Kemaskini terakhir : 21 Jun 2022    

Pelaburan Kami

Bahagian Pelaburan mengurus daana pelaburan KWSP berdasarkan dua objektif utama pelaburan jangka panjang iaitu untuk melindung nilai simpanan ahli; dan untuk memastikan pulangan yang stabil dan konsisten untuk jangka panjang berdasarkan had toleransi risiko. Dalam memastikan objektif ini tercapai, KWSP mempunyai dua sasaran strategik pelaburan - mengisytiharkan dividen nominal tahunan sekurang-kurangnya 2.50%; dan mengisytiharkan sekurang-kurangnya 2.00% dividen sebenar (inflasi terlaras) bagi purata tiga tahun bergerak.

 

Bagi memastikan sasaran strategi pelaburan ini dicapai, strategi pelaburan KWSP adalah berpandukan Alokas iAset Strategik (SAA) bagi mengoptimumkan pulangan pelaburannya dalam lingkungan had toleransi risiko yang ditetapkan.


Sorotan Kami

Jumlah Pendapatan Pelaburan

Q1

RM6.78 Bilion

Q2

RM8.44 Bilion

Q3

RM12.32 Bilion


Diumumkan Oleh Kami

2017

RM48.13 Bilion Dividen Dibayar

2016

5.70% Kadar Dividen

2015

6.40% Kadar Dividen

2014

6.75%

2013

6.35%

2012

6.15% Kadar Dividen

 

Senarai 30 Pegangan Ekuiti Tertinggi Berdasarkan % Saham pada

 

Have questions about EPF Sustainable Investment?

Email to [email protected]