Sebagai pekerja yang bergaji tetap, anda mempunyai pilihan untuk mencarum lebih kepada simpanan persaraan anda. Sama ada anda dan majikan anda, atau kedua-duanya sekali, boleh mencarum secara sukarela pada kadar yang melebihi kadar berkanun [selagi anda memenuhi syarat-syarat kelayakan].
Who Can Apply

Penerbit Aset

Death Benefit
Subject to EPF terms and conditions.
Tax Exemption
Subject to IRB terms and conditions.
Annual Dividend
Enjoy annual dividends on top of your retirement savings.
Special Incentive
Up to 15% of total contribution or max RM300 this year.
Siapa Yang Boleh Mencarum
Pekerja
Mengemukakan Notis Pilihan Mencarum Melebihi Kadar Berkanun melalui Borang KWSP 17A (AHL)/ KWSP 18A (AHL) kepada majikan masing-masing.
Majikan
Tiada borang diperlukan bagi permohonan majikan untuk mencarum melebihi kadar berkanun majikan.


Nota: Majikan perlu mengunci masuk permohonan VE (Syer Pekerja) dan VE (Syer Majikan) melalui i-Akaun (Majikan)