Pendidikan yang berkualiti merupakan kunci kepada kestabilan kerjaya sekali gus membina kehidupan yang lebih selesa untuk ahli dan keluarga ahli. Ahli boleh memilih untuk mengeluarkan simpanan daripada Akaun 2 bagi membantu membiayai pendidikan sendiri, pasangan (suami/isteri), anak-anak dan/atau ibu bapa di institusi dalam dan luar negara yang diluluskan.
Apa Yang Boleh Dikeluarkan

Jumlah yuran pengajian/ baki pinjaman pendidikan ATAU kesemua simpanan dalam Akaun 2 (mengikut mana yang lebih rendah)

Kos Yang Dibiayai
icon card
Yuran pengajian dan caj yang dikenakan oleh institusi pengajian ATAU jumlah baki pinjaman
*Bagi pengajian peringkat Sijil Tahap 3, amaun pengeluaran yang layak dikeluarkan hanya untuk yuran pengajian sahaja tertakluk kepada jumlah baki simpanan dalam Akaun 2
icon card
Yuran hostel dan penginapan
icon card
Penerbangan sehala untuk pelajar tahun pertama yang belajar di luar kawasan/luar negara
Siapa Yang Boleh Memohon
icon card
Warganegara & Bukan Warganegara Malaysia
icon card
Berumur 55 tahun ke bawah
icon card
Mempunyai simpanan dalam Akaun 2
icon card
Masih meneruskan atau telah menamatkan pengajian peringkat Sijil Tahap 3, diploma dan ke atas
(akademik/profesional/berasaskan kemahiran/vokasional)
icon card
Sedang belajar di institusi dalam negara
(sepenuh masa, separuh masa, program jarak jauh dan francais)
icon card
Institusi luar negara
(program sepenuh masa)
icon card
Tidak mendapat sebarang tajaan/ pinjaman pendidikan ATAU hanya mendapat sebahagian tajaan/ pinjaman pendidikan sahaja
(Penerima tajaan/ pinjaman penuh adalah tidak layak untuk Pengeluaran Pendidikan)
icon card
Dibenarkan untuk Ahli/ Anak/ Pasangan/ Ibu Bapa ahli yang berhenti/ gagal/ tidak tamat/tarik diri daripada pengajian 
*Untuk menyelesaikan kesemua bayaran tunggakan kepada Institusi Pengajian Tinggi (IPT) dalam tempoh 3 tahun dari penamatan pengajian; dan menyelesaikan baki pinjaman pendidikan dengan Institusi Pemberi Pinjaman (IPP)
Kategori
 • Pengeluaran untuk diri sendiri bagi membiayai yuran pengajian
 • Pengeluaran bersama dengan pasangan bagi membiayai yuran pengajian pasangan
 • Pengeluaran bagi membiayai yuran pengajian anak/ pasangan/ ibu bapa
 • Pengeluaran bersama dengan pasangan bagi membiayai yuran pengajian anak

Bila Anda Boleh Keluarkan

Bila Anda Boleh Keluarkan
icon card
Setiap semester atau tahun pengajian
icon card
Dalam masa 3 tahun dari tarikh tamat pengajian/ berhenti/ gagal bagi bayaran yang tertunggak di Institusi Pengajian Tinggi (IPT)
icon card
Setiap semester atau tahun pengajian
icon card
Dalam masa 3 tahun dari tarikh tamat pengajian/ berhenti/ gagal bagi bayaran yang tertunggak di Institusi Pengajian Tinggi (IPT)

Pilihan Pembayaran

Pembayaran kepada ahli

Jika yuran telah dibayar kepada institusi pengajian tinggi (resit tidak melebihi 1 tahun daripada tarikh permohonan)

Pembayaran kepada institusi pengajian tinggi

Bagi menyelesaikan yuran pengajian yang belum dijelaskan

Apa Yang Anda Perlukan

 • MyKad atau dokumen pengenalan diri asal
 • Resit bayaran yuran pengajian yang dikeluarkan oleh IPT dan
 • Surat pengesahan pendaftaran pelajar
 • Bayaran balik tiket penerbangan (kelayakan penerbangan sehala bagi pelajar IPT dalam/ luar negara semasa mendaftar untuk memulakan pengajian pada tahun pertama sahaja)
 • Dokumen bukti pertalian antara pemohon dan pelajar (sekiranya pemohon bukan pelajar)
 • Surat kelulusan pengiktirafan kursus pengajian
 • Nota: Borang KWSP 9H (AHL) & salinan dokumen pengenalan diri/ Mykad diperlukan bagi permohonan melalui pos atau wakil.

