Kemajuan dalam bidang perubatan telah memanjangkan jangka hayat dan meningkatkan kualiti hidup kita semua. Walau bagaimanapun, kos perubatan masih menjadi beban kewangan utama. ​​Bagi membantu ahli yang menghadapi masalah kesihatan, KWSP membenarkan pengeluaran sebahagian dari Akaun Sejahtera. Pengeluaran ini boleh digunakan untuk menampung kos perubatan bagi penyakit yang diluluskan, peralatan kesihatan, dan rawatan kesuburan.
Siapa Yang Boleh Memohon
icon card
Warganegara dan Bukan Warganegara
icon card
Berumur 55 tahun ke bawah
icon card
Mempunyai simpanan dalam Akaun Sejahtera
Keperluan Tambahan
icon card
Kos perubatan tidak dibiayai sepenuhnya oleh majikan
icon card
Penyakit/ Peralatan bantuan kesihatan yang diluluskan oleh KWSP *
icon card
Tidak mendapat rawatan alternatif
*Semua peralatan perubatan dan/atau ubat yang disarankan oleh doktor (secara bertulis) adalah layak untuk pengeluaran kesihatan dan tertakluk kepada jenis penyakit, yang dibenarkan oleh KWSP.
Siapa Yang Layak Dibiayai
 • Diri sendiri
 • Pasangan anda
 • Anak-anak anda (kandung, angkat, tiri)
 • Ibubapa anda (kandung, angkat, tiri, mentua)
 • Adik-beradik anda (kandung)

Apa Yang Dilindungi

Critical Illness - What's Covered

Kategori
 • Pengeluaran individu
 • Pengeluaran bersama dengan ahli keluarga yang diluluskan
Apa Yang Boleh Dikeluarkan
Jumlah kos rawatan sebenar*
ATAU
Keseluruhan simpanan dalam Akaun 2
(mana yang lebih rendah)
Jumlah yang dipohon
ATAU
Simpanan Akaun 2 pemohon masing-masing
ATAU
Baki kos rawatan setelah ditolak amaun pengeluaran pemohon terdahulu
(mana yang lebih rendah)
*Jika kos perubatan telah dibiayai sebahagiannya oleh majikan ahli/ pesakit, anda hanya boleh mengeluarkan baki kos perubatan yang belum dilangsaikan.
Pilihan Bayaran

Bayaran kepada Ahli

Jika kos perubatan telah dibayar

Bayaran kepada institusi perubatan dalam negara

Jika kos perubatan masih tertunggak/ belum selesai

Apa Yang Anda Perlukan
 • MyKad ATAU Dokumen Pengenalan Diri Asal
 • Buku bank/ Penyata akaun simpanan/ Penyata akaun semasa/ Surat pengesahan maklumat pemegang akaun dari bank/ Maklumat pemegang akaun
 • Bil Rawatan Pesakit Luar/ Discaj Wad (Final Bill) DAN Resit Bayaran Asal dari Pusat Perubatan (sekiranya bayaran telah dibuat)
 • Surat pengesahan daripada majikan ahli dan/ atau ahli keluarga yang mengesahkan tanggungan pembiayaan kos perubatan (jika berkenaan)
 • Bukti Pertalian di antara pemohon dan pesakit (sekiranya pemohon bukan pesakit)

Nota: Borang KWSP 9D (AHL) & Salinan dokumen pengenalan diri/ Mykad diperlukan bagi permohonan melalui pos atau wakil.

Dokumen Tambahan Yang Diperlukan

Institusi Perubatan Dalam Negara


1. Bukti penyakit
Laporan Perubatan Asal Dari Institusi Perubatan

Lihat Sampel Laporan Perubatan - Penyakit Kritikal LPP-1

Lengkap dengan maklumat pesakit dan penyakit yang dihidapi serta kesan kepada pesakit jika tidak mendapat rawatan.
Laporan perubatan juga perlu, diturunkan cop Institusi Perubatan, tandatangan, cop nama penuh, jawatan dan bidang doktor yang merawat ahli  (tidak melebihi satu tahun dari tarikh permohonan diterima).
2. Bukti bayaran
Bil rawatan sebenar
DAN
Resit bayaran asal dari institusi perubatan (untuk tujuan pembayaran balik)

Tidak melebihi satu (1) tahun dari tarikh permohonan diterima dan jika resit bayaran bukan atas nama pemohon, surat kebenaran daripada pembayar kos rawatan (mengandungi tandatangan, nama dan nombor dokumen pengenalan diri diperlukan.
3. Bukti identiti
Dokumen Pengenalan Diri pesakit*

