Kemaskini terakhir : 04 Mac 2022    

 
Dividen

Kadar Dividen KWSP

Semua caruman di KWSP akan dibayar dividen dan dijamin oleh kerajaan pada kadar minimum 2.50% bagi Simpanan Konvensional. Kadar dividen untuk Simpanan Shariah adalah berdasarkan prestasi sebenar pelaburan patuh syariah yang diuruskan dan dilaburkan oleh KWSP.

 

Kadar Dividen Pada Tahun-tahun Sebelumnya

TahunSimpanan Shariah
(Tahunan)
Simpanan Konvensional
(Tahunan)
20204.905.20
20195.005.45
20185.906.15
20176.406.90
2016-5.70
2015-6.40

Kadar Dividen

Tahun

Peratus (Simpanan Shariah)

Peratus (Simpanan Konvensional)

2020

4.90

5.20

2019

5.00

5.45

2018

5.90

6.15

2017

6.40

6.90

2016

-

5.70

2015

-

6.40

2014

-

6.75

2013

-

6.35

2012

-

6.15

2011

-

6.00

2010

-

5.80

2009

-

5.65

2008

-

4.50

2007

-

5.80

2006

-

5.15

2005

-

5.00

2004

-

4.75

2003

-

4.50

2002

-

4.25

2001

-

5.00

2000

-

6.00

1999

-

6.84

1997 - 1998

-

6.70

1996

-

7.70

1995

-

7.50

1988 - 1994

-

8.00

1983 - 1987

-

8.50

1980 - 1982

-

8.00

1979

-

7.25

1976 - 1978

-

7.00

1974 - 1975

-

6.60

1972 - 1973

-

5.85

1971

-

5.80

1968 - 1970

-

5.75

1965 - 1967

-

5.50

1964

-

5.25

1963

-

5.00

1960 - 1962

-

4.00

1952 - 1959

-

2.50

Soalan Lazim

Dapatkan jawapan kepada semua soalan anda.

 • Mengapa terdapat perbezaan antara dividen Simpanan Konvensional dan Simpanan Shariah?

  Perbezaan yang berlaku adalah disebabkan dividen yang diisytiharkan berdasarkan prestasi sebenar aset pelaburan masing-masing.

 • Dimanakah Penyata Ahli 2021 boleh diperoleh?

  Penyata Ahli 2021 boleh diperoleh melalui kemudahan i-Akaun (Ahli) samada versi web atau mobile apps, kiosk KWSP dan kaunter-kaunter di KWSP Cawangan. Senarai Pejabat KWSP dan Kiosk boleh dirujuk melalui https://www.kwsp.gov.my/ms/reach-us/offices-kiosks

  Dalam mematuhi SOP COVID-19, Ahli digalakkan untuk mendapatkan Penyata Ahli 2021 melalui i-Akaun (Ahli).

  Panduan pendaftaran i-Akaun boleh di rujuk melalui https://www.kwsp.gov.my/documents/20126/131635/Panduan+Ringkas+Pengaktifan+i-Akaun+Ahli_BM.pdf/de0e25f2-dfd8-c0f5-cabc-c1143748db2a

 • Bilakah ahli boleh menyemak jumlah dividen mereka untuk tahun 2021?

  Ahli boleh menyemak jumlah dividen yang telah dikreditkan melalui Penyata Ahli 2021 mulai 06 Mac 2022.

 • Bolehkah Penyata Ahli 2022 dicetak sebelum Pengkreditan Dividen 2021?

  Tidak boleh. Penyata Ahli 2022 tidak boleh dicetak sebelum Pengkreditan Dividen 2021 kerana Baki Pembuka Tahun 2022 masih belum mengambil kira dividen yang dikreditkan.

 • Bagaimana ahli yang berada di luar negara boleh mendapatkan Penyata Ahli?

  Ahli yang berada di luar negara boleh mendapatkan Penyata Ahli melalui kemudahan i-Akaun Ahli samada versi web atau mobile apps.

  Sekiranya ahli tiada kemudahan ini, Penyata Ahli boleh diperoleh dengan menghubungi Pusat Pengurusan Perhubungan KWSP di talian +603-89226000 atau mengemukakan permohonan melalui https://www.kwsp.gov.my/ms/reach-us/connect-with-us/make-an-enquiry

 • Bagaimanakah Dividen Tahunan 2021 dikira?

  Dividen dikira berdasarkan kepada Modified Aggregate Daily Balance. Caruman bagi sesuatu bulan akan mendapat dividen mulai hari terakhir bagi bulan caruman sehingga 31 Disember 2021.

  Berikut adalah contoh pengiraan Dividen Tahunan berdasarkan Aggregate Balance contoh Kadar Dividen 5%:

   
   
   

  Nota: Konsep pengiraan yang sama digunakan bagi mendapatkan Jumlah Dividen Akaun 2. Kadar Dividen 5% adalah CONTOH sahaja dan bukanlah merujuk kepada kadar dividen yang sebenar.

 • Bagaimanakah pengiraan dividen bagi ahli yang memohon pengeluaran PENUH (Meninggalkan Negara) sebelum pengkreditan dividen tahun 2021?

  Bagi ahli yang membuat Pengeluaran Meninggalkan Negara, ahli telah menerima bayaran dividen berdasarkan kadar dividen tahun 2020 bersama-sama dengan pengeluaran tersebut.

 • Bagaimanakah pengiraan dividen bagi ahli yang berhasrat untuk memohon pengeluaran PENUH (55/60 Tahun, Hilang Upaya, Kematian dan Meninggalkan Negara) pada tahun 2022, tetapi selepas pengkreditan dividen tahun 2021?

  Bagi ahli yang merancang untuk membuat permohonan pengeluaran penuh dalam mana-mana kategori selepas pengkreditan dividen tahun 2021, dividen tahun 2021 akan dikreditkan pada tarikh pengkreditan dividen.

  Apabila pengeluaran dibuat pada tahun 2022, mereka layak menerima bayaran pengeluaran bersama dividen pada kadar tahun 2021 sepanjang tempoh simpanan tersebut berada di dalam akaun KWSP.

 • Adakah ahli layak untuk mendapat dividen bagi caruman yang lewat dibayar?

  Ya. Ahli adalah layak menerima dividen untuk caruman yang lewat dibayar. Dividen akan dikira ke belakang bermula bulan di mana caruman tersebut adalah tertunggak.

  Sebagai contoh: Untuk caruman tertunggak bagi bulan April 2015 tetapi dibayar pada tahun 2021, pengiraan dividen adalah efektif dari 30.04.2015.

 • Saya seorang muslim dan belum bertukar ke Simpanan Shariah. Apakah status dividen yang saya terima dan perlukah saya melakukan penyucian dividen?

  Ahli yang belum bertukar ke Simpanan Shariah, simpanan mereka akan diuruskan di bawah Simpanan Konvensional dan dividen yang diterima setiap tahun adalah hasil daripada pelaburan bercampur antara yang patuh syariah (halal) dan yang tidak patuh syariah (haram). Dividen Simpanan Konvensional yang diperolehi daripada pelaburan tidak patuh syariah tidak boleh dimanfaatkan, dan perlu dibersihkan seperti yang diputuskan di dalam Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan ke-87 Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia seperti berikut:

  “Di dalam Islam harta-harta yang diperolehi dengan cara yang tidak mematuhi syariah seperti riba', gharar, perjudian, penipuan, rompakan, rampasan, rasuah dan seumpamanya adalah haram dan tidak boleh digunakan untuk manfaat dan kepentingan diri sendiri serta perlu dibersihkan melalui kaedah-kaedah berikut:

  (a) Diserah kepada Baitulmal untuk maslahah-maslahah umum umat Islam seperti membiayai pembinaan atau penyelenggaraan jambatan, jalan, tandas dan seumpamanya;

  (b) Diserah kepada golongan fakir miskin”.

  Keputusan untuk melakukan penyucian dividen adalah atas kesedaran diri ahli sendiri. Ahli juga dinasihatkan untuk mendapatkan pandangan daripada Majlis Agama Islam di negeri masing-masing.

  Nota: Fatwa asal boleh dirujuk melalui e-Sumber Maklumat Fatwa Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) melalui http://e-smaf.islam.gov.my/e-smaf/fatwa/fatwa/find/pr/15224.

 • Saya telah bertukar ke Simpanan Shariah pada tahun 2021. Mengapakah saya masih menerima dividen Simpanan Konvensional?

  Bagi ahli yang memilih Simpanan Shariah pada tahun 2021 sebelum 25 Disember 2021 atau antara 25 – 31 Disember 2021, pilihan tersebut hanya akan berkuat kuasa masing-masing pada 1 Januari 2022 dan 1 Januari 2023.

  Oleh itu, bagi dividen 2021, akaun anda akan masih dikreditkan dengan dividen Simpanan Konvensional.

