Bagi Simpanan Konvensional, dividen dijamin oleh kerajaan pada kadar minimum 2.50%. Namun begitu, kadar dividen sebenar Simpanan Konvensional adalah berdasarkan prestasi pelaburan yang diuruskan dan dilaburkan oleh KWSP. Kadar dividen untuk Simpanan Shariah adalah berdasarkan prestasi sebenar pelaburan patuh Shariah yang diuruskan dan dilaburkan oleh KWSP.
Semak Penyata KWSP Anda
Anda boleh menyemak penyata KWSP anda melalui:

Kadar Dividen KWSP

Tahun

2022

5.35%

Simpanan 
Konvensional

4.75%

Simpanan 
Shariah

Semak Penyata KWSP Anda

Anda boleh menyemak kadar dividen di dalam Penyata KWSP anda melalui:

Kadar Dividen Pada Tahun-tahun Sebelumnya

Tahun Simpanan Konvensional (Tahunan) Simpanan Shariah (Tahunan)

Soalan Lazim

Latar Belakang Dividen KWSP 

Dividend-Latar Belakang Dividen KWSP

Adakah kadar dividen bagi Simpanan Shariah dan Simpanan Konvensional adalah sama?

back chevron

Semua caruman di KWSP akan dibayar dividen dan dijamin oleh Kerajaan pada kadar minimum 2.50% bagi Simpanan Konvensional.

Kadar dividen untuk Simpanan Shariah adalah berdasarkan prestasi sebenar pelaburan patuh syariah yang diuruskan dan dilaburkan oleh KWSP. Kadar dividen bagi tahun-tahun sebelumnya untuk Simpanan Shariah dan Simpanan Konvensional adalah seperti dalam Jadual di bawah.

 

Tahun Simpanan Shariah (Tahunan) [%] Simpanan Konvensional (Tahunan) [%]
2022

4.75

5.35

2021

5.65

6.10

2020

4.90

5.20

2019

5.00

5.45

2018

5.90

6.15

2017

6.40

6.90

2016

-

5.70


Mengapa terdapat perbezaan antara Kadar Dividen KWSP bagi Simpanan Shariah dan Simpanan Konvensional?

back chevron

Kedua-dua kadar dividen yang diisytiharkan mencerminkan prestasi sebenar pelaburan bagi kedua-dua simpanan tersebut. Walaupun Simpanan Shariah dan Simpanan Konvensional menerima pendapatan aset syariah mengikut bahagian masing-masing, Simpanan Konvensional turut menikmati pendapatan daripada pelaburan dalam aset bukan syariah.


Makluman lanjut boleh dirujuk di Soalan Lazim di Laman Web KWSP melalui https://www.kwsp.gov.my/ms/ahli/gambaran-keseluruhan/manfaat.


Bolehkah ahli membatalkan pilihan Simpanan Shariah dan bertukar kepada Simpanan Konvensional?

back chevron

Ahli tidak boleh bertukar ke Simpanan Konvensional selepas tarikh kuat kuasa pilihan Simpanan Shariah. Namun, ahli boleh membatalkan pendaftaran Simpanan Shariah sebelum tarikh kuat kuasa Simpanan Shariah.

PEMBATALAN SIMPANAN SHARIAH TARIKH KUASA SIMPANAN SHARIAH
(i)    Ahli boleh membuat pembatalan di mana-mana pejabat KWSP dengan membawa MyKad (jika ahli merupakan warganegara Malaysia) atau Passport (jika ahli bukan Warganegara Malaysia).
(ii)    Pembatalan tidak dibenarkan selepas tarikh Simpanan Shariah kuat kuasa.
(i)    Selepas pendaftaran Simpanan Shariah, ahli akan menerima makluman tarikh kuat kuasa akaun Simpanan Shariah.
(ii)    Tarikh kuat kuasa pilihan Simpanan Shariah adalah pada 1 Januari bagi tahun selepas pendaftaran dibuat tertakluk kepada peruntukan tahunan dana syariah KWSP mengikut giliran dan apa-apa syarat lain yang ditentukan oleh Lembaga KWSP.
(iii)    Ahli yang gagal mendapatkan tarikh kuat kuasa kerana ketidakcukupan peruntukan dana atau mendaftar selepas tarikh akhir tahunan, perlu menunggu peruntukan dana syariah seterusnya.
 

