i-Saraan adalah satu inisiatif mencarum di bawah caruman sukarela yang diperkenalkan oleh KWSP. Ia memberi peluang kepada ahli yang bekerja sendiri tanpa pendapatan tetap serta pekerja sektor ekonomi gig menerima insentif khas daripada Kerajaan bagi tujuan persaraan tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.​
Faedah
icon card
Insentif Khas
Menerima insentif khas sebanyak 15% daripada jumlah caruman sehingga maksimum RM500 dalam tahun semasa​*
icon card
Dividen Tahunan
Menikmati dividen tahunan atas simpanan persaraan
icon card
Bantuan Kematian
​Tertakluk kepada terma dan syarat KWSP​
icon card
Pelepasan Cukai
Tertakluk kepada terma dan syarat LHDN
*Had insentif seumur hidup sebanyak RM5,000 atau mencapai umur 60 tahun yang mana lebih awal​. Tertakluk kepada terma dan syarat kerajaan.
Siapa Yang Layak Memohon
Syarat-syarat kelayakan​
 
icon card
Warganegara Malaysia​
icon card
Bekerja sendiri
Individu yang melakukan sesuatu pekerjaan yang mendatangkan hasil dan bukannya seorang pekerja
icon card
Ahli KWSP
icon card
Berumur 60 tahun ke bawah
Peringatan penting
Ahli yang telah berdaftar Kasih Suri Keluarga Malaysia KWSP (i-Suri) perlu mendaftar i-Saraan bagi melayakan ahli menerima insentif khas i-Saraan tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan.​

Kaedah Bayaran

​Bayaran caruman akan dikreditkan ke akaun KWSP ahli dalam tempoh 3 hari bekerja untuk pembayaran secara elektronik dan 7 hari bekerja untuk bayaran melalui saluran lain.

i-Saraan (Payment Channel Accordion)

Had Caruman

Minimum: Tiada had

Tertakluk kepada saluran pembayaran

Maksimum: RM100,000 setahun

Had maksimum terkumpul bagi Caruman Sukarela (Caruman Pilihan Sendiri, Caruman i-Saraan, Caruman i‑Suri dan Caruman Penambahan Simpanan Akaun Persaraan) melalui semua saluran bayaran adalah RM100,000 setahun

Cara Mendaftar i-Saraan​

KWSP i-Akaun

Laman Web KWSP

Self Service Terminal (SST)​
 • Pendaftaran i-Saraan di mana‑mana SST
 • Sediakan MyKad

Pejabat KWSP

 • Isi borang Permohonan Pendaftaran Caruman Sukarela i-Saraan/i-Suri - KWSP 16G (M)
 • Sediakan MyKad

KWSP i-Akaun

Laman Web KWSP

 • Pendaftaran i-Saraan secara dalam talian
Self Service Terminal (SST)​
 • Lawati mana‑mana lokasi SST
 • MyKad

Pejabat KWSP

 • Isi borang Permohonan Pendaftaran Caruman Sukarela i-Saraan/i-Suri - KWSP 16G (M)
 • MyKad


KWSP i-Akaun

Self Service Terminal (SST)​
 • Lawati mana‑mana lokasi SST
 • MyKad

Pejabat KWSP

 • Isi borang Permohonan Pendaftaran Caruman Sukarela i-Saraan/i-Suri - KWSP 16G (M)
 • MyKad

Soalan Lazim

Frequently Asked Question

i-Saraan (FAQ Accordion)

Apakah i-Saraan?

back chevron

i-Saraan adalah satu kemudahan mencarum di bawah caruman sukarela yang diperkenalkan oleh KWSP. Ia memberi peluang kepada ahli yang bekerja sendiri, golongan yang tiada pendapatan tetap serta pekerja sektor ekonomi gig menerima insentif khas daripada Kerajaan bagi tujuan persaraan, tertakluk kepada terma dan syarat yang ditetapkan. 


Adakah program i-Saraan ini akan berterusan?

back chevron

Pelanjutan program i-Saraan dan pemberian insentif ini adalah inisiatif daripada Kerajaan. Sebarang perubahan terma dan syarat akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.


Adakah terdapat perubahan kepada syarat-syarat semasa bagi kelayakan pendaftaran i-Saraan?

back chevron

Tiada perubahan kepada syarat-syarat kelayakan i-Saraan iaitu:- 

i. Mendaftar sebagai ahli KWSP; 

ii. Warganegara Malaysia;  

iii. Berumur 60 tahun ke bawah; 

iv. Individu yang bekerja sendiri dan tiada pendapatan tetap, anggota perkhidmatan awam dalam skim perkhidmatan berpencen serta pekerja sektor ekonomi gig. 


Adakah ahli yang telah mencapai umur 55 tahun boleh mendaftar i-Saraan?

back chevron

Ya. Ahli KWSP yang berstatus warganegara Malaysia dan belum mencapai 60 tahun boleh mendaftar i-Saraan. 


Adakah ahli yang telah mencapai umur 60 tahun boleh mendaftar i-Saraan?

back chevron

Tidak. i-Saraan hanya terbuka kepada ahli KWSP yang belum mencapai umur 60 tahun. 


