Kemaskini terakhir : 01 Sep 2022    

Majikan kini boleh mendapatkan kesemua borang berkaitan pendaftaran, pengemaskinian dan caruman di satu lokasi.

Pendaftaran & Pengemaskinian

PENDAFTARAN & PENGEMASKINIAN


Permohonan Pendaftaran Majikan


Pendaftaran/Pengemaskinian maklumat i-Akaun


Permohonan Pendaftaran Ahli


Permohonan Penyatuan Akaun Ahli


KWSP 19

Sijil Pendaftaran Majikan


Pertukaran Nama/Alamat Majikan


*Borang yang tidak dijumpai di dalam talian boleh di dapati di Kaunter KWSP ataupun sebagai notis kepada majikan.

CARUMAN


KWSP 6

Bayaran Caruman Semasa


Notis Pembatalan Tanggungjawab Majikan


KWSP 7 (Borang E)

Jadual Tunggakan Caruman


KWSP 8 (Borang F)

Penyata Kiriman Wang Caruman Tunggakan


Pengembalian Caruman


Pemindahan Simpanan Dari Kumpulan Wang Diluluskan


Notis Caruman Sukarela (Pembantu Domestik)


Notis Caruman Sukarela (Pembantu Domestik Bukan Domisil)


Pemindahan Faedah Persaraan (Individu)


Pemindahan Faedah Persaraan (Berkumpulan)


Permohonan Pendaftaran/Pembatalan Mencarum Melebihi Kadar Berkanun (Syer Pekerja)


KWSP 1314

Caruman Tanpa Maklumat Lengkap (CTML)


*Borang yang tidak dijumpai di dalam talian boleh di dapati di Kaunter KWSP ataupun sebagai notis kepada majikan.

housing

Perlukan Bantuan?

Sila sertakan nombor ahli KWSP atau nombor IC anda dan juga tajuk soalan anda semasa menghubungi KWSP.

Maklum Balas Pelanggan

Pejabat KWSP