Dokumen Tambahan Yang Diperlukan Bagi Pengeluaran Pendidikan Untuk Ahli, Anak, Pasangan Atau Ibu Bapa

Pengeluaran kali pertama dan kedua mungkin memerlukan dokumen sokongan yang berbeza bagi ahli, anak, pasangan atau ibu bapa. Jadi, ia amatlah penting untuk mengemukakan semua dokumen yang diperlukan bagi melancarkan proses permohonan.

• Diri Sendiri

Education Withdrawal - Self

Pengeluaran Kali Pertama

back chevron
 1. Bukti Penerimaan
  Surat tawaran belajar
  DAN
  Bukti kelayakan mengikuti pengajian

 1. Bukti Pengajian
  Salinan keputusan peperiksaan terkini (tahun kedua dan seterusnya)

 1. Bukti Pembayaran*
  Resit pembayaran yuran pengajian
  DAN
  Tiket penerbangan/ resit pembayaran asal

*Untuk permohonan bayaran balik jika yuran pengajian telah dibayar kepada pihak institusi pengajian tinggi


 1. Dokumen Tambahan
  Borang Temuduga
  DAN
  Buku bank/ Penyata akaun simpanan/ Penyata akaun Semasa/ Surat pengesahan bank mengenai butiran pemegang akaun/ Cetakan butiran pemegang akaun melalui laman web*

*Untuk permohonan bayaran balik jika yuran pengajian telah dibayar kepada pihak institusi pengajian tinggi


 1. Dokumen Tambahan Bagi Pengajian Luar Negara
  Salinan muka surat butiran pasport pelajar yang masih sah laku
  DAN
  Jika ahli telah ke luar negara
  Muka surat yang mengandungi tarikh dan cop Jabatan Imigresen negara berkenaan/ bayaran yuran pengajian/ Visa belajar/ Keputusan peperiksaan sebagai bukti pelajar telah mengikuti pengajian di luar negara
  ATAU
  Jika ahli belum ke luar negara
  Bukti bayaran kepada pihak institusi pengajian tinggi

Pengeluaran Seterusnya

back chevron
 1. Bukti Pengajian
  Salinan keputusan peperiksaan terkini

 1. Bukti Pembayaran*
  Resit pembayaran yuran pengajian

*Untuk permohonan bayaran balik jika yuran pengajian telah dibayar kepada pihak institusi pengajian tinggi


 1. Dokumen Tambahan
  Buku bank/ Penyata akaun simpanan / Penyata akaun Semasa/ Surat pengesahan bank mengenai butiran pemegang akaun/Cetakan butiran pemegang akaun melalui laman web*

*Untuk permohonan bayaran balik jika yuran pengajian telah dibayar kepada pihak institusi pengajian tinggi


Education Withdrawal - Self

• Anak Ahli

Untuk anak ahli, permohonan boleh dibuat sebagai individu atau bersama ibu bapa

• Pasangan Ahli

Untuk pasangan, permohonan boleh dibuat sebagai individu atau/dan pasangan

• Pasangan Ahli

• Ibu Bapa Ahli

Education Withdrawal - Parents

Pengeluaran Kali Pertama

back chevron
 1. Bukti Penerimaan
  Surat tawaran belajar
  DAN
  Bukti kelayakan mengikuti pengajian

 1. Bukti Pengajian
  Salinan keputusan peperiksaan terkini (tahun kedua dan seterusnya)

 1. Bukti Pembayaran*
  Resit pembayaran yuran pengajian
  DAN
  Tiket penerbangan/ resit pembayaran asal

*Untuk permohonan bayaran balik jika yuran pengajian telah dibayar kepada pihak institusi pengajian tinggi


 1. Dokumen Tambahan
  Borang Temuduga
  DAN
  Buku bank/ Penyata akaun simpanan/ Penyata akaun Semasa/ Surat pengesahan bank mengenai butiran pemegang akaun/ Cetakan butiran pemegang akaun melalui laman web*

*Untuk permohonan bayaran balik jika yuran pengajian telah dibayar kepada pihak institusi pengajian tinggi


