Financial Life Stages​

Tarikh kemas kini: 29-01-2024

Perancangan Kewangan

Perancangan kewangan bukan hanya soal menguruskan bajet, tetapi lebih kepada menyediakan perlindungan bagi setiap fasa kehidupan anda. Dengan bersikap proaktif, anda boleh selaraskan perancangan kewangan mengikut keperluan anda yang kian meningkat demi memastikan simpanan semasa persaraan kekal terjamin. KWSP memberikan pilihan pengeluaran untuk membantu anda memenuhi keperluan kewangan yang berbeza-beza, tidak kira sama ada anda baru memulakan kerjaya atau sedang merancang untuk bersara. Simpanan anda tidak hanya bertambah tetapi dapat digunakan secara optimum seiring dengan perubahan fasa kehidupan anda.

Perancangan Kewangan

Kategori Pengeluaran

Category Filter