Kemaskini terakhir : 08 Dis 2022    

Housing Loan Monthly Instalment

Membayar ansuran bulanan bukanlah satu perkara mudah, terutama untuk mereka yang mempunyai komitmen yang semakin bertambah. Di dalam usaha untuk meringankan beban pemilik rumah, KWSP telah memperkenalkan Pengeluaran Ansuran Bulanan Pinjaman Perumahan. Supaya jika anda terhimpit dengan keadaan kewangan yang tidak menentu, anda boleh membuat pengeluaran dari Akaun 2 untuk membantu membayar ansuran bulanan sekurang-kurangnya enam bulan atau sehingga masalah kewangan anda selesai.

Siapa Yang Boleh Memohon

Keperluan

Requirements

Warganegara dan Bukan Warganegara

(PR atau daftar sebagai Ahli KWSP sebelum 1 Ogos 1998)

Requirements

Umur bawah 55 tahun

Requirements

Sekurang-kurangnya RM600 di dalam Akaun 2

Requirements

Membeli/membina sebuah rumah kediaman*

Requirements

Masih mempunyai tunggakan pinjaman perumahan dengan pemberi pinjaman yang diiktiraf oleh KWSP**

Requirements

Ansuran bulanan telah bermula

*Rumah kediaman - jenis banglo/teres/berkembar/apartmen/kondominium/apartmen studio /apartmen servis/townhouse/SOHO atau rumah kedai dengan unit kediaman di Malaysia

**Institusi kewangan yang dilesenkan dibawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 atau Akta Kewangan Islam 2013; Kerajaan Pusat/Negeri atau mana-mana agensi kewangan kerajaan; Majikan ahli; Koperasi/Syarikat Kerjasama yang berlesen (diluluskan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia); Syarikat Insurans berlesen yang diluluskan oleh Bank Negara; Pemberi Pinjaman yang dibenarkan oleh KWSP.

 

Apa Yang Boleh Dikeluarkan

PENGELUARAN INDIVIDU PENGELUARAN BERSAMA
Jumlah baki pinjaman perumahan
ATAU
Kesemua simpanan di dalam Akaun 2
Jumlah baki pinjaman perumahan
ATAU
Kesemua simpanan di dalam Akaun 2 pemohon
Mana yang lebih rendah tetapi tertakluk kepada bayaran bulanan minimum RM100 selama enam bulan*

*Jumlah bayaran bulanan maksimum kepada anda dan pemohon bersama (jika ada) tidak boleh melebihi jumlah ansuran bulanan.

Apa Yang Anda Perlu Tahu

 • Pengeluaran terhad kepada satu rumah setiap ahli. Pengeluaran seterusnya hanya untuk rumah yang sama sahaja.
 • Jika rumah dibiayai semula, baki pinjaman yang dikira berdasarkan bayaran pinjaman yang asal dari pemberi pinjaman pertama ATAU baki pinjaman terkini, yang mana lebih rendah. Jika lebih dari satu pemberi pinjaman terlibat, surat tebus hutang akan di banding dengan baki terkini bagi menentukan amaun yang layak dikeluarkan. Anda tidak layak memohon jika pinjaman asal telah selesai.
 • Anda boleh membuat pengeluaran untuk mengurangkan ansuran bulanan dan Pengeluaran Menyelesaikan Baki Pinjaman secara serentak.
 • KWSP berhak untuk membatalkan pengeluaran bayaran bulanan jika pinjaman telah diselesaikan, rumah dijual/lelong/ hakmilik dipindah atau jika anda didapati bersalah menipu dengan menghantar maklumat/dokumen palsu.
 • Bagi pinjaman perumahan tertunggak yang berstatus NPL dibenarkan untuk memohon pengeluaran ini dengan syarat bayaran bulanan akan di bayar terus ke akaun pinjaman perumahan.
 • Tempoh ansuran bulanan tidak boleh melebihi umur 55 tahun.
 • Anda boleh membuat pengeluaran dalam tempoh 30 hari sebelum tarikh ansuran bermula. Bagaimanapun bayaran pengeluaran hanya akan bermula selepas tarikh ansuran sebenar berkuatkuasa
 • Untuk pengeluaran berikutnya, anda boleh memohon seawal 30 hari sebelum tarikh pembayaran ansuran bulanan yang terdahulu selesai.
 • Amaun pengeluaran daripada Akaun 2 akan diasingkan ke akaun khas bagi bayaran ansuran bulanan dan akan dibayar dividen yang dikreditkan ke Akaun 2 sebaik sahaja dividen diisytiharkan pada tahun berikutnya.
 • Tempoh bayaran maksimum bulanan adalah tidak melebihi baki tempoh pinjaman perumahan
 • Sekiranya semasa ahli memohon, terdapat bayaran pengeluaran ansuran bulanan pinjaman perumahan peminjam lain masih berkuatkuasa, ahli hanya layak mengeluarkan amaun perbezaan di antara jumlah pengeluaran peminjam lain.

