Treatment)
 • Lymphoma
 • Myeloproliferative Disorders Requiring Blood Transfusion and/or Chelating Agents
 • Thalassemia Major Requiring Chelating Agent
LIHAT SENARAI PENUH

Sistem saraf

 • Alzheimer's Disease
 • Apallic Syndrome
 • Benign Tumor Of Brain
 • Cerebral Palsy
 • Coma
 • Encephalitis
 • Loss Of Speech
 • Major Head Trauma
 • Meningitis
 • Motor Neuron Disease
 • Multiple Sclerosis
 • Muscular Dystrophy
 • Paralysis
 • Parkinson's Disease
 • Poliomyelitis
 • Stroke
 • Total Permanent Disability
LIHAT SENARAI PENUH

Oftalmologi

 • Advanced Diabetic Eye Disease - Diagnosed by Specialist
 • Age Related Macular Degeneration (Armd)/Polypoidal Choroidal Vasculopathy (PCV)
 • Blindness
 • Cataract Requiring Surgery (Intraocular Lens – IOL)
 • Corneal Disorders Requiring Corneal Surgery (Corneal Transplant) – Diagnosed by Specialist
 • Enopthalmic Socket - Diagnosed by Specialist
 • Glaucoma Requiring Surgery with Glaucoma Implant
 • Retinal Vascular Disease - Diagnosed by Specialist
LIHAT SENARAI PENUH

Ortopedik

 • Gangrene/Necrotizing Fasciitis Requiring Amputation
 • Knee Injury Requiring Surgery/Implant/Graft
 • Osteoarthritis Requiring Surgery/Implant
 • Prolapse Intervertebral Disc with Significant Neurological Deficit Requiring Surgery
 • Shoulder Injury with Instability/Function Compromised Requiring Surgery/Implant/Graft
 • Spinal Stenosis with Significant Neurological Symptoms/Deficit Requiring Surgery
 • Unstable Spine Fractures/Trauma Requiring Surgery and Implant/Rehab Equipment
LIHAT SENARAI PENUH

Sistem Pernafasan

 • Bronchiectasis
 • Chronic Lung Disease
 • Lung Fibrosis
 • Obstructive Sleep Apnea
 • Secondary Pulmonary Hypertension
 • Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) / Emphysema
LIHAT SENARAI PENUH

Penyakit kanak-kanak di bawah 16 tahun

 • Congenital Diseases Requiring Medical or Surgical Intervention Treated by Specialist Intellectual
 • Impairment Due to Accident or Sickness
 • Leukemia
 • Severe Asthma
LIHAT SENARAI PENUH

Penyakit Mental

 • Bipolar Mood
 • Major Depression
 • Schizophrenia
LIHAT SENARAI PENUH

Sistem Muskuloskeletal

 • Systemic Lupus Erythematosus (SLE) with Major Organ Involvement
 • Systemic Sclerosis/Scleroderma with Functional Impairment and/or Major Organ Involvement
 • Rheumatoid Arthritis/ Arthritis of any joint with Deformities requiring Surgery/Orthosis
LIHAT SENARAI PENUH

Rheumatologi

 • Ankylosing Spondylitis Active Disease with Functional Impairment and/or Disability
 • Chronic Tophaceous Gout with Functional Impairment and/or Disability
 • Psoriatic Arthritis Active Disease with Functional Impairment and/or Disability
 • Rheumatoid Arthritis/ Arthritis of any joint with Deformities requiring Surgery/Orthosis
LIHAT SENARAI PENUH

Lain-lain penyakit

 • AIDS/HIV
 • Deafness
 • Loss of Independent Existence
 • Major Burns
 • Major Organ Transplant
 • Terminal Illness
LIHAT SENARAI PENUH

Kategori

 • Pengeluaran individu
 • Pengeluaran bersama dengan ahli keluarga yang diluluskan
 

