Penamaan KWSP: Mengapa Ia Penting?

Penamaan KWSP: Mengapa Ia Penting?
Article Image

Dalam kehidupan ini, kita seringkali mengabdikan diri dengan bekerja semata-mata untuk memenuhi keperluan harian. Ia adalah sebuah perjalanan di mana usaha harian kita walaupun tidak selalu indah, membentuk asas kehidupan yang kita impikan. Hanya kemudian kita sedar, bahawa pendapatan tidak diperoleh dengan mudah, melibatkan pengorbanan dalam bentuk dedikasi, keringat, dan aspirasi yang membentuk jalan hidup kita.

Bayangkan situasi di mana anda sudah tiada, dan hasil pendapatan yang anda perolehi dan kumpulkan semasa hidup perlu disalurkan kepada waris seperti ahli keluarga atau orang tersayang. Di sinilah Penamaan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) memainkan peranan penting untuk memastikan duit simpanan anda disalurkan kepada penerima yang layak, memberikan sokongan kewangan kepada mereka dalam menghadapi waktu yang sukar. 

Apakah yang akan terjadi kepada simpanan KWSP saya setelah saya sudah tiada?

back chevron

Penamaan KWSP merupakan aspek penting dalam perancangan kewangan yang membolehkan anda menentukan individu yang akan mewarisi simpanan anda apabila anda meninggal dunia.  

Apabila anda membuat penamaan, anda memberikan tanggungjawab kepada penama untuk menguruskan simpanan KWSP selepas kematian anda. 

Sekiranya anda tidak membuat penamaan, waris anda masih boleh menuntut simpanan anda di Pejabat KWSP sebelum anda mencapai usia 100 tahun (jika waris masih hidup), melalui proses tuntutan yang sesuai mengikut prosedur KWSP. Namun, waris mungkin perlu melalui proses yang panjang dan rumit untuk  mengemukakan dokumen tambahan bagi mendapatkan simpanan tersebut. 

Maklumat Lanjut Pengeluaran Kematian

Setelah anda mencapai usia 100 tahun, simpanan anda di KWSP akan dipindahkan ke Pendaftar Wang Tak Dituntut (WTD) di bawah Jabatan Akauntan Negara Malaysia dan proses tuntutan oleh waris adalah tertakluk kepada Seksyen 13, Akta Wang Tak Dituntut  (1965).

Menamakan waris yang relevan sebagai penama adalah langkah penting dalam perancangan kewangan. Langkah mudah ini bukan sahaja memastikan aliran simpanan anda selepas meninggal dunia, tetapi juga memberikan ketenangan fikiran kepada anda dan keluarga, mengetahui bahawa urusan kewangan anda diurus dengan teliti. 


Mengapa buat Penamaan KWSP?

back chevron

Ia merupakan kunci untuk memastikan simpanan anda disalurkan kepada waris yang telah anda tentukan. Penamaan KWSP bukan hanya tentang mematuhi peraturan; ia merupakan langkah bijak melindungi masa depan pendapatan anda. Berikut adalah beberapa sebab mengapa penamaan KWSP penting dalam perancangan kewangan anda:  

1. Untuk menjaga orang tersayang 

Penamaan KWSP bertindak sebagai jaringan keselamatan kewangan untuk tanggungan anda. Dengan menamakan ahli keluarga, anda membolehkan mereka mengakses simpanan anda dengan lancar dan menyediakan sokongan kewangan pada waktu yang mencabar. 

 

2. Agihan dana yang teratur 

Tanpa penamaan yang sah, proses pengagihan dana KWSP boleh menjadi rumit dan memakan masa. Penamaan yang jelas dan terkini dapat memastikan dana diagihkan secara efisien, memudahkan urusan ahli keluarga anda di saat mereka sangat memerlukannya. 

 

3. Fleksibiliti Penamaan 

Penamaan KWSP menawarkan fleksibiliti di mana anda boleh mengemaskini dan mengubah nama-nama yang dinamakan mengikut fasa kehidupan anda. Ini penting terutamanya dalam kes perkahwinan, perceraian atau kelahiran anak. Mengemaskini penamaan secara berkala dapat memastikan faedah KWSP sejajar dengan struktur keluarga dan pilihan semasa anda.  