 

Maklumat lanjut mengenai Simpanan Shariah boleh dirujuk di Laman Web KWSP melalui pautan berikut:

  1. https://www.kwsp.gov.my/ms/member/simpanan-shariah

Pengkreditan Dividen

Dividend - Calculation

Bagaimanakah Dividen Tahunan 2023 dikira?

back chevron

Dividen dikira berdasarkan Modified Aggregate Daily Balance. Caruman bagi sesuatu bulan akan mendapat dividen mulai hari terakhir bagi bulan caruman sehingga 31 Disember 2023.


Berikut adalah contoh pengiraan Dividen Tahunan berdasarkan Aggregate Balance dengan contoh Kadar Dividen 5%:


Konsep Pembayaran Dividen

Dividend-Konsep Pembayaran Dividen Accordion

Bagaimanakah bayaran Dividen Tahunan bagi ahli yang membuat Pengeluaran Pra-Persaraan dan Pengeluaran Umur 55/60 Tahun (Pilihan Kombinasi) pada tahun 2023?

back chevron

(a) Bagi ahli yang telah membuat Pengeluaran Pra-Persaraan pada 2023 (seperti Pengeluaran Perumahan, Umur 50 Tahun, Pendidikan, Kesihatan, Haji, Pelaburan Ahli dan Simpanan Melebihi RM1 Juta):
(i)    Dividen bagi amaun simpanan yang telah dikeluarkan akan dikreditkan ke dalam akaun KWSP ahli selepas pengkreditan dividen tahun 2023.


(b) Bagi ahli yang telah membuat Pengeluaran Umur 55/60 Tahun (Pilihan Kombinasi):
(i)    Bagi ahli yang membuat Pengeluaran Umur 55/60 Tahun dan memilih kaedah bayaran secara sebahagian, dividen ke atas amaun pengeluaran adalah seperti kaedah (1)(a)(i).
(ii)   Bagi ahli yang membuat Pengeluaran Umur 55/60 Tahun dan memilih kaedah bayaran secara  bulanan, dividen ke atas pengeluaran yang dibuat mengikut kaedah ini akan dibayar ke akaun bank ahli selepas pengkreditan dividen tahun 2023.
 


Bagaimanakah pembayaran dividen bagi ahli yang memohon pengeluaran PENUH (55/60 Tahun, Hilang Upaya, dan Kematian) sebelum pengkreditan Dividen Tahunan 2023? Adakah ahli layak untuk mendapat dividen 2023?

back chevron

Pembayaran dividen dikira bergantung kepada tarikh ahli membuat pengeluaran penuh mengikut dua (2) senario (a) dan (b):
(a)    Bayaran Pengeluaran dibuat selepas pengkreditan Dividen Tahunan 2022 hingga 31 Disember 2023. 
         Ahli yang membuat pengeluaran dalam tempoh masa ini akan dibayar dividen penuh berdasarkan kadar dividen tahun 2022 dan bayaran dividen tersebut adalah muktamad.


(b)    Bayaran Pengeluaran dibuat SEBELUM pengkreditan Dividen Tahunan 2023 (1 Januari 2024 sehingga sebelum tarikh dividen dikreditkan) 
(i)    Ahli yang membuat pengeluaran dalam tempoh masa ini akan dibayar dividen pendahuluan pada kadar 2.50%.
(ii)   Perbezaan kadar dividen pendahuluan dan kadar dividen tahunan sebenar akan dibayar selewat-lewatnya seminggu selepas dividen tahun 2023 dikreditkan.
 


Bagaimanakah pembayaran dividen bagi ahli yang memohon pengeluaran PENUH (Skim Pengeluaran Pekerja Berpencen (SPPB) atau Pesara Pilihan (SPP)) sebelum pengkreditan Dividen Tahunan 2023? Adakah ahli layak untuk mendapat dividen 2023?

back chevron

Pembayaran dividen dikira bergantung kepada tarikh ahli membuat pengeluaran penuh mengikut dua (2) senario (a) dan (b):
(a)    Bayaran Pengeluaran dibuat selepas pengkreditan Dividen Tahunan 2022 hingga 31 Disember 2023 
      Ahli yang membuat pengeluaran dalam tempoh masa ini akan dibayar dividen penuh berdasarkan kadar dividen tahun 2022 dan bayaran dividen tersebut adalah muktamad.


