Kemaskini terakhir : 09 Apr 2020    

education

Pendidikan yang berkualiti merupakan kunci kepada kestabilan kerjaya sekali gus membina kehidupan yang lebih selesa untuk ahli dan keluarga ahli.

Ahli boleh memilih untuk mengeluarkan simpanan daripada Akaun 2 bagi membantu membiayai pendidikan sendiri atau anak-anak di institusi dalam dan luar negara yang diluluskan.

Apa Yang Boleh Dikeluarkan

Jumlah yuran pengajian/baki pinjaman pendidikan ATAU Kesemua simpanan dalam Akaun 2 (mengikut mana yang lebih rendah)

Apa Yang Dibiayai

Kelayakan

Yuran pengajian dan caj yang dikenakan oleh institusi pengajian
ATAU
Jumlah baki pinjaman

Kelayakan

Yuran hostel dan penginapan

Kelayakan

Penerbangan sehala untuk pelajar tahun pertama yang belajar di luar kawasan/luar negara

Siapa Yang Boleh Memohon

Kelayakan

Kelayakan

Warganegara Malaysia & Bukan Warganegara

Kelayakan

Berumur 55 tahun ke bawah

Kelayakan

Mempunyai simpanan dalam Akaun 2

Kelayakan

Masih meneruskan atau telah menamatkan - pengajian peringkat diploma atau setaraf

(akademik/profesional/berasaskan kemahiran/vokasional)

Kelayakan

Sedang belajar di institusi dalam negara

(sepenuh masa, separuh masa, program jarak jauh dan francais)

ATAU

Institusi luar negara

(program sepenuh masa)

Ahli/ Anak ahli yang berhenti/ gagal/ tidak tamat/ tarik diri dari pengajian dibenarkan

*Untuk menyelesaikan kesemua bayaran tunggakan kepada Institusi Pengajian Tinggi (IPT) dalam tempoh 3 tahun dari penamatan pengajian; dan menyelesaikan baki pinjaman pendidikan dengan Institusi Pemberi Pinjaman (IPP)

Yuran Pengajian

Kategori

 • Pengeluaran untuk diri sendiri bagi membiayai yuran pengajian
 • Pengeluaran bagi membiayai yuran pengajian anak
 • Pengeluaran bersama dengan pasangan bagi membiayai yuran pengajian anak

Bila Anda Boleh Keluarkan

 • Setiap semester atau tahun pengajian
 • Dalam masa 3 tahun dari tarikh tamat pengajian/berhenti/gagal bagi bayaran yang tertunggak di Institusi Pengajian Tinggi (IPT)

Pilihan Pembayaran

Pembayaran kepada ahli

Jika yuran telah dibayar kepada institusi pengajian tinggi (resit tidak melebihi 1 tahun daripada tarikh permohonan)

Pembayaran kepada institusi pengajian tinggi

Bagi menyelesaikan yuran pengajian yang belum dijelaskan

Apa Yang Anda Perlukan

Dokumen

 • Salinan dokumen pengenalan bersama yang asal untuk tujuan pengesahan (untuk bukan pemegang MyKad sahaja)
 • Surat kelulusan pengiktirafan kursus pengajian

Dokumen tambahan yang diperlukan bagi pengeluaran pendidikan untuk ahli atau anak ahli

Pengeluaran kali pertama dan ke dua memerlukan dokumen sokongan yang mungkin berbeza bagi pembiayaan pendidikan ahli dan anak ahli. Jadi, ia amatlah penting untuk menyusun semua dokumen yang diperlukan bagi melancarkan proses permohonan.

Diri Sendiri

 • Pengeluaran kali pertama
  1. Bukti penerimaan
   Surat tawaran belajar
   DAN
   Bukti kelayakan mengikuti pengajian

  1. Bukti pengajian
   Salinan keputusan peperiksaan terkini (tahun kedua dan seterusnya)

  1. Bukti pembayaran*
   Resit pembayaran yuran pengajian
   DAN
   Tiket penerbangan/resit pembayaran asal

  *Untuk permohonan bayaran balik jika yuran pengajian telah dibayar kepada pihak institusi pengajian tinggi


  1. Dokumen tambahan
   Borang Temuduga
   DAN
   Buku bank/Penyata akaun simpanan/Penyata akaun Semasa/Surat pengesahan bank mengenai butiran pemegang akaun/Cetakan butiran pemegang akaun melalui laman web*