Apa Yang Boleh Dikeluarkan

PENGELUARAN INDIVIDU PENGELUARAN BERSAMA
Jumlah kos rawatan sebenar*
ATAU
Keseluruhan simpanan dalam Akaun 2
(mana yang lebih rendah)
Jumlah yang dipohon
ATAU
Simpanan Akaun 2 pemohon masing-masing
ATAU
Baki kos rawatan setelah ditolak amaun pengeluaran pemohon terdahulu
(mana yang lebih rendah)

*Jika kos perubatan telah dibiayai sebahagiannya oleh majikan ahli/pesakit, anda hanya boleh mengeluarkan baki kos perubatan yang belum dilangsaikan.

Pilihan Bayaran

Bayaran kepada ahli

Jika kos perubatan telah dibayar

Bayaran kepada institusi perubatan dalam negara

Jika kos perubatan masih tertunggak/belum selesai

Apa Yang Anda Perlukan

 • Mykad ATAU Dokumen Pengenalan Diri Asal
 • Bil Rawatan Pesakit Luar/ Discaj Wad (Final Bill) DAN Resit Bayaran Asal dari Pusat Perubatan (sekiranya bayaran telah dibuat)
 • Buku bank/Penyata akaun simpanan/penyata akaun semasa/surat pengesahan maklumat pemegang akaun dari bank/maklumat pemegang akaun
 • Surat pengesahan daripada majikan ahli dan/atau ahli keluarga yang mengesahkan tanggungan pembiayaan kos perubatan (jika berkenaan)

Nota: Borang KWSP 9D (AHL) & Salinan dokumen pengenalan diri/Mykad diperlukan bagi permohonan melalui pos atau wakil.


Dokumen tambahan yang diperlukan bagi institusi dalam dan luar Negara

Permohonan pengeluaran yang melibatkan Institusi Perubatan dalam dan luar negara memerlukan dokumen sokongan yang mungkin berbeza bagi pembiayaan kesihatan. Oleh yang demikian, amatlah penting untuk memastikan semua keperluan dokumen adalah lengkap bagi kelancaran proses permohonan.

 • Institusi Perubatan Dalam Negara
  1. Bukti penyakit
   Laporan Perubatan Asal Dari Institusi Perubatan

   Lihat Sampel Laporan Perubatan - Penyakit Kritikal LPP-1


   Lengkap dengan maklumat pesakit dan penyakit yang dihidapi serta kesan kepada pesakit jika tidak mendapat rawatan.
   Laporan perubatan juga perlu, diturunkan cop Institusi Perubatan, tandatangan, cop nama penuh, jawatan dan bidang doktor yang merawat ahli  (tidak melebihi satu tahun dari tarikh permohonan diterima).

  1. Bukti bayaran
   Bil rawatan sebenar
   DAN
   Resit bayaran asal dari institusi perubatan (untuk tujuan pembayaran balik)
   Tidak melebihi satu (1) tahun dari tarikh permohonan diterima dan jika resit bayaran bukan atas nama pemohon, surat kebenaran daripada pembayar kos rawatan (mengandungi tandatangan, nama dan nombor dokumen pengenalan diri diperlukan.

  1. Bukti identiti
   Dokumen Pengenalan Diri pesakit*

  *Sekiranya pemohon bukan pesakit


  1. Surat Pengesahan Majikan
   Surat pengesahan tanggungan majikan pemohon/pesakit (jika bekerja)
    

   Pesakit

   Status Pekerjaan

   Surat Pengesahan Majikan

   i) Ahli

   Bekerja

   Ahli

   ii) Anak

   Ibu/bapa bekerja

   Ibu DAN bapa

   iii) Suami/isteri

   Suami/isteri bekerja

   Pesakit DAN pasangan

   iv) Ibu/bapa

   Anak/ibu/bapa bekerja

   Pemohon/ibu/bapa

   v) Adik-beradik

   Bekerja

   Pesakit, pemohon dan ibu/bapa pesakit


  1. Bukti pertalian*
   Sijil Perkahwinan/Sijil Kelahiran/Sijil Pendaftaran Anak Angkat dari Jabatan Pendaftaran Negara (jika anak angkat)
   Mana-mana yang berkenaan