 1. Bukti Pertalian
  i. Anak
  Kad pengenalan anak
  DAN
  Sijil Kelahiran Anak/ Surat Nikah/ Sijil Perkahwinan (jika anak tiri)/ Sijil Pendaftaran Anak Angkat daripada Jabatan Pendaftaran Negara (jika anak angkat)
  ii. Pasangan
  Surat Nikah ATAU Sijil Perkahwinan 
  iii. Ibu Bapa
  Sijil Kelahiran Ahli ATAU/ DAN Sijil Perkahwinan Ibu Bapa (tiri) ATAU Sijil Pendaftaran Anak Angkat daripada Jabatan Pendaftaran Negara (jika anak angkat)

 1. Dokumen Tambahan Bagi Pengajian Luar Negara
  Salinan muka surat butiran pasport pelajar yang masih sah laku
  DAN
  Jika anak ahli telah ke luar negara
  Muka surat yang mengandungi tarikh dan cop Jabatan Imigresen negara berkenaan/ bayaran yuran pengajian/ Visa belajar/ Keputusan peperiksaan sebagai bukti pelajar telah mengikuti pengajian di luar negara

         DAN
         Jika anak ahli telah ke luar negara
         Muka surat yang mengandungi tarikh dan cop Jabatan Imigresen negara berkenaan/ bayaran yuran pengajian/ Visa belajar/ Keputusan peperiksaan sebagai bukti pelajar telah mengikuti pengajian di luar negara


Pengeluaran Seterusnya

back chevron
 1. Bukti Pengajian
  Salinan keputusan peperiksaan terkini

 1. Bukti Pembayaran*
  Resit pembayaran yuran pengajian

*Untuk permohonan bayaran balik jika yuran pengajian telah dibayar kepada pihak institusi pengajian tinggi


 1. Dokumen Tambahan
  Buku bank/ Penyata akaun simpanan / Penyata akaun Semasa/ Surat pengesahan bank mengenai butiran pemegang akaun/ Cetakan butiran pemegang akaun melalui laman web*

*Untuk permohonan bayaran balik jika yuran pengajian telah dibayar kepada pihak institusi pengajian tinggi


• Ibu Bapa Ahli

Education Withdrawal - Parents

Kategori
 • Pengeluaran untuk diri sendiri bagi menyelesaikan baki pinjaman pendidikan anda
 • Pengeluaran bersama dengan pasangan bagi menyelesaikan baki pinjaman pendidikan anak
 • Pengeluaran bagi menyelesaikan baki pinjaman pendidikan pasangan/ibu bapa

Bila Anda Boleh Keluarkan

 • Setiap semester atau tahun pengajian
 • Mempunyai baki pinjaman pendidikan

Institusi Pinjaman Yang Diluluskan

Approved Loan Provider Institutions

Financial Institution

back chevron

 

Institusi Kewangan Yang Dilesenkan Di Bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 (Financial Service Act, 2013) Khusus Menawarkan Pinjaman Untuk Pendidikan

 


IPP Di Bawah Kementerian/Jabatan/ Badan Berkanun

back chevron
 •  

 • Majlis Amanah Rakyat (MARA)

 • Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)

 • Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK)

 • Kementerian Pelajaran Malaysia

 • Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

 • Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)

 • Kementerian Pembangunan Luar Bandar

 • Kementerian Pengajian Tinggi

 • Kementerian Sumber Manusia Malaysia

 • Kementerian Pendidikan Malaysia

 • Jabatan Perdana Menteri Malaysia

 •  


IPP Di Bawah Yayasan Negeri

back chevron
 •  

 • Yayasan Wilayah Persekutuan

 • Yayasan Negeri Sembilan

 • Yayasan Terengganu

 • Yayasan Sabah

 • Yayasan Perak

 • Yayasan Pahang

 • Yayasan Kelantan Darul Naim (YAKIN)

 • Yayasan Yayasan Biasiswa Sarawak Tunku Abdul Rahman

 • Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak (SPANS)

 •  


IPP Di Bawah Yayasan Pendidikan Negeri

back chevron
 • Pejabat SUK Kedah (Lembaga Biasiswa Negeri Kedah Darul Aman)

 • Pejabat SUK Pulau Pinang (Lembaga Tabung Amanah Pinjaman Penuntut Negeri Pulau Pinang)

 • Tabung Kumpulan Wang Biasiswa Selangor

 • Tabung Amanah Negeri Melaka

 • Pejabat Setiausaha Kerajaan Perak Darul Ridzuan


IPP Di Bawah Yayasan

back chevron
 • Yayasan Bank Rakyat (YBR)

 • Yayasan Biasiswa Tun Sambathan

 • Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera

 • Yayasan Telekom Malaysia/Telekom Malaysia Berhad

 • Yayasan Tenaga Nasional


Koperasi Yang Berdaftar Dengan SKM*

back chevron
 • Koperasi Anak Sains Mara Berhad (ASMARA)

 • Koperasi Jayadiri Malaysia Berhad (KOJADI)

*Suruhanjaya Koperasi Malaysia Khusus Menawarkan Pinjaman Untuk Pendidikan


Pinjaman Pendidikan Di Antara Majikan Dengan Pekerja

back chevron

Pinjaman Pendidikan di antara majikan dengan pekerja (pelajar) untuk membiayai pengajian pekerja (pelajar) sahaja.