  *Untuk permohonan bayaran balik jika yuran pengajian telah dibayar kepada pihak institusi pengajian tinggi


  1. Dokumen tambahan bagi pengajian luar negara
   Salinan muka surat butiran pasport pelajar yang masih sah laku
   DAN
   Jika ahli telah ke luar negara
   Muka surat yang mengandungi tarikh dan cop Jabatan Imigresen negara berkenaan/bayaran yuran pengajian/Visa belajar/Keputusan peperiksaan sebagai bukti pelajar telah mengikuti pengajian di luar negara
   ATAU
   Jika ahli belum ke luar negara
   Bukti bayaran kepada pihak institusi pengajian tinggi
 • Pengeluaran Seterusnya
  1. Bukti pengajian
   Salinan keputusan peperiksaan terkini

  1. Bukti pembayaran*
   Resit pembayaran yuran pengajian

  *Untuk permohonan bayaran balik jika yuran pengajian telah dibayar kepada pihak institusi pengajian tinggi


  1. Dokumen tambahan
   Buku bank/Penyata akaun simpanan /Penyata akaun Semasa/Surat pengesahan bank mengenai butiran pemegang akaun/Cetakan butiran pemegang akaun melalui laman web*

  *Untuk permohonan bayaran balik jika yuran pengajian telah dibayar kepada pihak institusi pengajian tinggi

Anak Ahli

Untuk anak ahli, permohonan boleh di buat sebagai individu atau bersama ibu bapa

 • Pengeluaran kali pertama
  1. Bukti penerimaan
   Surat tawaran belajar
   DAN
   Bukti kelayakan mengikuti pengajian

  1. Bukti pengajian
   Salinan keputusan peperiksaan terkini (tahun kedua dan seterusnya)

  1. Bukti pembayaran*
   Resit pembayaran yuran pengajian
   DAN
   Tiket penerbangan/resit pembayaran asal

  *Untuk permohonan bayaran balik jika yuran pengajian telah dibayar kepada pihak institusi pengajian tinggi


  1. Dokumen tambahan
   Borang Temuduga
   DAN
   Buku bank/Penyata akaun simpanan/Penyata akaun Semasa/Surat pengesahan bank mengenai butiran pemegang akaun/Cetakan butiran pemegang akaun melalui laman web*

  *Untuk permohonan bayaran balik jika yuran pengajian telah dibayar kepada pihak institusi pengajian tinggi


  1. Bukti pertalian
   Kad pengenalan anak ahli
   DAN
   Sijil Kelahiran Anak Ahli/Sijil Nikah/Perkahwinan (jika anak tiri)/Sijil Pendaftaran anak angkat dari Jabatan Pendaftaran Negara (jika anak angkat)

  1. Dokumen tambahan bagi pengajian luar negara
   Salinan muka surat butiran pasport pelajar yang masih sah laku
   DAN
   Jika ahli telah ke luar negara
   Muka surat yang mengandungi tarikh dan cop Jabatan Imigresen negara berkenaan/bayaran yuran pengajian/Visa belajar/Keputusan peperiksaan sebagai bukti pelajar telah mengikuti pengajian di luar negara
   ATAU
   Jika ahli belum ke luar negara
   Bukti bayaran kepada pihak institusi pengajian tinggi
 • Pengeluaran Seterusnya
  1. Bukti pengajian
   Salinan keputusan peperiksaan terkini

  1. Bukti pembayaran*
   Resit pembayaran yuran pengajian

  *Untuk permohonan bayaran balik jika yuran pengajian telah dibayar kepada pihak institusi pengajian tinggi


  1. Dokumen tambahan
   Buku bank/Penyata akaun simpanan /Penyata akaun Semasa/Surat pengesahan bank mengenai butiran pemegang akaun/Cetakan butiran pemegang akaun melalui laman web*

  *Untuk permohonan bayaran balik jika yuran pengajian telah dibayar kepada pihak institusi pengajian tinggi

Kategori

 • Pengeluaran untuk diri sendiri bagi menyelesaikan baki pinjaman pendidikan anda
 • Pengeluaran bersama dengan pasangan bagi menyelesaikan baki pinjaman pendidikan anak
 