(b)    Bayaran Pengeluaran SEBELUM pengkreditan Dividen Tahunan 2023 (1 Januari 2024 sehingga sebelum tarikh dividen dikreditkan) 
(i)    Ahli yang membuat pengeluaran dalam tempoh masa ini akan dibayar dividen pendahuluan pada kadar 2.50%.
(ii)   Perbezaan kadar dividen pendahuluan dan kadar dividen tahunan sebenar akan dibayar selewat-lewatnya seminggu selepas dividen tahun 2023 dikreditkan.
(iii)  Baki bayaran tambahan dividen (supplementary dividend) pengeluaran SPPB/SPP akan dibayar kepada akaun bank ahli dan/atau Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan), KWAP tanpa ahli perlu membuat permohonan semula.
 


Bagaimanakah konsep pembayaran dividen bagi ahli yang memohon pengeluaran PENUH (Meninggalkan Negara) sebelum pengkreditan dividen tahun 2023?

back chevron

Bagi ahli yang membuat Pengeluaran Meninggalkan Negara sebelum pengkreditan dividen tahun 2023, pembayaran dividen penuh akan dibuat berdasarkan kadar dividen terakhir diisytiharkan, dan bayaran dividen tersebut adalah muktamad.


Adakah caruman bagi Caruman Sukarela, Caruman Lewat Bayar, Penyelesaian CTML dan Rejek Perakaunan akan menerima dividen?

back chevron

Ya, semua caruman di atas adalah layak untuk menerima dividen yang dikira mengikut bulan caruman. Oleh itu, ahli tidak akan kehilangan atau kerugian dividen bagi semua transaksi seperti di atas.

Contoh 1:  Ahli membayar Caruman Sukarela pada 15 Disember 2023 tetapi caruman tersebut dikreditkan di dalam akaun KWSP ahli pada 4 Januari 2024. Ahli layak mendapat dividen efektif 31 Disember 2023.
Contoh 2: Majikan membuat bayaran untuk Caruman Lewat Bayar atau Caruman Tertunggak bagi bulan April 2022 pada 15 Disember 2023. Ahli layak mendapat dividen efektif 30 April 2022.
Contoh 3: Majikan membayar bulan Caruman bagi Februari 2023 tetapi caruman tidak dapat dikreditkan dan dimasukkan ke CTML. Penyelesaian CTML dibuat pada Januari 2024. Ahli layak mendapat dividen efektif 28 Februari 2023.
Contoh 4: Ahli membuat Caruman Sukarela bagi bulan bayaran Mac 2023 tetapi tidak dapat dikreditkan dan dimasukkan ke akaun rejek ahli. Penyelesaian rejek ini telah dibuat pada Januari 2024. Ahli layak mendapat dividen efektif 31 Mac 2023.

 


Bagaimanakah Konsep Pengiraan Dividen Bagi Ahli Yang Membuat Pengeluaran FSA2 ?

back chevron

Bagi ahli yang membuat Pengeluaran FSA2, amaun yang dimohon akan dipindahkan ke dalam Akaun 11. Dividen akan dibayar berdasarkan baki di dalam Akaun 11 mengikut kadar dividen yang diisytiharkan dan bayaran dividen tersebut adalah muktamad. Terdapat perbezaan paparan bagi Penyata Ahli seperti berikut :-


Penyata Ahli Untuk Kegunaan Dalaman : Amaun FSA2 yang telah dimohon dan dipindahkan ke dalam Akaun 11 akan terpapar di dalam Penyata Ahli Untuk Kegunaan Dalaman dan Penyata Sub Akaun 11.


Penyata Ahli untuk Luaran :  Amaun FSA2 yang telah dipohon akan kekal di dalam Akaun 2 seperti catatan Nota pada Penyata Ahli dan apa-apa dividen yang layak untuk Pengeluaran FSA2 akan dipaparkan dalam jumlah dividen Akaun 2.
 