Lain-lain

back chevron
 • Maju Institute Of Education Development (MIED)

 • PETRONAS

 • PERKESO


Pilihan Pembayaran

Pembayaran kepada institusi kewangan yang diluluskan.

 • Jika anda mengambil pinjaman daripada institusi kewangan yang diluluskan oleh KWSP

 • Jika anda mempunyai Perjanjian Pinjaman Pendidikan atas nama anda/anak anda

Apa Yang Anda Perlukan

 • MyKad ATAU Dokumen Pengenalan Diri
 • Perjanjian Pinjaman Pendidikan atas nama pelajar ATAU ibu bapa pelajar -diperlukan sekiranya Perjanjian Pinjaman Pendidikan di antara majikan dan pekerja (diri sendiri)
 • Borang KWSP 3 (Pindaan) – untuk penghantaran melalui pos/pengesahan cop ibu jari gagal
 • Penyata Baki Pinjaman Pendidikan terkini
 • Bukti Pertalian antara pemohon dan pelajar (sekiranya pemohon bukan pelajar)
 • Nota: Borang KWSP 9H (AHL) & Salinan dokumen pengenalan diri/Mykad diperlukan bagi permohonan melalui pos atau wakil.

Dokumen tambahan yang diperlukan bagi Pengeluaran Pendidikan untuk ahli, anak, pasangan atau ibu bapa

Pengeluaran kali pertama dan kedua mungkin memerlukan dokumen sokongan yang berbeza bagi pembiayaan pendidikan ahli, anak, pasangan atau ibu bapa. Jadi, ia amatlah penting untuk mengemukakan semua dokumen yang diperlukan bagi melancarkan proses permohonan.

Diri Sendiri

Study Loan_Self

Pengeluaran Kali Pertama

back chevron

Ahli masih belajar

 1. Bukti penerimaan
  Surat pengesahan pendaftaran pelajar
  DAN
  Bukti kelayakan mengikuti pengajian
  DAN
  Surat kelulusan pengiktirafan kursus pengajian


 1. Bukti pengajian
  Salinan keputusan peperiksaan terkini (tahun kedua dan seterusnya)


 1. Bukti permohonan pinjaman
  Perjanjian Pinjaman Pendidikan atas nama ahli hanya diperlukan sekiranya Perjanjian Pinjaman Pendidikan di antara majikan dan pekerja (Ahli)
  DAN
  Baki penyata pinjaman pendidikan terkini


 1. Dokumen tambahan
  Borang temuduga
  DAN
  Sekiranya Institusi Pemberi Pinjaman adalah Koperasi
  Sijil Pendaftaran Koperasi
  DAN
  Sekiranya nama kursus atau nama institut pengajian tinggi berbeza antara sijil akademik dan penyata baki pinjaman / perjanjian pinjaman / surat tawaran
  Surat penjelasan dari pihak institusi pengajian tinggi

 

Ahli telah menamatkan pengajian

 

 1. Bukti permohonan pinjaman
  Perjanjian Pinjaman Pendidikan atas nama ahli hanya diperlukan sekiranya Perjanjian Pinjaman Pendidikan di antara majikan dan perkerja (Ahli)
  DAN
  Baki penyata pinjaman pendidikan terkini

 1. Dokumen tambahan
  Sekiranya Institusi Pemberi Pinjaman adalah Koperasi
  Sijil Pendaftaran Koperasi
  DAN
  Sekiranya nama kursus atau nama institut pengajian tinggi berbeza antara sijil akademik dan penyata baki pinjaman / perjanjian pinjaman / surat tawaran
  Surat penjelasan dari pihak institusi pengajian tinggi

 


 


