Akta KWSP 1991

Jadual Ketiga
Tarikh kemas kini: 18 Januari 2024

Kadar caruman bagi majikan dan pekerja terkini yang berkuat kuasa mulai gaji/ upah Julai 2022 boleh dirujuk di dalam Jadual Ketiga, Akta KWSP 1991. Majikan dikehendaki membayar caruman KWSP berdasarkan jadual ini.
 
Majikan dikehendaki menggunakan Jadual ketiga seperti berikut bagi caruman yang lewat dibayar mengikut tarikh kuat kuasa pada waktu itu. Sila klik pada pautan di bawah untuk melihat kadar caruman majikan dan pekerja: