Kemaskini terakhir : 28 Feb 2021    

EPF members in the private and non-pensionable public sectors contribute to their retirement savings through monthly salary deductions by their employers. These contributions, comprising the member’s and employer’s share, will be credited into the member's EPF account. In this section, you will learn more about this deduction and what it means to you.

 
Dividen

Kadar Dividen KWSP

Semua caruman di KWSP akan dibayar dividen dan dijamin oleh kerajaan pada kadar minimum 2.50% bagi Simpanan Konvensional.Kadar dividen untuk Simpanan Shariah adalah berdasarkan prestasi sebenar pelaburan patuh Shariah yang diuruskan dan dilaburkan oleh KWSP.

 

Kadar Dividen Pada Tahun-tahun Sebelumnya

Tahun Simpanan Shariah
(Tahunan)
Simpanan Konvensional
(Tahunan)
2019 5.00 5.45
2018 5.90 6.15
2017 6.40 6.90
2016 - 5.70
2015 - 6.40

Kadar Dividen

Tahun

Peratus (Simpanan Shariah)

Peratus (Simpanan Konvensional)

2019

5.00

5.45

2018

5.90

6.15

2017

6.40

6.90

2016

-

5.70

2015

-

6.40

2014

-

6.75

2013

-

6.35

2012

-

6.15

2011

-

6.00

2010

-

5.80

2009

-

5.65

2008

-

4.50

2007

-

5.80

2006

-

5.15

2005

-

5.00

2004

-

4.75

2003

-

4.50

2002

-

4.25

2001

-

5.00

2000

-

6.00

1999

-

6.84

1997 - 1998

-

6.70

1996

-

7.70

1995

-

7.50

1988 - 1994

-

8.00

1983 - 1987

-

8.50

1980 - 1982

-

8.00

1979

-

7.25

1976 - 1978

-

7.00

1974 - 1975

-

6.60

1972 - 1973

-

5.85

1971

-

5.80

1968 - 1970

-

5.75

1965 - 1967

-

5.50

1964

-

5.25

1963

-

5.00

1960 - 1962

-

4.00

1952 - 1959

-

2.50

Soalan Lazim

Dapatkan jawapan kepada semua soalan anda.

 
 • Apakah kadar Dividen 2020 bagi Simpanan Konvensional (SK) dan Simpanan Shariah (SS)?

  Kadar Dividen 2020 untuk Simpanan Konvensional (SK) adalah 5.2% dan Simpanan Shariah (SS) adalah 4.9%.

 • Berapakah jumlah pembayaran dividen untuk tahun 2020?

  Jumlah pembayaran dividen untuk 2020 adalah RM47.64 bilion, di mana RM42.88 bilion adalah untuk SK dan RM4.76 bilion untuk SS.

  Daripada RM8.25 bilion, jumlah pembayaran yang diperlukan untuk 1% kadar dividen adalah RM972 bilion.

 • Bagaimanakah cara pengiraan dividen tahunan?

  Dividen dikira berdasarkan kepada “Modified Aggregate Daily Balance”. Caruman bagi sesuatu bulan akan mendapat dividen mulai hari terakhir bagi bulan caruman sehingga 31 Disember 2020.

  Berikut adalah pengiraan Aggregate Balance dengan andaian kadar dividen 5%:

  Bulan Caruman Akaun 1 (70%) Akaun 2 (30%)
  Baki Pembuka (1.1.2020) = RM10,000 RM7,000 RM3,000
  Jan 2020 RM700 RM300
  Feb 2020 RM700 RM300
   
  Aggregate balance (Jan) = (Baki Pembuka X 31) + (Jan X 1)
  Akaun 1 = (7,000 X 31) + (700 X 1)
    = 217,700
   
  Dividen (Akaun 1) = (217,700/366) X 5%
    = RM 29.74
   
  Aggregate balance (Feb) = [(Baki Pembuka +Jan) X 29] + (Feb X 1)
  Akaun 1 = (7,700 X 29) + (700 X 1)
    = 224,000
   
  Dividen (Akaun 1) = (224,000/366) X 5%
    = RM 30.60

  Nota: Konsep pengiraan yang sama digunakan bagi mendapatkan jumlah dividen Akaun 2.