Bila Anda Boleh Keluarkan

 • Setiap semester atau tahun pengajian
 • Mempunyai baki pinjaman pendidikan
 

Institusi Yang Diluluskan

 • Institusi Kewangan Yang Dilesenkan Di Bawah Akta Institusi Perbankan & Kewangan (AKTA BAFIA)
 • Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
 • Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)
 • Koperasi Yang Berdaftar Dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia (SKM)
 • Majlis Amanah Rakyat (MARA)
 • Maju Institute Of Educational Development (MIED)
 • Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)
 • Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)
 • PETRONAS
 • Pinjaman Pendidikan Di Antara Majikan Dengan Pekerja (AHLI)
 • Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak (SPANS)
 • Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)
 • Yayasan Bank Rakyat (YBR)
 • Yayasan Biasiswa Tun Sambanthan
 • Yayasan Negeri
 • Yayasan Pendidikan Negeri
 • Yayasan Telekom Malaysia / Telekom Malaysia Berhad
 • Yayasan Tenaga Nasional

Pilihan Pembayaran

Pembayaran kepada institusi kewangan yang diluluskan.

 • Jika anda mengambil pinjaman daripada institusi kewangan yang diluluskan oleh KWSP
 • Jika anda mempunyai Perjanjian Pinjaman Pendidikan atas nama anda/anak anda

Apa Yang Anda Perlukan

 • Dokumen Salinan dokumen pengenalan bersama yang asal untuk tujuan pengesahan (untuk bukan pemegang MyKad sahaja)

Dokumen tambahan yang diperlukan bagi pengeluaran pendidikan untuk ahli atau anak ahli

Pengeluaran kali pertama dan kedua memerlukan dokumen sokongan yang mungkin berbeza bagi pembiayaan pendidikan ahli dan anak ahli. Jadi, ia amatlah penting untuk menyusun semua dokumen yang diperlukan bagi melancarkan proses permohonan.

Diri Sendiri

 • Pengeluaran kali pertama

  Ahli masih belajar

  1. Bukti penerimaan
   Surat pengesahan pendaftaran pelajar
   DAN
   Bukti kelayakan mengikuti pengajian
   DAN
   Surat kelulusan pengiktirafan kursus pengajian

  1. Bukti pengajian
   Salinan keputusan peperiksaan terkini (tahun kedua dan seterusnya)

  1. Bukti permohonan pinjaman
   Perjanjian Pinjaman Pendidikan atas nama ahli hanya diperlukan sekiranya Perjanjian Pinjaman Pendidikan di antara majikan dan pekerja (Ahli)
   DAN
   Baki penyata pinjaman pendidikan terkini

  1. Dokumen tambahan
   Borang temuduga
   DAN
   Sekiranya Institusi Pemberi Pinjaman adalah Koperasi
   Sijil Pendaftaran Koperasi
   DAN
   Sekiranya nama kursus atau nama institut pengajian tinggi berbeza antara sijil akademik dan penyata baki pinjaman / perjanjian pinjaman / surat tawaran
   Surat penjelasan dari pihak institusi pengajian tinggi

  Ahli telah menamatkan pengajian


  1. Bukti permohonan pinjaman
   Perjanjian Pinjaman Pendidikan atas nama ahli hanya diperlukan sekiranya Perjanjian Pinjaman Pendidikan di antara majikan dan perkerja (Ahli)
   DAN
   Baki penyata pinjaman pendidikan terkini

  1. Dokumen tambahan
   Sekiranya Institusi Pemberi Pinjaman adalah Koperasi
   Sijil Pendaftaran Koperasi
   DAN
   Sekiranya nama kursus atau nama institut pengajian tinggi berbeza antara sijil akademik dan penyata baki pinjaman / perjanjian pinjaman / surat tawaran
   Surat penjelasan dari pihak institusi pengajian tinggi

 • Pengeluaran Seterusnya

  Ahli masih belajar

  1. Bukti penerimaan
   Surat pengesahan pendaftaran pelajar
   DAN
   Surat kelulusan pengiktirafan kursus pengajian

  1. Baki penyata pinjaman
   Baki penyata pinjaman pendidikan terkini

  Ahli telah menamatkan pengajian

  1. Baki penyata pinjaman
   Baki penyata pinjaman pendidikan terkini

Anak Ahli

 • Pengeluaran kali pertama

  Anak ahli masih belajar

  1. Bukti penerimaan
   Surat pengesahan pendaftaran pelajar
   DAN
   Bukti kelayakan mengikuti pengajian
   DAN
   Surat kelulusan pengiktirafan kursus pengajian