 • Saya baru bertukar ke Simpanan Shariah. Adakah saya perlu melakukan penyucian ke atas dividen Simpanan Konvensional yang dikreditkan ke akaun saya bagi tahun-tahun sebelum ini?

  Dari segi syariah, ahli beragama Islam tidak boleh memanfaatkan harta yang diperolehi dengan cara yang tidak patuh syariah termasuklah dividen Simpanan Konvensionl yang diperolehi daripada pelaburan tidak patuh syariah (haram). Mereka bertanggungjawab untuk membersihkan dividen yang diterima.

  Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan ke-87 Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang bersidang pada 23-25 Jun 2009 telah membincangkan “Hukum Penyaluran Harta Tidak Patuh Syariah Ke Baitulmal Dan Institusi Islam Lain” dan memutuskan seperti berikut:

  “Di dalam Islam harta-harta yang diperolehi dengan cara yang tidak mematuhi syariah seperti riba', gharar, perjudian, penipuan, rompakan, rampasan, rasuah dan seumpamanya adalah haram dan tidak boleh digunakan untuk manfaat dan kepentingan diri sendiri serta perlu dibersihkan melalui kaedah-kaedah berikut:

  (a) Diserah kepada Baitulmal untuk maslahah-maslahah umum umat Islam seperti membiayai pembinaan atau penyelenggaraan jambatan, jalan, tandas dan seumpamanya;

  (b) Diserah kepada golongan fakir miskin”.

  Walau bagaimanapun, apa-apa dividen yang diterima sebelum wujudnya pilihan Simpanan Shariah iaitu dividen 2016 dan sebelumnya, Jawatankuasa Penasihat Shariah KWSP (JKPS) telah memutuskan penyucian dividen dikecualikan kerana ahli tidak mempunyai Haq Tasarruf iaitu hak untuk memilih simpanan mereka diuruskan mengikut prinsip syariah.

  Manakala bagi ahli yang baru bertukar ke Simpanan Shariah pada tahun lepas (2021) yang hanya berkuat kuasa pada 1 Januari 2022 atau 1 Januari 2023, JKPS berpandangan dividen Simpanan Konvensional 2021 tidak perlu dibersihkan memandangkan tarikh kuat kuasa pertukaran ditentukan oleh polisi KWSP yang di luar bidang kuasa ahli.

  Penyucian dividen boleh dilakukan sama ada menggunakan simpanan KWSP yang layak dikeluarkan (sekiranya ada), atau menggunakan sumber kewangan lain yang dimiliki oleh ahli.

  Keputusan untuk melakukan penyucian dividen adalah atas kesedaran diri ahli sendiri. Ahli juga dinasihatkan untuk mendapatkan pandangan daripada Majlis Agama Islam di negeri masing-masing.

 • Bagaimana menentukan jumlah dividen Simpanan Konvensional yang perlu disucikan?

  Kadar penyucian dividen Simpanan Konvensional untuk 2021 adalah 69% daripada jumlah dividen dikreditkan ke akaun ahli. Manakala kadar penyucian dividen bagi tahun sebelum 2021 boleh dirujuk di bahagian soalan lazim Simpanan Shariah https://www.kwsp.gov.my/ms/member/simpanan-shariah.

  Contoh Pengiraan:

  Jumlah dividen Simpanan Konvensional 2021: RM1,000

  Jumlah dividen yang perlu dibersihkan/disucikan: RM1,000 x 69% = RM690.

 • Saya sudah membayar zakat KWSP, adakah saya masih perlu melakukan penyucian dividen Simpanan Konvensional?

  Pembayaran zakat dan penyucian dividen merupakan dua perkara yang berbeza.

  Zakat dikenakan ke atas harta yang halal yang memenuhi syarat wajib zakat, manakala penyucian harta pula dilakukan ke atas harta yang diperolehi dengan cara yang tidak patuh syariah (haram) yang tidak boleh dimanfaatkan dan perlu diserahkan kepada Baitulmal atau faqir miskin.

  Bagi simpanan KWSP, sekiranya ahli tidak bertukar ke Simpanan Shariah, simpanannya itu telah termasuk dengan dividen yang diperolehi daripada pelaburan tidak patuh syariah (haram). Oleh itu ahli beragama Islam dinasihatkan untuk mengasingkan simpanan tersebut daripada jumlah yang perlu dibersihkan mengikut kadar penyucian dividen setiap tahun sebelum menentukan jumlah simpanan yang diwajibkan zakat.