Aplikasi KWSP i-Akaun Baharu

e-KYC adalah singkatan ‘electronic Know-Your-Customer’ yang merupakan satu proses pengesahan identiti secara elektronik melalui teknologi pengecaman wajah di aplikasi KWSP i-Akaun. Proses ini diperlukan bagi memastikan kesahihan identiti pemohon ditentukan terlebih dahulu sebelum akaun KWSP ahli diaktifkan.
Faedah
Jimat Masa
  • Menjimatkan masa dan tenaga kerana tidak perlu hadir ke Pejabat KWSP untuk tujuan pendaftaran.
Mudah
  • Tidak perlu mengemukakan borang dan dokumen sokongan.
Cepat
  • Keputusan diperolehi secara real-time.
Siapa Yang Boleh Menggunakan Kemudahan Ini

Syarat-syarat

icon card
Belum berdaftar sebagai ahli KWSP
icon card
Warganegara Malaysia atau Pemastautin Tetap
icon card
Pemegang MyKad atau MyPR
icon card
Telah mencapai umur 14 tahun dan belum mencapai umur 75 tahun

Bagaimana Cara Untuk Mendaftar

Pendaftaran sebagai ahli KWSP secara dalam talian boleh dibuat seperti berikut:

Langkah 1: Muat turun aplikasi KWSP i-Akaun melalui:

Langkah 2: Pilih fungsi ‘Belum daftar ahli atau i-Akaun?’.
Langkah 3: Lengkapkan proses electronic Know-Your-Customer (e-KYC) serta kunci masuk maklumat yang berkaitan.

User Guide

Soalan Lazim

Pertanyaan Umum

Frequently Asked Question

Overview (eKYC) General Inquiry Accordion

1. Apakah tujuan inisiatif ini dilaksanakan?

back chevron

Tujuan inisiatif ini dilaksanakan bagi memastikan KWSP memperolehi liputan meluas di kalangan rakyat Malaysia untuk mendaftar sebagai ahli KWSP. Selain itu, inisiatif ini juga dapat mempermudah dan mempercepatkan proses pendaftaran ahli secara self-service tanpa memerlukan ahli untuk hadir ke Pejabat KWSP.


2. Adakah inisiatif ini boleh diguna pakai oleh semua pemohon KWSP?

back chevron

Inisiatif ini boleh diguna pakai bagi pemohon yang;


a. Belum berdaftar sebagai ahli KWSP.
b. Berstatus warganegara Malaysia atau pemastautin tetap Malaysia (pemegang MyKad atau MyPR).
c. Telah mencapai umur 14 tahun dan belum mencapai umur 75 tahun.


3. Bagaimanakah cara untuk mendaftar sebagai ahli KWSP melalui kemudahan ini?

back chevron

Pendaftaran sebagai ahli KWSP secara dalam talian boleh dibuat seperti berikut:

Langkah 1: Muat turun aplikasi KWSP i-Akaun melalui;


a) Apple App Store; atau
b) Google Play Store; atau
c) Huawei App Gallery

 

Langkah 2: Pilih fungsi ‘Belum daftar ahli atau i-Akaun?’.

 

Langkah 3: Lengkapkan proses electronic Know-Your-Customer (e-KYC) serta kunci masuk maklumat yang berkaitan.


4. Apakah itu proses e-KYC dan mengapa proses ini diperlukan?

back chevron

e-KYC adalah singkatan ‘electronic Know-Your-Customer’ yang merupakan satu proses pengesahan identiti secara elektronik melalui teknologi pengecaman wajah di aplikasi KWSP i-Akaun. Proses ini diperlukan bagi memastikan kesahihan identiti pemohon ditentukan terlebih dahulu sebelum Akaun KWSP ahli diaktifkan.


