Golongan suri rumah kini boleh memilih untuk mencarum di bawah i-Suri serta menerima insentif khas daripada Kerajaan. Kemudahan ini bertujuan bagi memastikan kesejahteraan golongan suri rumah serta mengiktiraf sumbangan mereka kepada keluarga dan pembangunan negara.
Faedah
icon card
Insentif Khas
Menerima insentif khas sebanyak 50% bagi setiap RM1 caruman sehingga insentif khas maksimum RM300 dalam tahun semasa*
icon card
Dividen Tahunan
Menikmati dividen tahunan atas simpanan persaraan
icon card
Bantuan Kematian
​Tertakluk kepada terma dan syarat KWSP​
icon card
Pelepasan Cukai
Tertakluk kepada terma dan syarat LHDN
*Had insentif seumur hidup sebanyak RM3,000 atau mencapai umur 55 tahun, mana-mana terdahulu​. Tertakluk kepada terma dan syarat kerajaan.
Siapa Yang Layak Memohon
icon card
Warganegara Malaysia
icon card
Belum mencapai umur 55 tahun
icon card
Ahli KWSP
icon card
Golongan suri rumah yang berdaftar dalam Bank Data Kemiskinan Nasional (eKasih) berdasarkan senarai terkini​

Kaedah Bayaran

Bayaran caruman akan dikreditkan ke akaun KWSP ahli dalam tempoh 3 hari bekerja untuk pembayaran secara elektronik dan 7 hari bekerja untuk bayaran melalui saluran lain.

i-Suri

Had Caruman 
Minimum: Tiada had
Tertakluk kepada saluran pembayaran
Maksimum: RM100,000 setahun
Had maksimum terkumpul bagi Caruman Sukarela (Caruman Pilihan Sendiri, Caruman i‑Saraan, Caruman i‑Suri dan Caruman Penambahan Simpanan Akaun 1) melalui semua saluran bayaran adalah RM100,000 setahun.
Cara Mendaftar i-Suri​
 KWSP i-Akaun*
  • Pendaftaran i‑Suri melalui aplikasi KWSP i-Akaun di bawah menu Pendaftaran i-Saraan

Laman Web KWSP*

Self Service Terminal (SST)*

  • Pendaftaran i-Suri di mana-mana SST melalui menu i-Saraan
  • Sediakan MyKad

Pejabat KWSP

  • Borang Permohonan Pendaftaran Caruman Sukarela i‑Saraan/i-Suri - KWSP 16G (M)
 
  • Sediakan MyKad​
Nota: *​Permohonan ahli akan didaftarkan di bawah i-Suri secara automatik sekiranya ahli tersenarai di dalam data terkini Bank Data Kemiskinan Nasional (eKasih) setakat 30 November 2023.
Soalan Lazim

Frequently Asked Question

i-Suri FAQ Accordion

Apakah itu i-Suri?

back chevron

i-Suri adalah program caruman sukarela bagi wanita yang berdaftar di dalam Bank Data Kemiskinan Nasional (eKasih) termasuk suri rumah, balu, ibu tunggal dan bujang. Ahli KWSP yang layak akan menerima insentif khas maksimum sebanyak RM300 setahun, tertakluk kepada had maksimum RM3,000 seumur hidup atau telah mencapai umur 55 tahun, mana-mana yang terdahulu. 


Mengapa i-Suri ini diperkenalkan?

back chevron

Tujuan i-Suri ini diperkenalkan adalah untuk membolehkan suri rumah yang layak: 

i.   Mempunyai jaminan pendapatan persaraan di usia tua bagi suri rumah rentan yang berisiko tinggi untuk berada dalam kemiskinan; 

ii.  Menjaga kebajikan suri rumah di usia tua atau berlaku perubahan mengejut dalam rumah tangga; 

iii. Mengiktiraf sumbangan suri rumah dalam menjaga keharmonian rumah tangga dan negara; dan 

iv. Menggalakkan budaya menyimpan secara berterusan untuk pendapatan persaraan di usia tua.

Inisiatif ini bertujuan untuk menangani cabaran yang dihadapi oleh suri rumah, meningkatkan keselamatan kewangan mereka dan mengiktiraf peranan mereka yang tidak ternilai dalam masyarakat. 


Siapakah yang layak memohon i-Suri?

back chevron

Kriteria kelayakan permohonan i-Suri adalah seperti berikut: 

i.   Ahli KWSP; 

ii.  Warganegara Malaysia; 

iii. Berumur 55 tahun ke bawah; 

iv. Golongan suri rumah yang berdaftar dengan eKasih setakat 30 November 2023. 