 • Bagaimanakah KWSP memperoleh keuntungan untuk mengisytihar dividen?

  KWSP mengisytiharkan pembayaran dividen tahunannya berdasarkan jumlah pendapatan daripada aset pelaburan. Pendapatan ini termasuk rosot nilai, kos pelaburan dan kos-kos lain yang berkaitan.

 • Apakah Peruntukan Aset Strategik (SAA) KWSP?

   

  • Pelaburan KWSP adalah berpandukan Peruntukan Aset Strategik dalam aktiviti pelaburannya bagi meningkatkan pulangan berdasarkan had toleransi risikonya.
  • Pecahan kelas aset SAA adalah seperti yang berikut:
   • Instrumen Berpendapatan Tetap: 53%
   • Ekuiti: 36.5%
   • Hartanah & Infrastruktur: 7.5%
   • Instrumen Pasaran Wang: 3%
  • Instrumen Berpendapatan Tetap memberikan pulangan stabil dan memelihara modal.
  • Ekuiti memberikan peningkatan modal dan pendapatan dividen
  • Hartanah & Infrastruktur memberikan lindung nilai terhadap inflasi
  • Instrumen Pasaran Wang untuk pasaran harian

   

 • Adakah KWSP boleh mengambil risiko berlebihan dalam pelaburannya?

  KWSP sedia maklum bahawa ahli mengambil berat akan sebarang keputusan pelaburan yang dilaksanakan.

  Untuk memastikan mitigasi risiko, KWSP melaksanakan proses usaha wajar di mana sebarang cadangan perlu diteliti oleh Jawatankuasa Pelaburan Pengurusan, berdasarkan strategi kepelbagaian jangka panjang dan profil risiko-pulangan KWSP.

  Kelulusan akhir akan dibuat oleh Panel Pelaburan.

 • Mengapa terdapat perbezaan antara dividen SK dan SS?

   

  • Dividen yang diisytiharkan adalah mencerminkan prestasi sebenar aset pelaburan masing-masing.
  • Pendapatan yang dihasilkan daripada portfolio Syariah adalah dikongsi antara SS and SK manakala SK mendapat manfaat daripada pendapatan yang dihasilkan oleh portfolio Konvensional.

   

 • Mengapa ahli patut beralih kepada SS jika KWSP tidak dapat menjamin pulangan dividen minimum seperti SK?

   

  • SS merupakan pilihan kepada ahli yang inginkan simpanan persaraan mereka ditadbir dan dilabur mengikut prinsip Syariah yang mana pulangan daripada pelaburan adalah berdasarkan prestasi sebenar.

  • Keputusan untuk bertukar ke SS terletak sepenuhnya ke atas ahli sendiri.

   

 • Apakah pelaburan yang dimaksudkan sebagai tidak patuh Syariah?

   

  • Ia merujuk kepada pelaburan yang melanggar prinsip Syariah seperti pelaburan berasaskan faedah (riba) contohnya. stok perbankan konvensional, pinjaman konvensional dan bon.
  • Di samping itu, pelaburan ekuiti yang tidak mematuhi kriteria saringan Syariah yang diterima pakai oleh Jawatankuasa Penasihat Shariah KWSP juga dianggap sebagai pelaburan tidak patuh Syariah seperti syarikat yang memperolehi pendapatan daripada aktiviti tidak patuh Syariah dan mempunyai hutang dan wang tunai dalam konvensional instrumen yang melebihi ambang yang dibenarkan. Manakala, pelaburan hartanah tidak patuh Syariah ditentukan berdasarkan pendapatan sewa yang diperoleh daripada penyewa yang menjalankan aktiviti tidak patuh Syariah.
  • Walau bagaimanapun, KWSP memastikan semua pelaburan, termasuk aset tidak patuh Syariah, adalah dilakukan secara beretika, di mana pelaburan dalam sektor yang menghasilkan dan mempromosikan alkohol, tembakau, perjudian, hiburan dewasa dan senjata ketenteraan adalah dilarang.

