Bahagian Operasi bertanggungjawab menguruskan perkhidmatan operasi teras, terutamanya melibatkan ahli dan majikan bagi memastikan penyampaian perkhidmatan dan pengalaman pelanggan yang efektif pada setiap masa. Bahagian ini juga menyediakan khidmat nasihat kepada pelanggan dan memastikan pematuhan terhadap peraturan kawal selia. Di samping itu, Bahagian ini menyediakan fungsi sokongan kepada pihak berkepentingan dalaman. 

Jabatan Pengurusan Caruman

Jabatan ini bertanggungjawab dalam menguruskan proses kutipan dan pengkreditan caruman (end-to end) serta penyelenggaraan akaun majikan dan ahli secara teratur.

Jabatan Pematuhan Operasi

Jabatan ini bertanggungjawab memastikan pematuhan operasi  terhadap polisi dan garis panduan dalaman, undang-undang dan peraturan berkaitan yang mengawal operasi KWSP.

Jabatan Pengurusan Transaksi

Jabatan ini bertanggungjawab ke atas pendaftaran majikan dan ahli, penamaan dan perkhidmatan pengeluaran. Jabatan ini juga bertanggungjawab memastikan semua dokumen fizikal dan data digital diurus dengan efisen dan tepat, serta komited untuk menyediakan perkhidmatan dan khidmat nasihat berkaitan bidang tersebut secara profesional.

Jabatan Saluran Fizikal

Jabatan ini komited untuk memastikan keberkesanan keseluruhan pengoperasian perkhidmatan terhadap pelanggan / pihak berkepentingan KWSP melalui saluran fizikal yang merangkumi khidmat nasihat, khidmat majikan, caruman dan perkhidmatan cawangan.

Jabatan Saluran Digital

Jabatan ini bermatlamat untuk meningkatkan pengalaman pelanggan secara dinamik dengan menyediakan penyelesaian terbaik dalam penyampaian interaksi yang berkesan dan cekap melalui penglibatan digital berbilang saluran. Jabatan ini turut bertanggungjawab untuk membangunkan dan melaksanakan strategi saluran digital dan rancangan pemasaran, memacu projek digital , mengendalikan komunikasi dengan ahli dan majikan melalui panggilan, live chat, media sosial dan e-mel; dan menguruskan operasi pelbagai platform digital seperti i-Akaun (Ahli) dan i-Akaun (Majikan).

Jabatan Pengurusan Produk & Pemasaran

Jabatan ini menyediakan hala tuju bagi visi dan strategi produk, memberi data insight bagi menyokong Pengurusan membuat keputusan, dan bekerjasama/membina hubungan strategik dengan pihak berkepentingan dalaman dan luaran KWSP. Jabatan ini bertanggungjawab ke atas pengurusan kitaran hayat produk yang berkesan  - daripada strategi produk, reka bentuk, pembangunan sehingga promosi, komunikasi dan pemasaran dengan memberi fokus kepada keperluan ahli ke arah mencapai masa depan yang lebih baik.