Kemaskini terakhir : 13 Mac 2020    

Pensionable Employees/Optional Retirement

Pekerja sektor awam boleh membuat pengeluaran sekali sahaja sebelum umur 55 tahun setelah diberikan taraf Pekerja Berpencen.

Apa Yang Boleh Dikeluarkan

Baki simpanan KWSP selepas pengembalian syer kerajaan

Apa Yang Anda Perlu Tahu

 • Definisi pekerja berpencen ialah pekerja yang telah diletakan dalam jawatan di bawah mana-mana undang-undang bertulis, yang menjelaskan pengambilan pekerja di dalam perjawatan berpencen oleh Kerajaan Malaysia ataupun Kerajaan Negeri atau badan kuasa berkanun atau tempatan.
 • Mulai 1 Januari 2018, selepas Pekhidmat Awam membuat Pengeluaran Pekerja Berpencen, tanggungan mencarum bagi beliau adalah tidak terhenti selaras dengan pelaksanaan Skim Kebolehalihan (Portability Scheme).
 • Skim Kebolehalihan (Portability Scheme) membenarkan pekhidmat awam yang berada di bawah skim ini menukar pekerjaan di antara badan/agensi kerajaan yang lain atau daripada sektor awam kepada sektor swasta di sepanjang tempoh perkhidmatan tanpa hilang kelayakan faedah persaraan (pencen) tertakluk kepada:
  1. Tarikh lantikan ke jawatan baharu di sektor awam bermula pada 1 Januari 2012
  2. Pekerja tersebut perlu mengakhiri perkhidmatan (bersara) di dalam perkhidmatan awam
Pekerja Berpencen

Siapa Yang Boleh Memohon

Keperluan

Requirements

Umur bawah 55 tahun

Requirements

Pekerja dalam sektor awam / Kementerian Pertahanan / Perkhidmatan Tentera dan mencarum dalam KWSP

Requirements

Diberi taraf berpencen oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

*Anggota tentera yang sudah pun bersara secara pilihan tidak layak untuk membuat pengeluaran ini.

Apa Yang Anda Perlukan

Dokumen

Dengan MyKad

 • MyKad
 • Lampiran A - Notis Akuan Pelepasan Caruman Kerajaan/Pengiraan Awal

Dokumen

Tanpa MyKad

 • Salinan dokumen pengenalan bersama yang asal untuk tujuan pengesahan
 • Borang KWSP 3 (Pindaan) – untuk penghantaran melalui pos/pengesahan cap ibu jari gagal

Siapa Yang Boleh Memohon

Keperluan

Requirements

Umur bawah 55 tahun

Requirements

Bersara dari Perkhidmatan Awam secara pilihan/tidak bekerja/bekerja sendiri/ bekerja semula dengan majikan yang lain
ATAU
Berkhidmat dengan agensi Kerajaan dan telah bersara secara pilihan di bawah Penswastaan/Pengkorporatan tetapi masih bekerja dengan agensi berkenaan

Requirements

Telah menerima bukti pengesahan taraf pesara

*Anggota tentera yang sudah pun bersara secara pilihan tidak layak untuk membuat pengeluaran ini.

Apa Yang Anda Perlukan

Dokumen

Dengan MyKad

 • MyKad

Bukti Pengesahan Pesara:

 • Surat Pengesahan Taraf Pesara yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA); ATAU
 • Surat Kelulusan Pencen yang dikeluarkan oleh Bahagian Pencen, JPA
 

Dokumen

Tanpa MyKad

Bukti Pengesahan Pesara:

 • Surat Pengesahan Taraf Pesara yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA); ATAU
 • Surat Kelulusan Pencen yang dikeluarkan oleh Bahagian Pencen, JPA
 • Salinan dokumen pengenalan bersama yang asal untuk tujuan pengesahan
 • Pilihlah Pre-PEN

  Mulai 1 September 2018, anda boleh memilih untuk mengambil Pengiraan Awal Syer Kerajaan (Pre-PEN) jika anda belum pernah membuat pengeluaran Pekerja Berpencen atau Pengeluaran Persaraan Pilihan.

  Apa Itu Pre-PEN

  Pre-PEN merupakan proses pengiraan awal syer kerajaan di mana caruman syer kerajaan diasingkan dari caruman syer pekerja untuk mengurangkan risiko ahli terambil caruman syer kerajaan semasa membuat pengeluaran 55 tahun.


  Siapa Yang Boleh Memohon

  Keperluan

  Umur 55 tahun keatas

  Requirements

  Pekerja dalam sektor awam dan mencarum dalam KWSP
  ATAU
  Pekerja dalam Kementerian Pertahanan/Perkhidmatan Tentera

  Requirements

  Diberi taraf berpencen oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

  *Anggota tentera yang sudah pun bersara secara pilihan tidak layak untuk memohon Pre-PEN.


  Apa Yang Anda Perlukan

  Dokumen

  Dengan MyKad

  • MyKad
  • Lampiran A - Notis Akuan Pelepasan Caruman Kerajaan/Pengiraan Awal

  Dokumen

  Tanpa MyKad

  • Salinan dokumen pengenalan bersama yang asal untuk tujuan pengesahan
  • Lampiran A - Notis Akuan Pelepasan Caruman Kerajaan/Pengiraan Awal
 •   CARA PEMBAYARAN
  Bayaran Dalam Negara Bayaran Luar Negara
  Bayaran penuh dalam Ringgit Malaysia (RM) akan di kredit ke dalam akaun anda
  Jika anda ada akaun aktif dengan bank panel kami dan nombor pengenalan sama dengan rekod bank
  Bayaran penuh akan di buat melalui Draf Bank Asing di dalam mata wang pilihan anda
  Jika mata wang pilihan anda terdapat di dalam senarai mata wang yang disahkan
  Anda akan diberi Cek Jurubank
  Jika bayaran ke akaun anda gagal
  Bayaran penuh akan di buat melalui Draf Bank Asing di dalam mata wang US Dolar
  Jika mata wang pilihan anda tidak terdapat di dalam senarai yang disahkan
 •   PERINGATAN PENTING

  1. Sahkan dokumen anda

  Pastikan SEMUA salinan dokumen disahkan dan diakui oleh orang yang diberi kuasa

  (lengkap dengan nama, jawatan dan cop rasmi melainkan dokumen yang memerlukan pengesahan oleh pegawai KWSP)

  ORANG YANG DIBERI KUASA

  2. Pastikan bank panel anda

  Rujuk kepada senarai bank panel KWSP untuk kredit terus ke dalam akaun simpanan/semasa ahli

  BANK PANEL KWSP

  3. Hantar ke KWSP

  Hantar permohonan lengkap ke kaunter KWSP terdekat atau secara mel.

  CARI KWSP TERDEKAT
  MEL KE KWSP

  4. Perlu maklumat lanjut?

  Rujuk kepada risalah produk untuk maklumat tambahan.

  MUAT TURUN RISALAH PEKERJA BERPENCEN
  MUAT TURUN RISALAH PERSARAAN PILIHAN
  MUAT TURUN RISALAH PRE-PEN
housing