Bagaimanakah ahli KWSP yang tersenarai di dalam eKasih ingin mendaftar di bawah i‑Suri?

back chevron

Pendaftaran i-Suri bagi ahli yang tersenarai di dalam eKasih setakat 30 November 2023 boleh dibuat seperti berikut: 

i.  Pendaftaran secara automatik bagi ahli KWSP baharu yang dipadankan dengan maklumat data eKasih 

ii. Pendaftaran kendiri  

         a. Melalui aplikasi KWSP i-Akaun  

         b. Secara dalam talian di laman web KWSP 

         c. Pendaftaran di Self-Service Terminal (SST) 

iii. Hadir ke Pejabat KWSP yang berhampiran dengan melengkapkan - Borang Permohonan Pendaftaran Caruman Sukarela i-Saraan/i-Suri (KWSP 16G (M))     


Adakah status pendaftaran i-Suri yang telah dibatalkan akan didaftarkan semula?

back chevron

Ya. Ahli i-Suri yang telah dibatalkan sebelum ini akan didaftarkan semula jika masih tersenarai di dalam eKasih setakat 30 November 2023 dan tidak berdaftar di bawah i-Saraan. 


Adakah peserta eKasih yang telah berdaftar di bawah i-Saraan sebelum ini perlu membuat pendaftaran i-Suri bagi membolehkan ahli layak menerima insentif khas i-Suri?

back chevron

Ya. Peserta eKasih yang telah berdaftar di bawah i-Saraan boleh memilih berdaftar sebagai peserta i-Suri sekiranya menepati syarat kelayakan. Bagaimanapun, kelayakan bayaran insentif khas i-Suri adalah tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan seperti di bawah: 

i.   Golongan suri rumah yang berdaftar di dalam sistem eKasih; 

ii.  Berdaftar di bawah i-Suri; 

iii. Warganegara Malaysia; 

iv. Belum mencapai umur 55 tahun; dan 

v.  Terdapat bayaran caruman yang diterima dalam tahun berkenaan 

Nota: Pendaftaran i-Saraan perlu dibatalkan di mana-mana Pejabat KWSP terlebih dahulu sebelum mendaftar i-Suri. Polisi kelayakan penerimaan insentif adalah seorang ahli layak menerima salah satu insentif khas dalam tempoh setahun. 

Bilakah kadar baharu insentif khas i-Suri berkuatkuasa?

back chevron

Kadar baharu insentif khas i-Suri berkuatkuasa mulai tahun 2024 berdasarkan caruman yang dibuat pada tahun 2024. 


Berapakah jumlah kadar insentif khas yang akan diterima oleh suri rumah/wanita yang berdaftar di bawah i-Suri?

back chevron

Jumlah kadar insentif khas bagi i-Suri yang akan diterima adalah mengikut caruman padanan sebanyak 50% bagi setiap RM1 caruman, tertakluk kepada had insentif maksimum tahunan sebanyak RM300.  

Had insentif khas RM3,000 seumur hidup (terkumpul) atau mencapai umur 55 tahun, mana-mana yang terdahulu bagi setiap individu juga diperkenalkan dan mula diambil kira mulai tahun 2024. 


Adakah had maksimum insentif khas seumur hidup termasuk insentif yang diterima dari tahun-tahun sebelum?

back chevron

Tidak. Had maksimum insentif khas seumur hidup adalah bermula dari insentif khas yang diterima mulai tahun 2024. 


Apakah tujuan had insentif khas maksimum seumur hidup sebanyak RM3,000 diperkenalkan?

back chevron

Tujuan had insentif khas maksimum seumur hidup sebanyak RM3,000 diperkenalkan ialah:

i.   Untuk mempercepatkan pengumpulan dan membina semula simpanan bagi tujuan persaraan ahli khususnya mereka yang terjejas berikutan pengeluaran-pengeluaran COVID-19; 

ii.  Menggalakkan ahli menambah simpanan mereka pada bila-bila masa; 

iii. Menjaga kebajikan suri rumah/wanita dan mengiktiraf sumbangan suri rumah dalam keluarga dan pembangunan negara; dan 

iv. Jaminan penerimaan insentif selama 10 tahun atau sehingga ahli mencapai umur 55 tahun, mana-mana yang terdahulu 


Bagaimanakah bayaran caruman i-Suri boleh dibuat?