  *jika pemohon bukan pesakit • Institusi Perubatan Luar Negara
  1. Bukti Penyakit
   Laporan Perubatan Asal Dari Institusi Perubatan

   Lihat Sampel Laporan Perubatan - Penyakit Kritikal LPP-1

   DAN
   Surat perakuan doktor yang merawat pesakit dalam negara yang mengandungi maklumat pesakit dan penyakit yang dihidapi serta kesan kepada pesakit jika tidak mendapat rawatan*


      *Jika berkenaan (tidak melebihi satu tahun dari tarikh permohonan diterima)


  1. Bukti Bayaran
   Bil rawatan sebenar
   DAN
   Resit bayaran asal dari institusi perubatan (untuk tujuan pembayaran balik)
   Tidak melebihi satu (1) tahun dari tarikh permohonan diterima dan jika resit bayaran bukan atas nama pemohon, surat kebenaran daripada pembayar kos rawatan (mengandungi tandatangan, nama dan dokumen pengenalan diri diperlukan.

  1. Bukti Identiti
   Dokumen Pengenalan Diri pesakit*

  *Sekiranya pemohon bukan pesakit


  1. Surat Pengesahan Majikan
   Surat pengesahan tanggungan majikan pemohon/pesakit (jika bekerja)

  1. Bukti Pertalian*
   Sijil perkahwinan / Sijil kelahiran / Sijil Pendaftaran anak angkat dari Jabatan Pendaftaran Negara (jika anak angkat)
   Mana-mana yang berkenaan

  *Jika pemohon bukan pesakitSiapa Yang Boleh Memohon

Keperluan

Requirements

Warganegara dan Bukan Warganegara

Berumur 55 tahun ke bawah

Requirements

Mempunyai simpanan dalam Akaun 2

Requirements

Pasangan (Suami/Isteri) yang sah berkahwin dari segi undang-undang


Keperluan tambahan

Requirements

Kos perubatan tidak dibiayai sepenuhnya oleh majikan

Requirements

Tidak mendapat rawatan alternatif

Requirements

Rawatan Kesuburan dibenarkan:

•Intrauterine insemination (IUI)

•In-Vitro Fertilisation (IVF)

•Intracytoplasmic Sperm injection (ICSI)

Siapa Yang Layak Dibiayai

 • Diri sendiri
 • Pasangan anda**

**Permohonan pengeluaran bagi tujuan rawatan kesuburan, kelayakan memohon hanya dibenarkan kepada pasangan (suami/isteri) yang sah berkahwin sahaja.

Kategori

 • Pengeluaran individu
 • Pengeluaran bersama dengan pasangan
 

Apa Yang Boleh Dikeluarkan

PENGELUARAN INDIVIDU PENGELUARAN BERSAMA
Jumlah kos rawatan sebenar*
ATAU
Keseluruhan simpanan dalam Akaun 2
(mana yang lebih rendah)
Jumlah yang dipohon
ATAU
Simpanan Akaun 2 pemohon masing-masing
ATAU
Baki kos rawatan setelah ditolak amaun pengeluaran pemohon terdahulu
(mana yang lebih rendah)

*Jika kos perubatan telah dibiayai sebahagiannya oleh majikan ahli/pesakit, anda hanya boleh mengeluarkan baki kos perubatan yang belum dilangsaikan.

