Tambah Simpanan Anda

Tarikh kemas kini: 19-04-2024

Tambah Simpanan Anda

KWSP komited menguruskan simpanan persaraan untuk semua ahli dengan efisien, merangkumi caruman wajib daripada ahli dan majikan serta caruman sukarela. KWSP menyediakan pelbagai kaedah simpanan yang menyeluruh demi membantu anda meningkatkan serta menyesuaikan simpanan bagi memastikan masa depan kewangan yang lebih terjamin.

Tambah Simpanan Anda

Cara Tambah Simpanan Anda

Caruman Wajib

Penerbit Aset

Caruman Sukarela

Lain-lain

Penerbit Aset