Anda boleh membuat pengeluaran daripada Akaun 2 bagi mengurang/ menyelesaikan baki pinjaman perumahan atau memberi bantuan pembiayaan kepada pasangan.

Siapa Yang Boleh Memohon

Kelayakan

icon card
Warganegara Malaysia atau Bukan Warganegara
icon card
Umur bawah 55 tahun
icon card
Mempunyai sekurang-kurangnya RM500 dalam Akaun 2
icon card
Telah membeli/membina rumah kediaman
icon card
Ahli telah didaftarkan sebagai pemilik rumah tersebut
(Pengeluaran Individu sahaja)
icon card
Rumah kediaman telah dicaj sebagai cagaran
icon card
Ahli masih mempunyai baki pinjaman perumahan daripada institusi yang dibenarkan
icon card
Permohonan di buat setahun sekali daripada tarikh permohonan yang sebelumnya
icon card
Pinjaman yang diluluskan oleh institusi yang dibenarkan**

*Rumah kediaman - jenis banglo/teres/berkembar/apartmen/kondominium/apartmen studio /apartmen servis/townhouse/Small Office Home Office (SOHO) atau rumah kedai dengan unit kediaman di Malaysia.
**Institusi kewangan yang dilesenkan dibawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 atau Akta Kewangan Islam 2013; Kerajaan Pusat/Negeri atau mana-mana agensi kewangan kerajaan; Majikan ahli; Koperasi/Syarikat Kerjasama yang berlesen (diluluskan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia); Syarikat Insurans berlesen yang diluluskan oleh Bank Negara; Pemberi Pinjaman yang dibenarkan oleh KWSP.
Bagi ahli yang membeli rumah kediaman jenis Small Office Home Office (SOHO) dikehendaki untuk membuat permohonan secara manual di kaunter KWSP.

Dokumen Tambahan Untuk Pengeluaran Membantu Pasangan

 • Rumah dimiliki sepenuhnya oleh pasangan/berkongsi hak dengan ahli dan pasangan
 • Pasangan ahli adalah peminjam untuk pinjaman perumahan tersebut
Who Can Apply

Penerbit Aset

Death Benefit
Subject to EPF terms and conditions.
Tax Exemption
Subject to IRB terms and conditions.
Annual Dividend
Enjoy annual dividends on top of your retirement savings.
Special Incentive
Up to 15% of total contribution or max RM300 this year.
Kategori
 • Pengeluaran individu
 • Pengeluaran bersama dengan pasangan/ahli keluarga
Apa Yang Boleh Dikeluarkan
Pengeluaran Individu Pengeluaran Bersama

Apa Anda Perlukan

Dokumen

Dengan MyKad
 • MyKad
 • Maklumat pembiayaan semula (refinance)*
 • Surat Perjanjian Jual Beli ATAU Bukti Gadaian/Penyerahan (Borang Gadaian & Suratan Hakmilik ATAU Surat Ikatan Serahak) – sekiranya maklumat di dalam Penyata Baki Pinjaman Perumahan tidak lengkap
 • Sijil Perkahwinan/Sijil Kelahiran anak – untuk pengeluaran membantu pasangan

Tanpa MyKad
 • Salinan dokumen pengenalan bersama yang asal untuk tujuan pengesahan (untuk bukan pemegang MyKad sahaja)
 • Maklumat pembiayaan semula (refinance)*
 • Surat Perjanjian Jual Beli/Bukti Gadaian/Penyerahan (Borang Gadaian & Suratan Hakmilik/Surat Ikatan Serahak) – sekiranya maklumat di dalam Penyata Baki Pinjaman Perumahan tidak lengkap
 • Sijil Perkahwinan/Sijil Kelahiran anak – untuk pengeluaran membantu pasangan
*Sekiranya pembiayaan semula perumahan ('re-finance') melebihi sekali, ahli dikehendaki mengemukakan kesemua Surat Kelulusan Pinjaman.

Dokumen

Dengan MyKad
 • MyKad
 • Maklumat pembiayaan semula (refinance)*
 • Surat Perjanjian Jual Beli ATAU Bukti Gadaian/Penyerahan (Borang Gadaian & Suratan Hakmilik ATAU Surat Ikatan Serahak) – sekiranya maklumat di dalam Penyata Baki Pinjaman Perumahan tidak lengkap
 • Sijil Perkahwinan/Sijil Kelahiran anak – untuk pengeluaran membantu pasangan

Tanpa MyKad
 • Salinan dokumen pengenalan bersama yang asal untuk tujuan pengesahan (untuk bukan pemegang MyKad sahaja)
 • Surat Perjanjian Jual Beli/Bukti Gadaian/Penyerahan (Borang Gadaian & Suratan Hakmilik/Surat Ikatan Serahak) – sekiranya maklumat di dalam Penyata Baki Pinjaman Perumahan tidak lengkap
 • Sijil Perkahwinan/Sijil Kelahiran anak – untuk pengeluaran membantu pasangan
*Sekiranya pembiayaan semula perumahan (‘re-finance’) melebihi sekali, ahli dikehendaki mengemukakan semua Surat Kelulusan Pinjaman.

Tambahan Kelayakan

 • Pasangan mestilah membeli/membina rumah dan mengambil pinjaman
 • Ahli boleh merupakan peminjam atau bukan peminjam bagi pembelian rumah tersebut
 • Rumah tersebut telah digadaikan sebagai cagaran atas pinjaman perumahan
 • Rumah tersebut dimiliki sepenuhnya oleh pasangan atau milik bersama suami / isteri
 • Ahli perlu kemukakan bukti pertalian suami/isteri iaitu Surat Nikah/Sijil Perkahwinan atau Sijil Kelahiran anak
 • Ahli boleh membuat pengeluaran bagi mengurangkan baki pinjaman untuk mana-mana rumah sedia ada untuk diri sendiri atau pasangan (suam/isteri/isteri-isteri), tertakluk kepada pengeluaran sekali setahun
Apa Anda Perlu Tahu
 • Jika ahli tidak pernah membuat pengeluaran untuk membeli atau membuat rumah, ahli layak membuat apa-apa jenis pengeluaran perumahan. 
   