Adakah pihak KWSP membayar zakat pada setiap tahun? Adakah dividen KWSP yang dikreditkan ke akaun saya sudah mengambil kira bayaran zakat KWSP?

back chevron

i.    KWSP tidak mengeluarkan zakat perniagaan atau membayar zakat simpanan KWSP bagi pihak ahli kerana semua pelaburan KWSP adalah menggunakan simpanan ahli KWSP yang belum menjadi milik sempurna ahli yang merupakan salah satu syarat wajib mengeluarkan zakat.


ii.    Dividen KWSP yang dikreditkan ke akaun ahli tidak mengambil kira sebarang bayaran zakat. Ahli KWSP beragama Islam bertanggungjawab membayar zakat ke atas simpanan KWSP yang layak dikeluarkan dan digunakan tanpa sebarang sekatan iaitu mempunyai pemilikan sempurna (Milkut Tam) pada kadar 2.5%, tertakluk kepada Nisab (kadar minimum yang bersamaan dengan nilai semasa 85 gram emas) seperti yang ditentukan oleh pihak berkuasa Zakat negeri masing-masing.


iii.    Jenis-jenis pengeluaran yang tertakluk kepada pembayaran zakat adalah:
(a)   Pengeluaran Umur 50 Tahun;
(b)   Pengeluaran Umur 55 Tahun;
(c)   Pengeluaran Umur 60 Tahun;
(d)   Pengeluaran Meninggalkan Negara;
(e)   Pengeluaran Pekerja Berpencen Dan Pengeluaran Pesara Pilihan; dan
(f)   Pengeluaran Simpanan Melebihi RM 1 Juta.
 

Ahli juga dinasihatkan untuk merujuk kepada pihak berkuasa Zakat negeri masing-masing.

Penyucian Dividen Ahli Beragama Islam

Dividend- Crediting

Di manakah Penyata Ahli 2023 boleh diperolehi?

back chevron

Penyata Ahli 2023 boleh diperoleh melalui i-Akaun (Ahli) sama ada versi web atau aplikasi mudah alih, Self Service Terminal (SST) dan kaunter-kaunter di Pejabat KWSP. Senarai Pejabat KWSP dan SST boleh dirujuk di Laman Web KWSP melalui https://www.kwsp.gov.my/ms/korporat/hubungi-kami

Ahli digalakkan untuk mendapatkan Penyata Ahli 2023 melalui i-Akaun (Ahli). Panduan pendaftaran i-Akaun boleh dirujuk di Laman Web KWSP melalui https://www.kwsp.gov.my/documents/d/guest/e-kyc-via-kwsp-i-akaun_v6


Bilakah ahli boleh menyemak jumlah dividen mereka untuk tahun 2023?

back chevron

Ahli boleh menyemak jumlah dividen yang telah dikreditkan melalui Penyata Ahli 2023 setelah Dividen Tahun 2023 diisytiharkan oleh KWSP.


Bolehkah Penyata Ahli 2024 dicetak sebelum Dividen Tahun 2023 disytiharkan?

back chevron

Boleh, ahli boleh mencetak Penyata Ahli 2024, namun, Baki Pembuka tahun 2024 belum mengambil kira jumlah dividen tahun 2023 kerana Dividen Tahun 2023 belum diisytiharkan.


Penyata Ahli 2024 boleh diperoleh melalui i-Akaun (Ahli) samada versi web atau aplikasi mudah alih, Self Service Terminal (SST) dan kaunter-kaunter di Pejabat KWSP. Senarai Pejabat KWSP dan SST boleh dirujuk di Laman Web KWSP melalui https://www.kwsp.gov.my/ms/korporat/hubungi-kami

 

Ahli digalakkan untuk mendapatkan Penyata Ahli 2024 melalui i-Akaun (Ahli). Panduan pendaftaran i-Akaun boleh dirujuk di Laman Web KWSP melalui https://www.kwsp.gov.my/documents/d/guest/e-kyc-via-kwsp-i-akaun_v6


Bagaimanakah ahli yang berada di luar negara boleh mendapatkan Penyata Ahli?

back chevron

Ahli yang berada di luar negara boleh mendapatkan Penyata Ahli melalui kemudahan i-Akaun Ahli sama ada versi web atau aplikasi mudah alih.


Sekiranya ahli tiada kemudahan ini, Penyata Ahli boleh diperoleh dengan menghubungi Pusat Pengurusan Perhubungan KWSP di talian +603-89226000 atau mengemukakan permohonan di Laman Web KWSP melalui https://www.kwsp.gov.my/ms/korporat/hubungi-kami


Year

Simpanan Shariah 
(Per Annum)

Simpanan Konvensional 
(Per Annum)