Pengeluaran Seterusnya

back chevron

Ahli masih belajar

 1. Bukti penerimaan
  Surat pengesahan pendaftaran pelajar
  DAN
  Surat kelulusan pengiktirafan kursus pengajian


 1. Baki penyata pinjaman
  Baki penyata pinjaman pendidikan terkini

Ahli telah menamatkan pengajian

 1. Baki penyata pinjaman
  Baki penyata pinjaman pendidikan terkini


Anak/ Pasangan/ Ibu Bapa Ahli

Study Loan_Member's Children/Spouse/Parents

Pengeluaran Kali Pertama

back chevron

Anak/ pasangan/ ibu bapa ahli masih belajar

 1. Bukti Penerimaan
  Surat pengesahan pendaftaran pelajar
  DAN
  Bukti kelayakan mengikuti pengajian
  DAN
  Surat kelulusan pengiktirafan kursus pengajian

 1. Bukti Pengajian
  Salinan keputusan peperiksaan terkini (tahun kedua dan seterusnya)

 1. Bukti Permohonan Pinjaman
  Perjanjian Pinjaman Pendidikan atas nama ahli hanya diperlukan sekiranya Perjanjian Pinjaman Pendidikan di antara majikan dan pekerja (Ahli) pendaftaran pelajar
  DAN
  Baki penyata pinjaman pendidikan terkini

 1. Dokumen Tambahan
  Borang temuduga
  DAN
  Sekiranya Institusi Pemberi Pinjaman adalah Koperasi
  Sijil Pendaftaran Koperasi
  DAN
  Sekiranya nama kursus atau nama institut pengajian tinggi berbeza antara sijil akademik dan penyata baki pinjaman/ penjanjian pinjaman/ surat tawaran
  Surat penjelasan dari pihak institut pengajian tinggi

 1. Bukti Pertalian
  i. Anak
  Kad Pengenalan Anak
  DAN
  Sijil Kelahiran Anak/ Surat Nikah/ Sijil Perkahwinan (jika anak tiri)/ Sijil Pendaftaran Anak Angkat daripada Jabatan Pendaftaran Negara (jika anak angkat)
  ii. Pasangan
  Surat Nikah ATAU Sijil Perkahwinan 
  iii. Ibu Bapa
  Sijil Kelahiran Ahli ATAU/ DAN Sijil Perkahwinan Ibu Bapa (tiri) ATAU Sijil Pendaftaran Anak Angkat daripada Jabatan Pendaftaran Negara (jika anak angkat)

 

Anak/ pasangan/ ibu bapa ahli telah menamatkan pengajian

 

 1. Bukti Permohonan Pinjaman
  Baki penyata pinjaman pendidikan terkini

 1. Dokumen Tambahan
  Sekiranya Institusi Pemberi Pinjaman adalah Koperasi
  Sijil Pendaftaran Koperasi
  DAN
  Sekiranya nama kursus atau nama Institusi Pengajian Tinggi (IPT) berbeza antara sijil akademik dan penyata baki pinjaman/ penjanjian pinjaman/ surat tawaran
  Surat penjelasan dari pihak Institusi Pengajian Tinggi (IPT)

 1. Bukti Pertalian
  i. Anak
  Kad Pengenalan Anak
  DAN
  Sijil Kelahiran Anak/ Surat Nikah/ Sijil Perkahwinan (jika anak tiri)/ Sijil Pendaftaran Anak Angkat daripada Jabatan Pendaftaran Negara (jika anak angkat)
  ii. Pasangan
  Surat Nikah ATAU Sijil Perkahwinan 
  iii. Ibu Bapa
  Sijil Kelahiran Ahli ATAU/ DAN Sijil Perkahwinan Ibu Bapa (tiri) ATAU Sijil Pendaftaran Anak Angkat daripada Jabatan Pendaftaran Negara (jika anak angkat)

Pengeluaran Seterusnya

back chevron

Anak/ pasangan/ ibu bapa ahli masih belajar

 1. Bukti Penerimaan
  Surat pengesahan pendaftaran pelajar
  DAN
  Surat kelulusan pengiktirafan kursus pengajian

 1. Penyata Baki Pinjaman
  Baki penyata pinjaman pendidikan terkini

 

Anak/ pasangan/ ibu bapa ahli telah menamatkan pengajian

Penyata baki pinjaman
Baki penyata pinjaman pendidikan terkini


Soalan Lazim

Frequently Asked Question

Education Withdrawal - FAQ

Berapa kerap ahli boleh membuat pengeluaran Pendidikan?

back chevron

Ahli boleh memohon bila-bila masa selagi Akaun 2 ahli masih mempunyai simpanan (tertakluk kepada terma dan syarat Pengeluaran).


