Health Protection - Myra

Tarikh kemas kini: 29-01-2024

Perlindungan Kesihatan

Kemajuan perubatan moden pada zaman ini telah memanjangkan jangka hayat dan meningkatkan kualiti hidup kita, namun kenyataan yang tidak dapat disangkal ialah kos penjagaan kesihatan menjadi sangat mahal. Sama ada untuk membiayai rawatan tertentu atau menyediakan jaminan kewangan semasa anda sakit atau hilang upaya, KWSP sentiasa ada sebagai sokongan agar anda dapat memberi tumpuan kepada kesejahteraan diri anda.

Perlindungan Kesihatan

Kesihatan dan Kesejahteraan

Perlindungan

Penerbit Aset

Pengeluaran Kesihatan

Penerbit Aset

Pengeluaran Hilang Upaya

Penerbit Aset