5. Apakah perkara yang perlu dilakukan bagi memastikan pendaftaran sebagai ahli KWSP berjaya dilaksanakan?

back chevron

Bagi memastikan pendaftaran sebagai ahli KWSP berjaya dilakukan, perkara berikut perlu diikuti iaitu:


a) Menggunakan dokumen pengenalan diri (MyKad atau MyPR) yang asal. Dokumen berbentuk salinan/ digital/ gambar tidak diterima.
b) Mengguna pakai telefon yang mempunyai fungsi kamera hadapan.
c) Memastikan pemohon berada di kedudukan yang mempunyai pencahayaan dan talian internet yang baik.


6. Adakah pemohon perlu mengemukakan dokumen tambahan kepada KWSP bagi tujuan pengesahan kesahihan maklumat pemohon?

back chevron

Tidak perlu. Pengesahan kesahihan maklumat pemohon akan dibuat secara automatik oleh sistem melalui padanan maklumat yang dibekalkan oleh pemohon


7. Adakah pemohon perlu hadir ke Pejabat KWSP bagi tujuan kelulusan permohonan?

back chevron

Tidak perlu. Kelulusan permohonan akan dibuat secara real time.


8. Bagaimana jika pemohon gagal untuk membuat pendaftaran ahli KWSP melalui kemudahan ini?

back chevron

Sekiranya pemohon gagal membuat pendaftaran melalui kemudahan dalam talian ini, mereka akan diminta untuk hadir membuat pendaftaran di Pejabat KWSP.


9. Bolehkah pendaftaran ahli melalui kemudahan ini dilakukan oleh pihak lain, contohnya suami membuat pendaftaran bagi pihak isteri?

back chevron

Tidak boleh. Pendaftaran perlu dilakukan oleh pemohon sebenar.


10. Apakah kelebihan yang diperolehi bagi mereka yang menggunapakai kemudahan ini?

back chevron

a. Jimat – Menjimatkan masa dan tenaga kerana tidak perlu hadir ke Pejabat KWSP untuk tujuan pendaftaran.
b. Mudah – Tidak perlu mengemukakan borang dan dokumen sokongan.
c. Cepat – Keputusan diperolehi secara real-time.


11. Adakah spesifikasi khusus diperlukan untuk telefon bimbit yang digunapakai bagi tujuan pendaftaran ini?

back chevron

Telefon bimbit yang digunakan bagi tujuan pendaftaran ahli ini perlulah mempunyai kemudahan kamera (fungsi hadapan) dan talian internet.


12. Bolehkan pendaftaran ahli ini dibuat melalui komputer riba?

back chevron

Tidak boleh. Pendaftaran hanya boleh dibuat melalui telefon bimbit yang mempunyai fungsi kamera sahaja. Ini bagi memastikan kualiti imej yang diperlukan mematuhi piawaian yang ditetapkan.


Mengenai KWSP i-Akaun

Frequently Asked Question

Overview (eKYC) About KIA Accordion

1. Apakah itu KWSP i-Akaun?

back chevron

KWSP i-Akaun merupakan aplikasi mudah alih baharu bagi menggantikan i-Akaun (klasik) sedia ada. KWSP i-Akaun menyediakan kemudahan kepada ahli untuk menguruskan akaun KWSP mereka secara dalam talian dengan lebih mudah dan efisien.


2. Apakah manfaat KWSP i-Akaun?

back chevron

Manfaat aplikasi KWSP i-Akaun adalah seperti berikut:

 

a. Menyemak simpanan KWSP dan memantau rekod caruman
b. Membuat penambahan simpanan
c. Menyemak kelayakan pengeluaran yang berkaitan
d. Mendapatkan pelan insurans atau takaful
e. Mengemaskini maklumat peribadi
f. Mendapatkan maklumat kesedaran kewangan