Bolehkah ahli yang merupakan anggota perkhidmatan awam yang berada dalam skim perkhidmatan berpencen memohon i-Saraan?

back chevron

Anggota perkhidmatan awam yang telah mendapat taraf berpencen dan belum mencapai umur 60 tahun adalah layak untuk mendaftar i-Saraan.  


Bolehkah ahli yang merupakan anggota tentera yang masih berkhidmat memohon i-Saraan?

back chevron

Anggota tentera yang masih berkhidmat boleh memohon i-Saraan sekiranya telah berdaftar sebagai ahli KWSP. 


Apakah tujuan bayaran insentif khas i-Saraan dinaikkan daripada RM300 ke RM500 setahun dengan insentif khas maksimum seumur hidup (terkumpul) sebanyak RM5,000 setiap individu?

back chevron

Tujuan had insentif khas dinaikkan dan had maksimum insentif khas seumur hidup sebanyak RM5,000 diperkenalkan bagi setiap individu ialah:

 1. Menyediakan jaringan perlindungan sosial dalam bentuk jaminan pendapatan di usia tua untuk semua;​
 2. Memperluaskan liputan Skim KWSP kepada semua populasi umur bekerja termasuk pekerja dalam sektor tidak formal atau tiada pendapatan tetap; ​
 3. Membolehkan seseorang individu mendapat insentif yang bermakna bagi persaraan; ​
 4. Menggalakkan ahli terus menyimpan secara berterusan untuk pendapatan persaraan; ​
 5. Jaminan penerimaan insentif selama 10 tahun atau sehingga ahli mencapai umur 60 tahun, mana-mana yang terdahulu.

Bilakah kenaikan kadar bayaran maksimum insentif khas i-Saraan berkuatkuasa?

back chevron

Kenaikan kadar bayaran maksimum insentif khas i-Saraan berkuatkuasa mulai tahun 2024 berdasarkan caruman yang dibuat pada tahun 2024.   


Adakah had maksimum insentif khas seumur hidup termasuk caruman yang dibuat pada tahun-tahun sebelum?

back chevron

Tidak. Had maksimum insentif khas seumur hidup adalah bermula dari insentif khas yang diterima mulai tahun 2024.  


Bagaimanakah bayaran caruman i-Saraan boleh dibuat?

back chevron

Ahli boleh membuat bayaran caruman i-Saraan melalui saluran berikut :- 

i. Aplikasi Mudah Alih i-Akaun (Ahli); 

ii. Perbankan Internet; 

iii. Kaunter Ejen Bank – BSN, Maybank, Public Bank & RHB Bank; 

iv. Ejen Bank Berdaftar – (EB) BSN; 

v. Bayaran secara tunai (maksimum RM500)/cek/draf bank/kiriman wang/wang pos di semua Kaunter Peresitan Pejabat KWSP; 

vi. Bayaran secara Kad Debit melalui Mobile Team (MT), Mini Outreach Team (MoT) & Pejabat KWSP. 


Berapakah jumlah yang perlu dicarum bagi melayakkan ahli menerima insentif khas i-Saraan maksimum sebanyak RM500 setahun?

back chevron

Ahli layak menerima insentif khas berdasarkan caruman padanan sebanyak 15% daripada jumlah caruman terkumpul tahun semasa yang dibuat oleh ahli. Bagi membolehkan ahli menerima insentif khas maksimum sebanyak RM500 setahun, ahli perlu mencarum sekurang-kurangnya RM3,334 setahun. 

 

Rujuk ilustrasi di bawah:

Ahli Jumlah Caruman Terkumpul Tahun Semasa Amaun Tahunan Insentif Khas
Ahmad RM1,000 RM150
Baba RM3,334 RM500
Kevin RM5,000 RM500

 


Bilakah bayaran insentif khas i-Saraan dikreditkan ke dalam akaun KWSP ahli?

back chevron

Bayaran insentif khas i-Saraan akan dikreditkan ke dalam akaun KWSP ahli sebanyak dua (2) kali setahun (tertakluk kepada penerimaan bayaran insentif khas daripada kerajaan). 

Bayaran insentif khas adalah tertakluk kepada had maksimum RM500 setahun. Had insentif khas maksimum RM5,000 seumur hidup (terkumpul) atau mencapai umur 60 tahun, mana yang terdahulu bagi setiap individu juga diperkenalkan dan mula diambilkira mulai tahun 2024. 


Bolehkah ahli memohon pengembalian semula bayaran caruman i-Saraan yang telah dibayar kepada KWSP?

back chevron

Tidak boleh. Semua caruman i-Saraan yang telah dibayar kepada KWSP adalah muktamad. Justeru itu, ahli perlu memastikan bayaran adalah teratur sebelum meneruskan transaksi berkenaan. 


Apakah yang akan berlaku sekiranya saya membuat bayaran i-Saraan jika saya telah berumur melebihi 55 tahun?

back chevron

Semua caruman yang diterima selepas ahli mencapai umur 55 tahun akan dikreditkan ke Akaun Emas dan hanya boleh dikeluarkan setelah ahli mencapai umur 60 tahun.