  1. Bukti pengajian
   Salinan keputusan peperiksaan terkini (tahun kedua dan seterusnya)

  1. Bukti permohonan pinjaman
   Perjanjian Pinjaman Pendidikan atas nama ahli hanya diperlukan sekiranya Perjanjian Pinjaman Pendidikan di antara majikan dan pekerja (Ahli) pendaftaran pelajar
   DAN
   Baki penyata pinjaman pendidikan terkini

  1. Dokumen tambahan
   Borang temuduga
   DAN
   Sekiranya Institusi Pemberi Pinjaman adalah Koperasi
   Sijil Pendaftaran Koperasi
   DAN
   Sekiranya nama kursus atau nama institut pengajian tinggi berbeza antara sijil akademik dan penyata baki pinjaman/ penjanjian pinjaman/ surat tawaran
   Surat penjelasan dari pihak institut pengajian tinggi

  1. Bukti pertalian
   Kad pengenalan anak ahli
   DAN
   Sijil kelahiran anak ahli/ sijil nikah/ perkahwinan (jika anak tiri)/ sijil pendaftaran anak angkat dari Jabatan Pendaftaran Negara (jika anak angkat)

  Anak ahli telah menamatkan pengajian

  1. Bukti permohonan pinjaman
   Baki penyata pinjaman pendidikan terkini

  1. Dokumen tambahan
   Sekiranya Institusi Pemberi Pinjaman adalah Koperasi
   Sijil Pendaftaran Koperasi
   DAN
   Sekiranya nama kursus atau nama Institusi Pengajian Tinggi (IPT) berbeza antara sijil akademik dan penyata baki pinjaman/ penjanjian pinjaman/ surat tawaran
   Surat penjelasan dari pihak Institusi Pengajian Tinggi (IPT)

  1. Bukti pertalian
   Kad pengenalan anak ahli
   DAN
   Sijil Kelahiran Anak Ahli/Sijil Nikah/Perkahwinan (jika anak tiri)/Sijil Pendaftaran anak angkat dari Jabatan Pendaftaran Negara (jika anak angkat)
 • Pengeluaran Seterusnya

  Anak ahli masih belajar

  1. Bukti penerimaan
   Surat pengesahan pendaftaran pelajar
   DAN
   Surat kelulusan pengiktirafan kursus pengajian

  1. Penyata baki pinjaman
   Baki penyata pinjaman pendidikan terkini

  Anak ahli telah menamatkan pengajian

  1. Penyata baki pinjaman
   Baki penyata pinjaman pendidikan terkini
 • CARA PEMBAYARAN
  Bayaran Dalam Negara Bayaran Luar Negara
  Bayaran penuh dalam Ringgit Malaysia (RM) akan di kredit ke dalam akaun anda
  Jika anda ada akaun aktif dengan bank panel kami dan nombor pengenalan sama dengan rekod bank
  Bayaran penuh akan di buat melalui Draf Bank Asing di dalam mata wang pilihan anda
  Jika mata wang pilihan anda terdapat di dalam senarai mata wang yang disahkan
  Anda akan diberi Cek Jurubank
  Jika bayaran ke akaun anda gagal
  Bayaran penuh akan di buat melalui Draf Bank Asing di dalam mata wang US Dolar
  Jika mata wang pilihan anda tidak terdapat di dalam senarai yang disahkan
 • PERINGATAN PENTING

  1. Mengesahkan dokumen anda

  Pastikan SEMUA salinan dokumen disahkan dan diakui oleh orang yang diberi kuasa.

  (lengkap dengan nama, jawatan dan cop rasmi melainkan dokumen yang memerlukan pengesahan oleh pegawai KWSP)

  ORANG YANG DIBERI KUASA

  2. Pastikan bank panel anda

  Rujuk kepada senarai bank panel KWSP untuk kredit terus ke dalam akaun simpanan/semasa ahli

  BANK PANEL KWSP

  3. Hantar ke KWSP

  Hantar permohonan lengkap ke kaunter KWSP terdekat atau secara mel.

  CARI KWSP TERDEKAT
  MEL KE KWSP

  4. Perlu maklumat lanjut?

  Rujuk kepada risalah produk untuk maklumat tambahan.

  MUAT TURUN RISALAH PENDIDIKAN
housing