*Sekiranya pemohon bukan pesakit
4. Surat Pengesahan Majikan
Surat pengesahan tanggungan majikan pemohon/pesakit (jika bekerja)
 

Pesakit

Status Pekerjaan

Surat Pengesahan Majikan

i) Ahli

Bekerja

Ahli

ii) Anak

Ibu/ bapa bekerja

Ibu DAN bapa

iii) Suami/ isteri

Suami/ isteri bekerja

Pesakit DAN pasangan

iv) Ibu/ bapa

Anak/ ibu/ bapa bekerja

Pemohon/ ibu/ bapa

v) Adik-beradik

Bekerja

Pesakit, pemohon dan ibu/ bapa pesakit


5. Bukti pertalian*
Sijil Perkahwinan/ Sijil Kelahiran/ Sijil Pendaftaran Anak Angkat dari Jabatan Pendaftaran Negara (jika anak angkat)
Mana-mana yang berkenaan

*jika pemohon bukan pesakit
6. Lampiran Bil/ Invois dan Resit Bayaran
7. Surat Pengesahan Pembayaran Kos Rawatan dan Kebenaran

Institusi Perubatan Luar Negara


1. Bukti Penyakit
Laporan Perubatan Asal Dari Institusi Perubatan

Lihat Sampel Laporan Perubatan
DAN
Surat perakuan doktor yang merawat pesakit dalam negara yang mengandungi maklumat pesakit dan penyakit yang dihidapi serta kesan kepada pesakit jika tidak mendapat rawatan*

*Jika berkenaan (tidak melebihi satu tahun dari tarikh permohonan diterima)
2. Bukti Bayaran
Bil rawatan sebenar
DAN
Resit bayaran asal dari institusi perubatan (untuk tujuan pembayaran balik)

Tidak melebihi satu (1) tahun dari tarikh permohonan diterima dan jika resit bayaran bukan atas nama pemohon, surat kebenaran daripada pembayar kos rawatan (mengandungi tandatangan, nama dan dokumen pengenalan diri diperlukan.
3. Bukti Identiti
Dokumen Pengenalan Diri pesakit*

*Sekiranya pemohon bukan pesakit
4. Surat Pengesahan Majikan
Surat pengesahan tanggungan majikan pemohon/ pesakit (jika bekerja)
5. Bukti Pertalian*
Sijil perkahwinan/ Sijil kelahiran/ Sijil Pendaftaran anak angkat dari Jabatan Pendaftaran Negara (jika anak angkat)
Mana-mana yang berkenaan

*Jika pemohon bukan pesakit
6. Lampiran Bil/ Invois dan Resit Bayaran
7. Surat Pengesahan Pembayaran Kos Rawatan dan Kebenaran

Healthcare Protection - PM_IR

Cara Pembayaran

back chevron
Bayaran Dalam Negara Bayaran Luar Negara
Bayaran penuh di dalam Ringgit Malaysia (RM) akan di kreditkan ke dalam akaun anda
Jika anda ada akaun aktif dengan bank panel dan nombor pengenalan sama dengan rekod bank
Bayaran penuh akan di buat melalui Draf Bank Asing di dalam mata wang pilihan anda
Jika mata wang pilihan anda terdapat di dalam senarai mata wang yang disahkan
Anda akan diberi Cek Jurubank
Jika bayaran ke akaun anda gagal
Bayaran penuh akan di buat melalui Draf Bank Asing di dalam mata wang US Dolar
Jika mata wang pilihan anda tidak terdapat di dalam senarai yang disahkan

Peringatan Penting

back chevron

1. Sahkan dokumen anda

Pastikan SEMUA salinan dokumen disahkan dan diakui oleh orang yang diberi kuasa

(lengkap dengan nama, jawatan dan cop rasmi melainkan dokumen yang memerlukan pengesahan oleh pegawai KWSP)

Orang Yang Diberi Kuasa

 

2. Pastikan bank panel anda

Rujuk kepada senarai bank panel KWSP untuk kredit terus ke dalam akaun simpanan/semasa ahli

Bank Panel KWSP

 

3. Hantar ke KWSP

Hantar permohonan lengkap ke pejabat KWSP terdekat atau secara mel.

Cari KWSP Terdekat

Mel Ke KWSP:

JABATAN PENGURUSAN TRANSAKSI
KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA
P.O. Box 00220,
Jalan Sultan, 46720,
Selangor Darul Ehsan.

4. Perlukan maklumat lanjut?

Rujuk kepada risalah produk untuk maklumat tambahan

Muat Turun Risalah Kesihatan