 • Jika melibatkan beberapa pemberi pinjaman, semua surat tebus hutang akan dibandingkan dengan baki terkini bagi menentukan amaun terendah yang layak diambil kira untuk pengeluaran.
 • Ahli tidak layak untuk memohon jika:
  - Tujuan pinjaman adalah untuk mengubahsuai, membaiki atau membuat kerja tambahan kepada rumah yang sedia ada atau bagi tujuan peribadi
  - Pinjaman berbentuk overdraft
  - Pinjaman diambil dari individu
  - Pinjaman untuk mengurangkan atau menyelesaikan bagi pinjaman rumah ketiga
  - Pinjaman untuk mengurangkan atau menyelesaikan baki pinjaman rumah yang dibeli di luar negara
  - Baki pinjaman asal telah selesai
 • Jika ahli pernah membuat apa-pengeluaran perumahan untuk membeli atau membina rumah, ahli hanya boleh membuat pengeluaran untuk rumah yang sama ataupun untuk membantu pasangan anda untuk rumah yang berbeza.
 • Bagi kes pembiayaan semula (re-finance), baki pinjaman yang diambil kira adalah merujuk kepada baki pinjaman perumahan asal yang diambil daripada pemberi pinjaman pertama atau mengikut baki pinjaman terkini, yang mana terendah. Jika melibatkan beberapa pemberi pinjaman, surat tebus hutang akan dibandingkan dengan baki terkini bagi menentukan amaun yang layak diambil kira untuk pengeluaran.
Maklumat Tambahan

Reduce Redeem Withdrawal Additional Info Accordion

Cara Pembayaran

back chevron

Bayaran pengeluaran akan dikreditkan terus ke akaun pinjaman perumahan anda/pasangan anda jika anda memenuhi kesemua syarat berikut.

 • Anda/pasangan anda mempunyai akaun pinjaman perumahan dengan bank panel KWSP yang dilantik
 • Pinjaman perumahan tidak berstatus NPL
 • Akaun pinjaman perumahan anda/pasangan anda masih aktif
 • Nombor pengenalan diri anda/pasangan anda selaku peminjam adalah sama dengan rekod bank
 • Bayaran di buat dalam mata wang Ringgit Malaysia (RM)

Peringatan Penting

back chevron
 1. Sahkan dokumen anda
  Pastikan SEMUA salinan dokumen disahkan dan diakui oleh orang yang diberi kuasa
  (lengkap dengan nama, jawatan dan cop rasmi melainkan dokumen yang memerlukan pengesahan oleh pegawai KWSP)

  Orang Yang Diberi Kuasa

 2. Pastikan bank panel anda
  Rujuk kepada senarai bank panel KWSP untuk kredit terus ke dalam akaun simpanan/semasa ahli

  Bank Panel KWSP

 3. Hantar ke KWSP
  Hantar permohonan lengkap ke kaunter KWSP terdekat atau secara mel.

  Cari KWSP Terdekat

  Mel Ke KWSP:

  EMPLOYEES PROVIDENT FUND
  Locked Bag No. 220
  Jalan Sultan
  46720 Petaling Jaya,
  Selangor, Malaysia
 4. Perlu maklumat lanjut?
  Rujuk kepada risalah produk untuk maklumat tambahan.

  Muat Turun Risalah


Soalan Lazim

Housing Withdrawal FAQ Accordion

Mengapakah ahli masih perlu hadir ke kaunter untuk pengecaman Cap Ibu Jari (CIJ) sedangkan permohonan dibuat secara online?

back chevron

Tujuan ahli perlu hadir ke pejabat KWSP adalah untuk mengesahkan identiti pemohon bagi permohonan yang telah dihantar secara dalam talian.


Apa yang akan berlaku sekiranya ahli tidak hadir melakukan pengecaman Cap Ibu Jari?

back chevron

Permohonan akan ditolak secara automatik jika ahli tidak hadir untuk pengesahan cap ibu jari (CIJ) di mana-mana pejabat KWSP dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.​


Apakah dokumen yang perlu dibawa semasa pengecaman Cap Ibu Jari (CIJ) di kaunter?

back chevron
 • Dokumen pengenalan diri ahli yang asal bagi tujuan pengesahan identiti (MyKad/MyPR/KP Polis/KP Tentera).​
 • Dokumen sokongan - ahli akan dimaklumkan melalui peti masuk (inbox) di KWSP i-Akaun jika terdapat dokumen sokongan lain diperlukan.

Bagaimana cara ahli boleh menyemak status permohonan dan bayaran mereka?

back chevron
 • Menggunakan aplikasi atau laman web KWSP i-Akaun​
 • Mengunjungi mana-mana pejabat KWSP yang berdekatan

Di manakah pengecaman CIJ dan penyerahan dokumen sokongan boleh dilakukan?

back chevron
 • Ahli boleh membuat pengesahan cap ibu jari (CIJ) dan penyerahan dokumen di mana-mana pejabat KWSP berhampiran.​
 • Ahli juga boleh membuat pengesahan cap ibu jari (CIJ) di mana-mana Self-Service Terminal (SST) berdekatan sekiranya permohonan tidak memerlukan sebarang dokumen sokongan.