Berapakah amaun pengeluaran yang dibenarkan?

back chevron

Jumlah yuran pengajian atau baki simpanan dalam Akaun 2, yang mana terendah.


Mengapa ahli masih perlu hadir ke kaunter untuk pengecaman Cap Ibu Jari (CIJ) sedangkan permohonan dibuat secara online?

back chevron

 

Ahli perlu hadir ke kaunter untuk pengecaman CIJ bagi menentukan kesahihan identiti ahli sebagai pemohon dan menurunkan CIJ pada notis pengesahan sebagai bukti mengemukakan permohonan.


Apa yang akan berlaku sekiranya ahli tidak hadir melakukan pengecaman Cap Ibu Jari?

back chevron

 

Ahli diberi tempoh selama empat belas (14) hari untuk melakukan pengecaman Cap Ibu Jari di kaunter KWSP. Jika ahli tidak hadir dalam tempoh tersebut, permohonan akan direjek secara automatik.


Apakah dokumen yang perlu dibawa semasa pengecaman Cap Ibu Jari (CIJ) di kaunter?

back chevron
 • Kad pengenalan diri (MyKad/MyPR/KP Polis/ KP Tentera) asal bagi tujuan pengecaman dan pengesahan identiti ahli.

 • Dokumen sokongan lain – Jika dokumen sokongan lain diperlukan, ahli akan dimaklumkan melalui Mesej Sekuriti di i-Akaun.


Di manakah pengecaman CIJ dan penyerahan dokumen sokongan boleh dilakukan?

back chevron

Pengecaman CIJ dan penyerahan dokumen sokongan boleh dilakukan dimana-mana kaunter KWSP atau Self-Service Terminal (SST) bagi permohonan tanpa dokumen.


Apakah borang dan dokumen yang perlu dikemukakan oleh ahli semasa serahan permohonan di kaunter?

back chevron

Borang dan dokumen yang perlu dikemukakan oleh ahli semasa serahan permohonan di kaunter adalah seperti syarat sedia ada iaitu:

Ahli
Dokumen Utama
i. Borang Pengeluaran KWSP 9H (AHL)

Dokumen Sokongan
i. Penyata Baki Pinjaman Pendidikan versi terkini (V1/11/2021)
ii. Salinan sijil akademik; ATAU Transkrip keputusan peperiksaan semester akhir yang membuktikan pelajar telah berjaya menamatkan pengajian
iii. Salinan perjanjian pinjaman pendidikan (terpakai bagi pinjaman yang diambil di antara majikan dan pekerja)

Ibu Bapa
Dokumen Utama
i. Borang Pengeluaran KWSP 9H (AHL)
ii. Dokumen pengenalan diri anak ahli

Dokumen Sokongan
i. Bukti pertalian
ii. Penyata Baki Pinjaman Pendidikan versi terkini (V1/11/2021) dan
iii. Salinan sijil akademik; ATAU Transkrip keputusan peperiksaan semester akhir yang membuktikan pelajar telah berjaya menamatkan pengajian
iv. Salinan perjanjian pinjaman pendidikan (terpakai bagi pinjaman yang diambil di antara majikan dan pekerja)


Berapa kerap ahli boleh membuat pengeluaran mengurang/menyelesaikan baki pinjaman pendidikan?

back chevron

Ahli boleh memohon bila-bila masa selagi terdapat baki pinjaman pendidikan dengan IPP dan Akaun 2 ahli masih mempunyai simpanan.


Adakah ahli boleh membayar baki pinjaman pendidikan kepada IPP secara bulanan?

back chevron

Tidak, bayaran kepada IPP dibuat secara sekaligus bagi setiap permohonan pengeluaran.


Berapakah amaun bayaran yang boleh dikeluarkan oleh ahli?

back chevron

Amaun bayaran yang boleh dikeluarkan adalah tertakluk kepada yang mana terendah di antara baki pinjaman dan baki simpanan Akaun 2.


Adakah IPP perlu memulangkan lebihan amaun pengeluaran kepada KWSP sekiranya baki pinjaman telah diselesaikan?

back chevron

 

IPP perlu mengembalikan lebihan amaun pengeluaran kepada KWSP sekiranya baki pinjaman telah diselesaikan.

