Membayar ansuran bulanan pinjaman perumahan bukanlah satu perkara mudah, terutama untuk mereka yang mempunyai komitmen yang semakin bertambah. Di dalam usaha untuk meringankan beban pemilik rumah, KWSP telah memperkenalkan Pengeluaran Ansuran Bulanan Pinjaman Perumahan. Supaya jika anda terhimpit dengan keadaan kewangan yang tidak menentu, anda boleh membuat pengeluaran dari Akaun 2 untuk membantu membayar ansuran bulanan pinjaman perumahan sekurang-kurangnya enam bulan atau sehingga masalah kewangan anda selesai.

Penerbit Aset

Death Benefit
Subject to EPF terms and conditions.
Tax Exemption
Subject to IRB terms and conditions.
Annual Dividend
Enjoy annual dividends on top of your retirement savings.
Special Incentive
Up to 15% of total contribution or max RM300 this year.
Siapa Yang Boleh Memohon

Keperluan

icon card
Warganegara dan Bukan Warganegara Malaysia
(PR atau daftar sebagai Ahli KWSP sebelum 1 Ogos 1998)
icon card
Berumur di bawah 55 tahun
icon card
Mempunyai baki minima RM600 dalam Akaun 2
icon card
Membeli/ membina sebuah rumah kediaman*
icon card
Masih mempunyai tunggakan pinjaman perumahan dengan pemberi pinjaman yang diiktiraf oleh KWSP**
icon card
Ansuran bulanan telah bermula

*Rumah kediaman - jenis banglo/ teres/ berkembar/ apartmen/ kondominium/ apartmen studio/ apartmen servis/ townhouse/ Small Office Home Office (SOHO) atau rumah kedai dengan unit kediaman di Malaysia.

**Institusi kewangan yang dilesenkan dibawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 atau Akta Kewangan Islam 2013; Kerajaan Pusat/Negeri atau mana-mana agensi kewangan kerajaan; Majikan ahli; Koperasi/Syarikat Kerjasama yang berlesen (diluluskan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia); Syarikat Insurans berlesen yang diluluskan oleh Bank Negara; Pemberi Pinjaman yang dibenarkan oleh KWSP.

Bagi ahli yang membeli rumah kediaman jenis Small Office Home Office (SOHO) dikehendaki untuk membuat permohonan secara manual di kaunter KWSP.

Apa Yang Boleh Dikeluarkan

Pengeluaran Individu Pengeluaran Bersama
Mana yang lebih rendah tetapi tertakluk kepada bayaran bulanan minimum RM100 selama enam bulan*
*Jumlah bayaran bulanan maksimum kepada anda dan pemohon bersama (jika ada) tidak boleh melebihi jumlah ansuran bulanan pinjaman perumahan.
Apa Yang Anda Perlu Tahu
 • Pengeluaran terhad kepada satu rumah setiap ahli. Pengeluaran seterusnya hanya untuk rumah yang sama sahaja.
 • Jika rumah dibiayai semula, baki pinjaman yang dikira berdasarkan bayaran pinjaman yang asal dari pemberi pinjaman pertama ATAU baki pinjaman terkini, yang mana lebih rendah. Jika lebih dari satu pemberi pinjaman terlibat, surat tebus hutang akan di banding dengan baki terkini bagi menentukan amaun yang layak dikeluarkan. Anda tidak layak memohon jika pinjaman asal telah selesai.
 • Anda boleh membuat pengeluaran untuk mengurangkan ansuran bulanan pinjaman perumahan dan Pengeluaran Menyelesaikan Baki Pinjaman secara serentak.
 • Untuk pengeluaran berikutnya, anda boleh memohon seawal 30 hari sebelum tarikh pembayaran ansuran bulanan pinjaman perumahanyang terdahulu selesai.
 • Anda boleh membuat pengeluaran dalam tempoh 30 hari sebelum tarikh ansuran bermula. Bagaimanapun bayaran pengeluaran hanya akan bermula selepas tarikh ansuran sebenar berkuatkuasa.
 • Jumlah pengeluaran akan diambil daripada Akaun 2 dan akan dimasukkan ke dalam Akaun Khas untuk pembayaran pinjaman bulanan anda dan dividennya akan dikreditkan ke dalam Akaun 2 anda selepas pengisytiharan dividen tahunan.
 • Tempoh ansuran bulanan pinjaman perumahan tidak boleh melebihi umur 55 tahun.
 • KWSP berhak untuk membatalkan pengeluaran bayaran bulanan jika pinjaman telah diselesaikan, rumah dijual/lelong/ hakmilik dipindah atau jika anda didapati bersalah menipu dengan menghantar maklumat/dokumen palsu.
 • Bagi pinjaman perumahan tertunggak yang berstatus NPL dibenarkan untuk memohon pengeluaran ini dengan syarat bayaran bulanan akan di bayar terus ke akaun pinjaman perumahan.
Apa Yang Anda Perlukan