back chevron

Ahli boleh membuat bayaran caruman i-Suri melalui saluran berikut:

i.   Aplikasi Mudah Alih i-Akaun (Ahli) 

ii.  Perbankan Internet 

iii. Kaunter Ejen Bank – BSN, Maybank, Public Bank & RHB Bank 

iv. Ejen Bank Berdaftar – (EB) BSN 

v. Bayaran secara tunai (maksimum RM500) /cek/draf bank/kiriman wang/wang pos bank di semua kaunter Peresitan Pejabat KWSP 

vi. Bayaran secara Kad Debit melalui Mobile Team (MT), Mini Outreach Team (MoT) & Pejabat KWSP


Berapakah jumlah minimum yang perlu dicarum bagi melayakkan ahli menerima insentif khas i-Suri maksimum tahunan sebanyak RM300?

back chevron

Tiada caruman minimum bagi caruman sukarela i-Suri. Bagaimanapun, ahli digalakkan untuk mencarum sekurang-kurangnya RM600 di bawah i-Suri bagi tahun berkenaan untuk melayakkan ahli menerima insentif khas maksimum tahunan sebanyak RM300. 

Rujuk ilustrasi di bawah: 

Ahli Jumlah Caruman Terkumpul Tahun Semasa Amaun Tahunan Insentif Khas
Fatimah RM200 RM100
Cindy RM600 RM300
Letchumy RM800 RM300

Mengapakah terdapat peserta yang tersenarai dalam data eKasih tidak layak memohon i-Suri?

back chevron

Peserta yang tersenarai di dalam data eKasih tidak layak memohon i-Suri sekiranya:  

i.   Tidak tersenarai sebagai peserta eKasih setakat 30 November 2023
ii.  Melebihi syarat umur yang ditetapkan 

Nota: Bagi peserta di atas boleh memilih untuk mendaftar i-Saraan bagi mendapatkan insentif khas i-Saraan tertakluk kepada terma dan syarat kelayakan. 

Bilakah bayaran insentif khas i-Suri dikreditkan ke dalam akaun KWSP ahli?

back chevron

Bayaran insentif khas i-Suri akan dikreditkan ke dalam akaun KWSP ahli sebanyak dua (2) kali setahun (tertakluk kepada penerimaan bayaran insentif khas daripada kerajaan). 

Bayaran insentif khas adalah tertakluk kepada had maksimum RM300 setahun dengan insentif maksimum seumur hidup RM3,000 setiap individu (terkumpul) atau mencapai umur 55 tahun, mana-mana yang terdahulu. 


Apakah faedah yang akan diperolehi bagi ahli yang mencarum di bawah i-Suri?

back chevron

Faedah yang boleh diperolehi bagi ahli yang mencarum di bawah i-Suri adalah:

i.   Meningkatkan kadar simpanan persaraan dengan insentif khas daripada Kerajaan; 
ii.  Menikmati dividen tahunan di atas simpanan; 
iii. Bantuan Kematian (tertakluk kepada terma dan syarat KWSP); 
iv. Pelepasan cukai (tertakluk kepada terma dan syarat LHDN) 


Bolehkah ahli memohon semula bayaran caruman i-Suri yang telah dibayar kepada KWSP?

back chevron

Tidak boleh. Semua caruman i-Suri yang telah dibayar kepada KWSP adalah muktamad. Justeru itu, ahli perlu memastikan bayaran adalah teratur sebelum meneruskan transaksi berkenaan. 


Apakah yang dimaksudkan dengan eKasih?

back chevron

eKasih merupakan Bank Data Kemiskinan Nasional​​ yang mengandungi maklumat mengenai kemiskinan bermula dari profail individu, program/bantuan yang diterima oleh Ketua Isi Rumah (KIR) dan Ahli Isi Rumah (AIR) daripada agensi pemberi bantuan sehinggalah kepada permohonan bantuan dan pemantauan keberkesanan program/bantuan yang diterima. (https://ekasih.icu.gov.my/Pages/Default.aspx)   


Apakah kepentingan data eKasih di bawah i-Suri?

back chevron

Data eKasih digunakan bagi tujuan pendaftaran i-Suri dan menentukan kelayakan untuk menerima insentif khas i-Suri. 


Adakah KWSP akan menerima data eKasih terkini dari semasa ke semasa?

back chevron

Ya. KWSP akan menerima data eKasih yang terkini dari semasa ke semasa yang dibekalkan oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan, Jabatan Perdana Menteri (ICU, JPM).  


Sekiranya terdapat pertanyaan berhubung sistem eKasih, dimanakah maklumat tersebut boleh dirujuk?

back chevron

Sebarang pertanyaan berhubung sistem eKasih, boleh rujuk Portal ICU, Jabatan Perdana Menteri (https://ekasih.icu.gov.my/Pages/Default.aspx).