Procurement PLP

Tarikh kemas kini: 02-02-2024

Perolehan

Dalam usaha untuk menjadi lebih cekap, kami telah meringkaskan proses perolehan kami. Anda boleh menyertai tender dan sebut harga yang tersenarai selepas anda berdaftar sebagai pembekal KWSP. Salurkan pertanyaan perolehan dan semakan status bayaran kepada kami di talian 03-6122 6222 atau melalui Message pada portal pembekal Supplier Network sistem SAP Ariba jika anda mempunyai trading relationship (transaksi pembelian dengan KWSP).

Perolehan

Sentiasa Terkini

Dengan berita & sorotan terbaharu

Penerbit Aset