3. Apakah fungsi-fungsi yang terdapat di dalam KWSP i-Akaun?

back chevron

Fungsi-fungsi yang terdapat di dalam KWSP i-Akaun adalah termasuk:


a. Pendaftaran dan kemas kini penamaan  - Baharu
b. Pengeluaran Simpanan Melebihi RM1 Juta – Baharu
c. Pengeluaran Umur 55 Tahun – Baharu
d. Pengeluaran Umur 60 Tahun – Baharu
e. Pendaftaran i-Sayang – Baharu
f. Pembatalan permohonan pengeluaran – Baharu
g. Pendaftaran ahli baharu dan i-Akaun 
h. Kalkulator Simpanan Persaraan 
i. Pengeluaran Umur 50 Tahun 
j. Pembelian insurans atau takaful (melalui i-Lindung) 
k. Mobile binding (pautan peranti kepada profil ahli) 
l. Pendaftaran dan pembatalan Simpanan Shariah 
m. Lokasi Mobile Team KWSP 
n. Penambahan simpanan melalui Caruman Sukarela 
o. Lokasi Pejabat KWSP 
p. Pendaftaran i-Saraan bagi ahli dalam Sektor Informal
q. Paparan rekod caruman 
r. Muat turun penyata 
s. Kemas kini maklumat profil ahli 
t. Paparan maklumat penamaan 


4. Bolehkah ahli mengakses platform i-Invest melalui KWSP i-Akaun?

back chevron

Tidak. Pada masa ini, platform i-Invest hanya dapat diakses melalui i-Akaun (klasik) dan portal i-Akaun (Ahli) di laman sesawang KWSP (www.kwsp.gov.my).


Onboarding

Frequently Asked Question

Overview (eKYC) Onboarding KIA Accordion

1. Bagaimanakah cara untuk memuat turun KWSP i-Akaun?

back chevron

KWSP i-Akaun boleh dimuat turun seperti berikut:


a. Apple App Store bagi pengguna iOS
b. Google Play Store bagi pengguna Android
c. Huawei AppGallery bagi pengguna Huawei


2. Bagaimana untuk membezakan antara i-Akaun (klasik) dan KWSP i-Akaun?

back chevron

Perbezaannya adalah pada nama dan ikon, seperti yang ditunjukkan di bawah:

Nota: Ikon skala kelabu mewakili i-Akaun (klasik) dan ikon berwarna mewakili KWSP i-Akaun baharu.


3. Apakah spesifikasi sistem pengendalian peranti yang diperlukan untuk memuat turun KWSP i-Akaun?

back chevron

Sistem pengendalian peranti yang diperlukan untuk memuat turun KWSP i-Akaun ialah:


a. iOS V12.5 dan ke atas bagi pengguna peranti iOS
b. Android V5.0 dan ke atas bagi pengguna peranti Android
c. Android V5.0 dan ke atas bagi pengguna peranti Huawei


4. Siapakah yang boleh memuat turun dan menggunakan KWSP i-Akaun?

back chevron

KWSP i-Akaun boleh dimuat turun oleh ahli dan bukan ahli KWSP. Namun, untuk mendapatkan pengalaman yang menyeluruh dan menerokai fungsi aplikasi ini, anda perlu mendaftar sebagai ahli KWSP.


5. Adakah saya perlu menyahpasang (uninstall) aplikasi i-Akaun (klasik) apabila saya memuat turun KWSP i-Akaun?

back chevron

Tidak. Anda tidak perlu menyahpasang aplikasi i-Akaun (klasik).

 

Walaubagaimanapun, anda digalakkan untuk beralih dan menggunakan KWSP i-Akaun untuk pengalaman yang lebih personalised dan mesra pengguna.


6. Adakah saya perlu membuat ID pengguna dan kata laluan baharu untuk menggunakan KWSP i-Akaun?

back chevron

Bagi ahli yang sudah mempunyai i-Akaun (klasik), anda boleh log masuk ke KWSP i-Akaun dengan menggunakan ID pengguna dan kata laluan yang sama.


Walaubagaimanapun, bagi pengguna baru anda perlu membuat ID pengguna dan kata laluan sebelum log masuk ke KWSP i-Akaun.