Pilihan Bayaran

Bayaran kepada ahli

Jika kos perubatan telah dibayar

Bayaran kepada institusi perubatan dalam negara

Jika kos perubatan masih tertunggak/belum selesai

Apa Yang Anda Perlukan

 • Mykad ATAU Dokumen Pengenalan Diri Asal
 • Bil Rawatan Pesakit Luar/ Discaj Wad (Final Bill) DAN Resit Bayaran Asal dari Pusat Perubatan (sekiranya bayaran telah dibuat)
 • Buku bank/Penyata akaun simpanan/penyata akaun semasa/surat pengesahan maklumat pemegang akaun dari bank/maklumat pemegang akaun
 • Surat pengesahan daripada majikan ahli dan/atau ahli keluarga yang mengesahkan tanggungan pembiayaan kos perubatan (jika berkenaan)

Nota: Borang KWSP 9D (AHL) & Salinan dokumen pengenalan diri/Mykad diperlukan bagi permohonan melalui pos atau wakil.


Dokumen tambahan yang diperlukan

 • Institusi Perubatan Dalam Negara
  1. Bukti rawatan kesuburan
   Laporan Perubatan Asal Dari Institusi Perubatan

   Lihat Sampel Laporan Perubatan - Rawatan Kesuburan LPP-2


   Lengkap dengan maklumat pesakit dan rawatan kesuburan yang dibuat.
   Laporan perubatan juga perlu, diturunkan cop Institusi Perubatan, tandatangan, cop nama penuh, jawatan dan bidang doktor yang merawat ahli  (tidak melebihi satu tahun dari tarikh permohonan diterima).

  1. Bukti bayaran
   Bil rawatan sebenar
   DAN
   Resit bayaran asal dari institusi perubatan (untuk tujuan pembayaran balik)
   Tidak melebihi satu (1) tahun dari tarikh permohonan diterima dan jika resit bayaran bukan atas nama pemohon, surat kebenaran daripada pembayar kos rawatan (mengandungi tandatangan, nama dan nombor dokumen pengenalan diri diperlukan.
   Nota: Kelayakan adalah tertakluk kepada rawatan yang diterima mulai 1 Januari 2020. 

  1. Bukti identiti
   Dokumen Pengenalan Diri pesakit*

  *Sekiranya pemohon bukan pesakit


  1. Surat Pengesahan Majikan
   Surat pengesahan tanggungan majikan ahli dan pasangan (jika bekerja)
    


  1. Bukti pertalian*
   Sijil Perkahwinan

  *jika pemohon bukan pesakit •   CARA PEMBAYARAN
  Bayaran Dalam Negara Bayaran Luar Negara
  Bayaran penuh di dalam Ringgit Malaysia (RM) akan di kreditkan ke dalam akaun anda
  Jika anda ada akaun aktif dengan bank panel dan nombor pengenalan sama dengan rekod bank
  Bayaran penuh akan di buat melalui Draf Bank Asing di dalam mata wang pilihan anda
  Jika mata wang pilihan anda terdapat di dalam senarai mata wang yang disahkan
  Anda akan diberi Cek Jurubank
  Jika bayaran ke akaun anda gagal
  Bayaran penuh akan di buat melalui Draf Bank Asing di dalam mata wang US Dolar
  Jika mata wang pilihan anda tidak terdapat di dalam senarai yang disahkan
 •   PERINGATAN PENTING

  1. Sahkan dokumen anda

  Pastikan SEMUA salinan dokumen disahkan dan diakui oleh orang yang diberi kuasa

  (lengkap dengan nama, jawatan dan cop rasmi melainkan dokumen yang memerlukan pengesahan oleh pegawai KWSP)

  ORANG YANG DIBERI KUASA

  2. Pastikan bank panel anda

  Rujuk kepada senarai bank panel KWSP untuk kredit terus ke dalam akaun simpanan/semasa ahli

  BANK PANEL KWSP

  3. Hantar ke KWSP

  Hantar permohonan lengkap ke kaunter KWSP terdekat atau secara mel.

  CARI KWSP TERDEKAT
  MEL KE KWSP

  4. Perlu maklumat lanjut?

  Rujuk kepada risalah produk untuk maklumat tambahan.

  MUAT TURUN RISALAH KESIHATAN
 •   SOALAN LAZIM
   
housing