 


Adakah ahli layak membuat pengeluaran menyelesaikan baki pinjaman semasa masih belajar di Institusi Pengajian Tinggi?

back chevron

Layak, ahli perlu mengemukakan dokumen mengikuti pengajian seperti di dalam senarai semakan dokumen dan Penyata baki pinjaman pendidikan. Serahan permohonan adalah melalui kaunter sahaja.


Apakah penambahbaikan atau perluasan di bawah Pengeluaran Pendidikan KWSP?

back chevron

Pengeluaran Pendidikan telah ditambahbaik dan diperluaskan seperti berikut:

i.    Pengeluaran untuk tahap pengajian ke peringkat Sijil Tahap 3:
Permohonan pengeluaran diperluaskan untuk pengajian Sijil Tahap 3, tertakluk kepada senarai persijilan yang diluluskan oleh KWSP; dan

ii.    Pengeluaran bagi pengajian/pinjaman pendidikan pasangan dan/atau ibu bapa:
Permohonan pengeluaran diperluaskan untuk ahli membiayai yuran pengajian dan/atau mengurangkan pinjaman pendidikan pasangan (suami/isteri) dan ibu/bapa (kandung/angkat/tiri) bagi pengajian peringkat pensijilan Tahap 3, Diploma dan ke atas.


Apakah Sijil Tahap 3?

back chevron

Sijil Tahap 3 ialah Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) yang ditauliahkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK), Kementerian Sumber Manusia bagi program kemahiran yang ditawarkan oleh Penyedia Latihan atau ‘Pusat Bertauliah’ awam atau swasta.


Apakah objektif perluasan Pengeluaran Pendidikan ke peringkat Sijil Tahap 3?

back chevron

Objektif perluasan Pengeluaran Pendidikan ke peringkat Sijil Tahap 3 adalah seperti berikut:

i.    Memberi peluang kepada lebih ramai Ahli/pelajar untuk mengikuti pengajian;

ii.    Menggalakkan peningkatan kemahiran (upskilling) dan kemahiran semula (reskilling) selari dengan aspirasi Revolusi Industri (IR 4.0);
 
iii.    Membantu industri berkaitan untuk melahirkan pekerja berkualiti yang akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi serta berdaya tahan di masa hadapan; dan

iv.    Membolehkan ahli, pasangan, anak dan ibubapa meningkatkan tahap pendidikan ke arah memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan menikmati taraf hidup yang lebih baik sekaligus menambah simpanan persaraan di KWSP.


Adakah Ahli layak memohon Pengeluaran Pendidikan ini untuk semua kursus/program Sijil Tahap 3 di mana-mana Pusat Bertauliah (PB) atau Penyedia Latihan?

back chevron

Buat masa ini, Ahli hanya layak memohon pengeluaran ini untuk kursus/program Sijil Tahap 3 yang ditawarkan oleh Pusat Bertauliah (PB) dan Penyedia Latihan yang mendapat akreditasi dari Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) sahaja.


Bagaimanakah cara Ahli/pelajar ingin memohon Pengeluaran Pendidikan Sijil Tahap 3?

back chevron

Kaedah permohonan adalah seperti berikut:

(a)    Permohonan secara dalam talian melalui i-Akaun (Ahli)
Ahli/pelajar yang mendapat pembiayaan pendidikan dari Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran (PTPK);

(b)    Permohonan secara manual
Ahli/pelajar yang tidak mendapat pembiayaan atau mendapat pembiayaan selain dari PTPK perlu mengemukakan permohonan di Pejabat KWSP dengan melengkapkan Borang Permohonan 9H (AHL) beserta dokumen sokongan.
Ahli/pelajar boleh melayari laman web KWSP di www.kwsp.gov.my untuk maklumat lanjut.


Apakah syarat kelayakan permohonan Pengeluaran Pendidikan secara dalam talian?

back chevron

Syarat utama untuk memohon Pengeluaran Pendidikan ialah:

i.    Warganegara Malaysia atau Penduduk Tetap (PR);

ii.    Belum mencapai umur 55 tahun;

iii.    Mempunyai simpanan di dalam Akaun 2 KWSP;

iv.    Mempunyai pembiayaan pendidikan dengan PTPK.

Untuk membolehkan permohonan dibuat secara dalam talian, Ahli/pelajar hendaklah:

i.    mendaftar dan mengaktifkan i-Akaun Ahli di mana-mana kios KWSP;

ii.    mendaftar/mengemaskini no. telefon bimbit untuk penerimaan nombor Transaction Authorisation Code (TAC) di mana-mana Pejabat/kios KWSP.