7. Jika saya ahli KWSP dan ingin mendaftar sebagai pengguna i-Akaun, bolehkah saya melakukannya melalui KWSP i-Akaun?

back chevron

Ya. Anda boleh mendaftar sebagai pengguna i-Akaun melalui aplikasi ini.


8. Bolehkah saya memuat turun dan menggunakan i-Akaun (klasik) dan KWSP i-Akaun pada masa yang sama?

back chevron

Ya. Walaubagaimanapun, i-Akaun (klasik) hanya boleh dimuat turun dan digunakan bagi tempoh tertentu sahaja sebelum ditamatkan penggunaannya.


Oleh yang demikian, anda digalakkan untuk beralih ke KWSP i-Akaun untuk pengalaman yang lebih personalised dan mesra pengguna.


9. Jika saya menyahpasang aplikasi i-Akaun (klasik), adakah semua butiran saya akan terpadam?

back chevron

Tidak. Semua butiran anda tidak akan terpadam. Anda hanya perlu log masuk ke KWSP i-Akaun dan menggunakan ID pengguna dan kata laluan yang sama dan semua tetapan akaun terdahulu akan dikemaskini secara automatik ke KWSP i-Akaun.


Fungsi

Frequently Asked Question

Overview (eKYC) Features KIA Accordion

1. Adakah saya boleh membuat penamaan melalui KWSP i-Akaun?

back chevron

Ya. Anda boleh membuat penamaan melalui KWSP i-Akaun, walau bagaimanapun, anda dikehendaki untuk hadir ke Pejabat KWSP yang berdekatan bagi tujuan pengesahan cap ibu jari.


2. Adakah saya boleh mengemas kini maklumat profil saya seperti alamat, alamat e-mel dan nombor telefon melalui KWSP i-Akaun?

back chevron

Ya. Anda boleh mengemas kini maklumat profil melalui KWSP i-Akaun.


3. Bolehkah saya membuat permohonan pengeluaran melalui KWSP i-Akaun?

back chevron

Ya, tetapi pada masa ini permohonan pengeluaran melalui KWSP i-Akaun adalah hanya untuk jenis-jenis pengeluaran seperti berikut:


a. Pengeluaran Umur 50, Umur 55, dan Umur 60;
b. Pengeluaran Simpanan Melebihi RM1 Juta; dan
c. Pembelian produk perlindungan di bawah Pelan Perlindungan Ahli (PPA) melalui i-Lindung untuk diri sendiri, pasangan dan anak.


4. Bolehkah saya membuat pembatalan pengeluaran melalui KWSP i-Akaun?

back chevron

Ya. Anda boleh membuat pembatalan permohonan pengeluaran melalui KWSP i-Akaun sekiranya status permohonan anda masih berstatus “Telah Dihantar”.


5. Adakah saya masih perlu menghantar dokumen ke Pejabat KWSP jika saya membuat pengeluaran melalui KWSP i-Akaun?

back chevron

Tidak. Anda tidak perlu lagi hadir ke Pejabat KWSP untuk menghantar dokumen permohonan pengeluaran jika permohonan dibuat melalui KWSP i-Akaun.


Walaubagaimanapun, anda perlu hadir ke Pejabat KWSP untuk pengesahan cap ibu jari bagi keadaan berikut:
a. Permohonan bagi amaun pengeluaran yang melebihi RM30,000.00.
b. Permohonan pengeluaran kali pertama.


6. Bagaimanakah KWSP i-Akaun dapat membantu saya merancang persaraan yang lebih baik?

back chevron

Anda boleh membuat perancangan persaraan dengan menggunakan Kalkulator Simpanan Persaraan dan membaca artikel-artikel berkaitan perancangan persaraan yang disediakan dalam KWSP i-Akaun.


7. Bolehkah saya membatalkan pendaftaran Simpanan Shariah melalui KWSP i-Akaun?

back chevron

Ya. Anda boleh membuat permohonan pembatalan melalui KWSP i-Akaun sebelum tarikh kuat kuasa Simpanan Shariah. Tarikh kuat kuasa pilihan Simpanan Shariah adalah pada 1 Januari pada tahun selepas pendaftaran dibuat, tertakluk kepada peruntukan tahunan dana syariah mengikut giliran dan apa-apa syarat lain yang ditentukan oleh Lembaga.


