Portal i-Akaun (Majikan) adalah perkhidmatan dalam talian yang boleh diakses oleh majikan melalui laman web KWSP untuk mengemukakan Borang A dan bayaran caruman, mengakses kemudahan atau sistem tertentu yang disediakan serta menyemak maklumat akaun KWSP mereka.
Fungsi Utama

Fungsi yang disediakan melalui portal i‑Akaun (Majikan) adalah seperti berikut:

1. Pendaftaran ahli KWSP (pekerja baru)

2. Kemudahan pembayaran caruman (penghantaran borang A dan bayaran)

3. Perkhidmatan pembayaran melalui Perbankan Internet, Financial Process Exchange (FPX) dan Direct Debit Authorisation (DDA)  untuk bayaran berikut:
 • Caruman sahaja

 • Caj lewat bayar/dividen sahaja

 • Caruman dan/atau caj lewat bayar/dividen berdasarkan pelan ansuran yang diluluskan oleh KWSP

 • Taksiran caruman yang dibuat oleh Pegawai Perhubungan Khidmat Majikan (ERS)


4. Kemudahan penghantaran butiran CTML melalui e-CTML

5. Kemudahan sistem e-Payroll untuk memproses penggajian, pengiraan caruman dan bayaran 

6. Kemudahan membuat semakan:
 • Butiran caruman pekerja (terkini dan tahun terdahulu)

 • Butiran caj lewat bayar/dividen bagi caruman tertunggak 

 • Pelan bayaran caruman secara ansuran yang diluluskan oleh KWSP 

 • Taksiran caruman yang disediakan oleh Pegawai Perhubungan Khidmat Majikan (ERS)


7. Muat turun penyata caruman, borang berkaitan pelan bayaran ansuran /taksiran caruman dan resit bayaran

8. Menerima notifikasi dan makluman daripada KWSP menerusi pop-up dan mesej peti masuk (Inbox)

9. Pengiraan dividen syer majikan Kerajaan 

Majikan boleh menggunakan fungsi yang disediakan tertakluk kepada tetapan aliran kelulusan, iaitu Aliran Tanpa Kelulusan dan Aliran Dengan Kelulusan (Penyedia/Pelulus). Tetapan Aliran Kelulusan menentukan peranan pengguna i‑Akaun (Majikan) yang dikenali sebagai Pentadbir, Penyedia, dan Pelulus.

Aliran Dengan Kelulusan (Penyedia/Pelulus) merupakan ciri keselamatan yang memperkenalkan kuasa kelulusan berdasarkan aliran kerja dua peringkat di mana pengguna dengan peranan Penyedia dan Pelulus memberikan majikan mekanisme semak dan imbang untuk memastikan penghantaran dalam talian yang selamat.

Sebaliknya, Aliran Tanpa Kelulusan memastikan pengguna dengan peranan Pentadbir dapat menggunakan fungsi-fungsi tanpa aliran kerja dua peringkat untuk urusan yang lebih cepat dan mudah. 


Kelebihan

Antara kelebihan menggunakan portal i-Akaun (Majikan):

 • Kemudahan transaksi dalam talian yang selamat dan menjimatkan kos
 • Kemudahan mengakses maklumat baki akaun, butiran caruman, caj pembayaran lewat/dividen, butiran ansuran, taksiran caruman, dan komunikasi daripada KWSP
 • Kemudahan penyelenggaraan rekod melalui maklumat yang disimpan dengan tepat, muat turun penyata dan resit pembayaran
Kelayakan

Untuk menggunakan portal i-Akaun (Majikan), anda perlu:

 • Mendaftar dan mengaktifkan i‑Akaun (Majikan)
 • Memenuhi syarat perbankan internet, FPX dan mod bayaran DDA tertakluk kepada kaedah pembayaran 
 • Komputer/tablet yang dilengkapi pelayar web seperti Chrome versi 69 dan ke atas, Firefox 61 dan ke atas, Safari 11 dan ke atas, atau Edge 16 dan ke atas
   
 • Capaian internet yang stabil

Tindakan Penyelesaian CTML

Majikan boleh menggunakan i-Akaun (Majikan) untuk menyelesaikan isu CTML serta memastikan caruman pekerja dapat dikreditkan kembali ke dalam akaun mereka.