Majikan kini boleh mendapatkan kesemua borang berkaitan pendaftaran, pengemaskinian dan caruman di satu lokasi.

Pendaftaran & Pengemaskinian

Permohonan Pendaftaran Majikan

Pendaftaran/Pengemaskinian maklumat i-Akaun

Permohonan Pendaftaran Ahli
Permohonan Penyatuan Akaun Ahli
Permohonan Penyatuan Akaun Ahli
KWSP 19
Penambah Simpanan/ Penerima Simpanan
Pertukaran Nama/Alamat Majikan

*Borang yang tidak dijumpai di dalam talian boleh di dapati di Kaunter KWSP ataupun sebagai notis kepada majikan.

Caruman

KWSP 6
Bayaran Caruman Semasa
Notis Pembatalan Tanggungjawab Majikan
KWSP 7 (Borang E)
Jadual Tunggakan Caruman
KWSP 8 (Borang F)
Penyata Kiriman Wang Caruman Tunggakan
Pengembalian Caruman
Pemindahan Simpanan Dari Kumpulan Wang Diluluskan

Notis Caruman Sukarela (Pembantu Domestik)

Notis Caruman Sukarela (Pembantu Domestik Bukan Domisil)

Pemindahan Faedah Persaraan (Individu)

Pemindahan Faedah Persaraan (Berkumpulan)

Permohonan Pendaftaran/Pembatalan Mencarum Melebihi Kadar Berkanun (Syer Pekerja)

KWSP 1314

Caruman Tanpa Maklumat Lengkap (CTML)

*Borang yang tidak dijumpai di dalam talian boleh di dapati di Kaunter KWSP ataupun sebagai notis kepada majikan.
Who Can Apply

Penerbit Aset

Death Benefit
Subject to EPF terms and conditions.
Tax Exemption
Subject to IRB terms and conditions.
Annual Dividend
Enjoy annual dividends on top of your retirement savings.
Special Incentive
Up to 15% of total contribution or max RM300 this year.