8. Apakah tujuan fungsi ‘Lupakan Peranti Ini’ di bahagian profil di dalam KWSP i-Akaun?

back chevron

Fungsi keselamatan 'Lupakan Peranti Ini' digunakan untuk log keluar daripada KWSP i-Akaun. Setelah log keluar, anda perlu memasukkan semula ID pengguna dan kata laluan anda untuk mengakses semula.


Peralihan

Frequently Asked Question

Overview (eKYC) Transition KIA Accordion

1. Bolehkah saya tidak beralih kepada KWSP i-Akaun?

back chevron

Boleh. Walaubagaimanapun, anda digalakkan untuk beralih ke KWSP i-Akaun kerana ia akan dikemas kini dengan fungsi-fungsi baharu dari semasa ke semasa, lebih personalised dan mesra pengguna.


i-Akaun (klasik) hanya boleh digunakan dalam tempoh tertentu sehingga ditamatkan penggunaannya.


2. Bilakah penggunaan i-Akaun (klasik) akan ditamatkan?

back chevron

KWSP akan membuat pengumuman dalam tempoh sewajarnya berkenaan penamatan i-Akaun (klasik) ini kelak.


Lain-lain

Frequently Asked Question

Overview (eKYC) Others KIA Accordion

1. Bolehkah saya berkongsi nombor telefon bimbit saya dengan orang lain untuk tujuan pendaftaran KWSP i-Akaun?

back chevron

Tidak. Anda tidak boleh berbuat demikian atas faktor keselamatan.


2. Adakah transaksi melalui KWSP i-Akaun selamat?

back chevron

Transaksi melalui KWSP i-Akaun adalah selamat kerana ia dilengkapi dengan ciri-ciri berikut:


a. Pengesahan transaksi melalui Transaction Authorisation Code (TAC) yang diterima oleh ahli melalui nombor telefon yang didaftarkan dengan KWSP.
b. Penggunaan ciri biometrik dan kata laluan bagi log masuk aplikasi KWSP i-Akaun.
c. Mobile binding ialah proses untuk mendaftarkan peranti anda sebagai peranti yang dipercayai untuk melakukan transaksi di KWSP i-Akaun.


3. Apakah saluran yang boleh dihubungi jika saya mempunyai masalah mengakses KWSP i-Akaun?

back chevron

Anda boleh mengunjungi atau akses kepada saluran berikut:


a. Laman Web KWSP
b. Chatbot ELYA
c. Pejabat KWSP
d. Mobile Team KWSP


4. Adakah i-Akaun (klasik) masih lagi berfungsi pada masa akan datang?

back chevron

Ya, pada masa ini, i-Akaun (klasik) masih lagi berfungsi tetapi tidak akan dikemaskini dengan versi baharu sehingga ditamatkan penggunaannya.


Oleh itu, kami amat menggalakkan anda mengambil peluang ini untuk memuat turun dan beralih kepada KWSP i-Akaun untuk pengalaman yang lebih terkini.


5. Sekiranya saya melakukan transaksi di KWSP i-Akaun, adakah ia juga akan dikemas kini di dalam i-Akaun (klasik)?

back chevron

Ya. Jika sesuatu transaksi atau fungsi dilakukan melalui KWSP i-Akaun, rekod transaksi yang sama akan dikemas kini di i-Akaun (klasik) dan sebaliknya.


Who Can Contribute
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
icon card
Annual Dividend
Enjoy annual dividends on top of your retirement savings.
icon card
Special Incentive
Up to 15% of total contribution or max RM300 this year.
icon card
Tax Exemption
Subject to IRB terms and conditions.
icon card
Death Benefit
Subject to EPF terms and conditions.