Apa Yang Anda Perlukan

Dokumen

 • Salinan dokumen pengenalan diri dengan yang asal untuk pengesahan (Bukan Pemegang MyKad sahaja)
 • Perjanjian Jual Beli/Bukti Gadai/Penyerahan Pemilikan (Borang Gadai & Surat Hakmilik) – jika maklumat di dalam Penyata Baki Pinjaman Perumahan tidak lengkap.
 • Buku bank atau salinan penyata akaun bank
 • Borang KWSP 3 (Pindaan) – untuk penghantaran melalui pos/pengesahan cop ibu jari gagal

*Tertakluk kepada pengeluaran pertama dan seterusnya, dengan atau tanpa pembiayaan semula. Jika terdapat lebih dari satu pembiayaan semula, anda dikehendaki menunjukkan surat Pengesahan Pinjaman dan Penyelesaian Hutang dari pemberi pinjaman sebelumnya.

 •   PEMBATALAN PENGELUARAN

  Anda boleh membatalkan bayaran bulanan selepas satu (1) tahun dari tarikh pengeluaran di buat. Anda hanya perlu mengisi borang Permohonan Pembatalan Pengeluaran WDW004. Selepas pembatalan, anda boleh mengemukakan permohonan baru untuk menyusun semula jumlah atau tempoh bayaran bulanan mengikut baki yang ada di dalam Akaun 2 yang tidak melebihi baki pinjaman sedia ada.

 •   CARA BAYARAN
  Kredit Terus Cek Jurubank

  Bayaran bulanan dalam Ringgit Malaysia (RM) akan dikreditkan terus ke dalam akaun simpanan/semasa anda

  Jika anda ada akaun simpanan yang aktif dan nombor pengenalan sama dengan rekod bank

  Anda akan diberi cek jurubank jika bayaran ke akaun anda gagal

  Bayaran bulanan akan di buat melalui cek jurubank kepada alamat pemberi pinjaman seperti yang tertera di dalam Penyata Baki Pinjaman Perumahan.

  Jika pinjaman anda berstatus pinjaman tidak berbayar (NPL)

 •   PERINGATAN PENTING

  1. Sahkan dokumen anda

  Pastikan SEMUA salinan dokumen disahkan dan diakui oleh orang yang diberi kuasa

  (lengkap dengan nama, jawatan dan cop rasmi melainkan dokumen yang memerlukan pengesahan oleh pegawai KWSP)

  ORANG YANG DIBERI KUASA

  2. Pastikan bank panel anda

  Rujuk kepada senarai bank panel KWSP untuk kredit terus ke dalam akaun simpanan/semasa ahli

  BANK PANEL KWSP

  3. Hantar ke KWSP

  Hantar permohonan lengkap ke kaunter KWSP terdekat atau secara mel.

  CARI KWSP TERDEKAT
  MEL KE KWSP

  4. Perlu maklumat lanjut?

  Rujuk kepada risalah produk untuk maklumat tambahan.

  MUAT TURUN RISALAH BAYARAN ANSURAN PINJAMAN PERUMAHAN

  5. Peringatan kepada ahli yang mempunyai Pengeluaran Ansuran Bulanan Pinjaman Perumahan yang masih aktif

  Sekiranya pengeluaran anda masih aktif, sila rujuk peringatan di bawah.

  MUAT TURUN PERINGATAN

housing