Adakah Ahli perlu mengemukakan dokumen sokongan jika membuat permohonan melalui i-Akaun (Ahli)?

back chevron

Ahli hanya perlu mengemukakan dokumen sokongan dalam keadaan tertentu dengan memuat naik ke dalam i-Akaun (Ahli) sebelum menghantar permohonan.
Jenis dokumen sokongan yang boleh dimuat naik adalah seperti berikut:

i.    Bukti pertalian/hubungan

ii.    Resit bayaran

iii.    Dokumen sokongan lain yang diperlukan

Nota:
Kemudahan memuat naik dokumen sokongan dalam i-Akaun (Ahli) hanya bagi permohonan pengeluaran untuk kursus/program Sijil Tahap 3 sahaja.


Bagaimanakah cara untuk memuat naik dokumen sokongan melalui i-Akaun (Ahli)?

back chevron

Ahli perlu muatnaik dokumen sokongan pada Langkah 3 di Ringkasan Permohonan.
Format yang dibenarkan untuk muatnaik dokumen adalah seperti berikut:

(a)    .jpg, .jpeg atau PDF; dan

(b)    Saiz maksimum setiap dokumen tidak melebihi 256KB

Nota:

Ahli dinasihatkan untuk merujuk panduan yang disediakan untuk mengecilkan saiz dokumen sekiranya melebihi had maksimum 256KB.


Apakah kos pengajian yang layak dituntut di bawah Pengeluaran Pendidikan Sijil Tahap 3?

back chevron

Kos pengajian yang layak dituntut di bawah Pengeluaran Pendidikan Sijil Tahap 3 adalah yuran pengajian sahaja.


Berapakah amaun pengeluaran yang dibenarkan untuk Pengeluaran Pendidikan?

back chevron

Amaun pengeluaran yang dibenarkan ialah jumlah yuran pengajian (tahun akademik) atau baki pinjaman pendidikan tertakluk kepada simpanan dalam Akaun 2 (yang mana lebih rendah).

Bagi permohonan pengeluaran bersama (joint application), amaun pengeluaran yang dibenarkan tidak boleh melebihi jumlah yuran pengajian.


Adakah Ahli/pelajar yang mengikuti pengajian Sijil Tahap 3 boleh membuat tuntutan bayaran balik (reimbursement) yuran pengajian?

back chevron

Ya, Ahli/pelajar boleh membuat tuntutan bayaran balik (reimbursement) yuran pengajian dengan syarat tarikh resit tersebut tidak melebihi tempoh setahun semasa permohonan dibuat, tertakluk kepada baki Akaun 2 Ahli.

Bagi tuntutan bayaran balik lebih daripada satu resit, jumlah pengeluaran adalah tertakluk kepada baki Akaun 2 Ahli.

Bayaran akan dikreditkan ke Akaun Bank Simpanan/Semasa pilihan Ahli.


Bagaimanakah Ahli boleh menyemak status permohonan dan bayaran untuk Pengeluaran Pendidikan?

back chevron

Ahli boleh menyemak status permohonan melalui kaedah berikut:

i-Akaun Ahli:
a.    Inbox i-Akaun
b.    Menu Sejarah Pengeluaran

Ahli akan dimaklumkan melalui SMS bagi status bayaran pengeluaran yang dibuat secara pengkreditan terus.

Bagi bayaran secara cek jurubank, Ahli akan menerima notis bayaran pengeluaran yang dipos ke alamat Ahli.
 


Adakah Ahli akan dimaklumkan sekiranya bayaran dibuat kepada Pusat Bertauliah?

back chevron

Ya, Ahli akan dimaklumkan melalui notis yang dipos ke alamat Ahli berkenaan bayaran kepada Pusat Bertauliah.


Sekiranya Ahli mengemukakan surat tawaran belajar bagi pengajian Sijil Tahap 1, 2 dan 3, bolehkah permohonan pengeluaran diproses sedangkan Ahli baru mendaftar Sijil Tahap 1?

back chevron

Tidak boleh. Ahli hanya layak memohon Pengeluaran Pendidikan sekiranya surat tawaran mengesahkan Ahli/pelajar memulakan pengajian Sijil Tahap 3 sahaja.


Bilakah tarikh kuatkuasa Ahli/pelajar layak memohon Pengeluaran Pendidikan Sijil Tahap 3?

back chevron

Ahli/pelajar layak memohon Pengeluaran Pendidikan Sijil Tahap 3 sekiranya mendaftar pada atau selepas 1 Januari 2020.