Employer Overview - Online Platform

Tarikh kemas kini: 01-02-2024

Platform Dalam Talian

Sebagai majikan, sebahagian daripada tanggungjawab anda adalah untuk membuat bayaran caruman KWSP bagi pekerja anda, di bawah kontrak perkhidmatan atau perantisan. Anda perlu memastikan caruman bulanan mereka dipotong dengan betul daripada gaji bulanan dan dibayar kepada KWSP. Akses secara dalam talian (online) memudahkan lagi bayaran caruman KWSP.

Platform Dalam Talian

Panduan Majikan Mengenai Caruman KWSP

Penerbit Aset