   

 • Saya seorang Muslim dan tidak memilih beralih ke SS. Apakah peratusan dividen SK bagi tahun 2020 yang perlu dibersihkan?

  Dividen SK yang diperolehi daripada pelaburan tidak patuh Syariah tidak boleh digunakan untuk keuntungan peribadi dan manfaat ahli-ahli Islam dan perlu dibersihkan seperti yang diselesaikan dalam Muzakarah ke-87 (Persidangan) Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang diadakan pada 23 Jun -25, 2009 seperti berikut:

  Di dalam Islam, harta yang diperoleh dengan maksud yang tidak mematuhi Syariah, seperti riba, urus niaga yang tidak jelas, perjudian, penipuan, rompakan, rampasan, rasuah, dan lain-lain adalah haram dan tidak boleh digunakan untuk keuntungan peribadi dan manfaat dan mesti dibersihkan melalui kaedah berikut:

  1. Disalurkan kepada Baitulmal untuk kepentingan umum umat Islam seperti untuk membiayai pembinaan atau penyelenggaraan jambatan, jalan raya, tandas, dan sebagainya; atau
  2. Diberikan kepada golongan miskin.

  Kadar penyucian dividen SK untuk 2020 adalah 69% daripada jumlah dividen dikreditkan ke akaun ahli.

 • Bagi ahli beragama Islam yang belum bertukar ke SS, bolehkah penyucian dividen SK dilakukan berdasarkan perbezaan di antara dividen SK dan SS?

  Tidak. Penyucian dividen SK tidak boleh dilakukan dengan hanya menyucikan sejumlah dividen berdasarkan perbezaan di antara dividen SK dan SS. Penyucian dividen SK perlu dilakukan berdasarkan sumbangan pendapatan daripada pelaburan konvensional kepada dividen SK.

  Kadar penyucian dividen SK untuk 2020 adalah 69% daripada jumlah dividen dikreditkan ke akaun ahli.

 • Adakah ahli dibenarkan untuk bertukar semula ke SK?

   

  1. Ahli yang telah bertukar ke SS (dan pertukaran itu telah berkuat kuasa) adalah tidak dibenarkan untuk menukar semula ke SK bagi mengelakkan pelaburan berdasarkan spekulasi demi pulangan jangka pendek.
  2. SS diperkenalkan bagi memberikan pilihan kepada ahli KWSP yang mahukan simpanan persaraan mereka hanya dilaburkan berasaskan prinsip syariah yang memberikan dividen daripada sumber-sumber patuh Syariah.
  3. Mereka yang memilih untuk tidak mengehadkan simpanan KWSP mereka daripada memperoleh dividen daripada aset pelaburan patuh Syariah dan Konvensional boleh terus kekal dengan SK.

   

 • Dimanakah Penyata Ahli 2020 boleh diperoleh?

  Penyata Ahli 2020 boleh diperoleh melalui laman web dan aplikasi i-Akaun (Ahli), kaunter-kaunter cawangan KWSP, kios di premis KWSP dan kios di premis pihak ketiga.

  Dalam mematuhi SOP COVID-19, ahli digalakkan untuk mendapatkan Penyata Ahli 2020 melalui i-Akaun (Ahli).

 • Bagaimanakah ahli yang berada di luar negara boleh mendapatkan Penyata Ahli?

  Ahli yang berada di luar negara boleh mendapatkan Penyata Ahli dari i-Akaun (Ahli), sama ada melalui laman web ataupun aplikasi. Ahli juga boleh menghubungi Pusat Pengurusan Perhubungan KWSP di talian +603-89226000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan Penyata Ahli.