Dokumen

 • Salinan dokumen pengenalan diri dengan yang asal untuk pengesahan (Bukan Pemegang MyKad sahaja)
 • Perjanjian Jual Beli/ Bukti Gadai/ Penyerahan Pemilikan (Borang Gadai & Surat Hakmilik) – jika maklumat di dalam Penyata Baki Pinjaman Perumahan tidak lengkap.
 • Buku bank atau salinan penyata akaun bank
*Tertakluk kepada pengeluaran pertama dan seterusnya, dengan atau tanpa pembiayaan semula. Jika terdapat lebih dari satu pembiayaan semula, anda dikehendaki menunjukkan surat Pengesahan Pinjaman dan Penyelesaian Hutang dari pemberi pinjaman sebelumnya.

Pembatalan

Monthly Instalment Cancellation Accordion

Maklumat Tambahan

Monthly Installment Withdrawal Additional Info Accordion

Cara Bayaran

back chevron

Kredit Terus

 • Bayaran bulanan dalam Ringgit Malaysia (RM) akan dikreditkan terus ke dalam akaun simpanan/semasa anda
 • Jika anda ada akaun simpanan yang aktif dan nombor pengenalan sama dengan rekod bank
 • Anda akan diberi cek jurubank jika bayaran ke akaun anda gagal

Cek Jurubank

 • Bayaran bulanan akan di buat melalui cek jurubank kepada alamat pemberi pinjaman seperti yang tertera di dalam Penyata Baki Pinjaman Perumahan
 • Jika pinjaman anda berstatus pinjaman tidak berbayar (NPL)

 


Peringatan Penting

back chevron
 1. Sahkan dokumen anda
  Pastikan SEMUA salinan dokumen disahkan dan diakui oleh orang yang diberi kuasa
  (lengkap dengan nama, jawatan dan cop rasmi melainkan dokumen yang memerlukan pengesahan oleh pegawai KWSP)

  Orang Yang Diberi Kuasa

 2. Pastikan bank panel anda
  Rujuk kepada senarai bank panel KWSP untuk kredit terus ke dalam akaun simpanan/semasa ahli

  Bank Panel KWSP

 3. Hantar ke KWSP
  Hantar permohonan lengkap ke kaunter KWSP terdekat atau secara mel.

  Cari KWSP Terdekat

  Mel ke KWSP:

  KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA
  Karung Berkunci No. 220
  Jalan Sultan
  46720 Petaling Jaya,
  Selangor, Malaysia
 4. Perlu maklumat lanjut?
  Rujuk kepada risalah produk untuk maklumat tambahan.

  Muat Turun Risalah Ansuran Bulanan Perumahan

 5. Peringatan
  Kepada ahli yang mempunyai Pengeluaran Ansuran Bulanan Pinjaman Perumahan yang masih aktif.
  Sekiranya pengeluaran anda masih aktif, sila rujuk peringatan di bawah.

  Muat Turun Peringatan


Soalan Lazim

Frequently Asked Question

Housing Withdrawal FAQ Accordion

Mengapakah ahli masih perlu hadir ke kaunter untuk pengecaman Cap Ibu Jari (CIJ) sedangkan permohonan dibuat secara online?

back chevron

Tujuan ahli perlu hadir ke pejabat KWSP adalah untuk mengesahkan identiti pemohon bagi permohonan yang telah dihantar secara dalam talian.


Apa yang akan berlaku sekiranya ahli tidak hadir melakukan pengecaman Cap Ibu Jari?

back chevron

Permohonan akan ditolak secara automatik jika ahli tidak hadir untuk pengesahan cap ibu jari (CIJ) di mana-mana pejabat KWSP dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.​


Apakah dokumen yang perlu dibawa semasa pengecaman Cap Ibu Jari (CIJ) di kaunter?

back chevron
 • Dokumen pengenalan diri ahli yang asal bagi tujuan pengesahan identiti (MyKad/MyPR/KP Polis/KP Tentera).​
 • Dokumen sokongan - ahli akan dimaklumkan melalui peti masuk (inbox) di KWSP i-Akaun jika terdapat dokumen sokongan lain diperlukan.

Bagaimana cara ahli boleh menyemak status permohonan dan bayaran mereka?

back chevron
 • Menggunakan aplikasi atau laman web KWSP i-Akaun​
 • Mengunjungi mana-mana pejabat KWSP yang berdekatan

Di manakah pengecaman CIJ dan penyerahan dokumen sokongan boleh dilakukan?

back chevron
 • Ahli boleh membuat pengesahan cap ibu jari (CIJ) dan penyerahan dokumen di mana-mana pejabat KWSP berhampiran.​
 • Ahli juga boleh membuat pengesahan cap ibu jari (CIJ) di mana-mana Self-Service Terminal (SST) berdekatan sekiranya permohonan tidak memerlukan sebarang dokumen sokongan.