 

4. Ketenangan Minda  

Mengetahui bahawa anda telah mengambil langkah-langkah penting untuk memastikan kesejahteraan kewangan tanggungan anda adalah sumber ketenangan minda yang berharga. Penamaan KWSP adalah cara proaktif untuk menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan keluarga anda, meyakinkan bahawa mereka dilindungi walaupun ketika anda sudah tiada. 

 

Ahli digalakkan membuat penamaan untuk memudahkan dan mempercepatkan proses pengagihan simpanan KWSP kepada penama setelah kematian ahli. Sekiranya ahli tidak membuat penamaan, waris perlu melalui satu proses yang rumit dan memakan masa untuk menuntut simpanan KWSP ahli. 

 

Klik untuk butiran lanjut berhubung dokumen dan proses penamaan


Memahami perbezaan penamaan ahli beragama Islam dan bukan Islam

back chevron

Dalam konteks penamaan KWSP, penting untuk kita mengenali perbezaan peranan penama berdasarkan pegangan agama. Dengan pemahaman ini, kita dapat memastikan keperluan ahli yang pelbagai agama dapat disesuaikan mengikut undang-undang yang mengawal aturan kehidupan ahli beragama Islam dan bukan Islam.  

Ahli Beragama Islam

Bagi ahli beragama Islam, orang yang dinamakan hanya bertindak sebagai Wasi (Pentadbir). Peranan mereka adalah untuk mengurus dan mengagihkan simpanan ahli KWSP mengikut Undang-Undang Islam kepada waris yang berhak selepas kematian ahli. Sebagai pilihan alternatif, ahli beragama Islam juga boleh menamakan Amanah Raya Berhad (ARB) sebagai Pentadbir untuk keseluruhan simpanan (100%).  

 

Ahli Bukan Beragama Islam

Bagi ahli bukan Islam, penama yang dinamakan merupakan benefisiari iaitu orang yang berhak mewarisi simpanan apabila ahli meninggal dunia. Ahli bukan Islam juga boleh menamakan Amanah Raya Berhad (ARB) sebagai Pentadbir untuk keseluruhan simpanan (100%) seperti mana ahli beragama Islam. Jika waris ahli berusia bawah 18 tahun, ARB akan bertindak sebagai Pemegang Amanah sehingga waris mencapai umur tertentu untuk menerima harta tersebut. 


Sokongan Tambahan Kematian Daripada KWSP

back chevron

Ada sesuatu yang menarik yang perlu anda ketahui - KWSP dengan budi bicaranya boleh memberikan bantuan tambahan kepada waris tanggungan ahli. Bantuan ini merupakan bantuan kematian berjumlah RM2,500 yang dibayar secara sekaligus kepada waris tanggungan ahli yang layak apabila ahli meninggal dunia tertakluk kepada syarat-syarat berikut: 

  • Ahli yang meninggal dunia merupakan warganegara Malaysia 

  • Ahli yang meninggal dunia berumur bawah 60 tahun. 

  • Ahli yang meninggal dunia masih ada simpanan di KWSP. 

  • Permohonan Pengeluaran Kematian dikemukakan oleh waris ahli dalam tempoh 6 bulan dari tarikh kematian. 

Simpanan KWSP anda berperanan sebagai jaminan kepada keluarga anda di saat mereka amat memerlukannya, termasuklah urusan pengebumian. Ini membuktikan bahawa KWSP sentiasa ada dan memberikan sokongan komprehensif dalam pelbagai keadaan. 


Kesimpulannya, penamaan KWSP merupakan langkah bijak untuk melindungi harta dan memberikan keyakinan kepada keluarga bahawa simpanan anda akan diserahkan kepada penama terutama jika sesuatu tidak diingini berlaku kepada anda. Ini nampak kecil tetapi impaknya sangat besar kepada keluarga yang anda sayangi.

Saya Ingin Buat Penamaan Sekarang