Caruman Pilihan Sendiri merupakan satu pilihan bagi ahli untuk mencarum simpanan persaraan secara sukarela bersama KWSP.​
Siapa Yang Boleh Mencarum​
icon card
Warganegara Malaysia & Pemastautin Tetap 
icon card
Ahli KWSP​
icon card
Berumur 75 tahun ke bawah 

Kaedah Bayaran

Bayaran caruman akan dikreditkan ke akaun KWSP ahli dalam tempoh 3 hari bekerja untuk pembayaran secara elektronik dan 7 hari bekerja untuk bayaran melalui saluran:

Self-Contribution (Payment Channel Accordion)

Had Caruman

Minimum: RM1.00

Tertakluk kepada saluran pembayaran​

Maksimum: RM100,000 setahun

Had maksimum terkumpul bagi Caruman Sukarela (Caruman Pilihan Sendiri, Caruman i-Saraan, Caruman i-Suri dan Caruman Penambahan Simpanan Akaun Persaraan) melalui semua saluran bayaran adalah RM100,000 setahun.

Soalan Lazim

Frequently Asked Question

Self-Contribution & Voluntary Contribution (FAQ Accordion)

Siapakah yang layak untuk membuat Caruman Pilihan sendiri? ​

back chevron

Caruman Pilihan Sendiri hanya terbuka kepada warganegara Malaysia atau Pemastautin Tetap yang telah berdaftar sebagai ahli KWSP.​


Saya merupakan pekerja warganegara asing yang memiliki permit kerja di Malaysia, bolehkah saya membuat Caruman Pilihan Sendiri?​

back chevron

Tidak boleh. Caruman Pilihan Sendiri hanya terbuka kepada ahli KWSP warganegara Malaysia atau pemastautin tetap.​


Jika saya pekerja yang bergaji tetap, bolehkah saya membuat Caruman Pilihan Sendiri?​

back chevron

Boleh.


Bolehkah saya memohon pengembalian semula bayaran Caruman Pilihan Sendiri?​

back chevron

Tidak boleh. Semua Caruman Pilihan Sendiri yang telah dibayar kepada KWSP adalah benar dan muktamad. Justeru, ahli perlu memastikan bayaran adalah teratur sebelum meneruskan transaksi berkenaan.​


Apa yang dimaksudkan dengan penyataan ‘Anda mempunyai baki RMXXXXX had caruman untuk tahun ini’?

back chevron

Penyataan ini adalah merujuk kepada baki had caruman yang boleh dicarum oleh ahli untuk tahun tersebut.​

Formula pengiraan adalah seperti berikut:​

Jumlah maksimum tahunan Caruman Sukarela TOLAK jumlah Caruman Sukarela dari semua saluran bayaran yang telah dikreditkan ke akaun ahli = baki had caruman tahunan Ini.​

Contoh:​

RM100,000 – RM312 = RM99,688.​

 

​Peringatan penting: Caruman yang dibuat pada hari yang sama tetapi menggunakan saluran yang berbeza, belum lagi diambil kira sebagai had caruman untuk tahun berkenaan.​

Bolehkah saya membuat bayaran melebihi had maksimum (RM100,000)?​

back chevron

Tidak boleh. Bayaran yang melebihi had maksimum akan dikembalikan kepada ahli.​


Apa yang berlaku jika saya membuat pembayaran Caruman Pilihan Sendiri selepas mencapai umur 55 tahun?​

back chevron

Caruman anda akan dikreditkan dalam Akaun Emas dan hanya boleh dikeluarkan selepas anda mencapai umur 60 tahun.


Bolehkah saya membuat pembayaran Caruman Pilihan Sendiri melalui aplikasi KWSP i‑Akaun?​

back chevron

Boleh! Kini anda boleh membuat pembayaran Caruman Pilihan Sendiri secara eksklusif melalui aplikasi KWSP i‑Akaun kami.


Bagaimana cara membuat pembayaran Caruman Pilihan Sendiri melalui aplikasi KWSP i-Akaun?​

back chevron

Langkah 1: Log masuk ke aplikasi KWSP i-Akaun​

Langkah 2: Klik "Tambah simpanan anda"​

Langkah 3: Masukkan jumlah caruman anda​

Langkah 4: Pilih bank anda​

Langkah 5: Sahkan butiran caruman anda dan klik teruskan​

Langkah 6: Terima Terma & Syarat

Langkah 7: Log masuk ke akaun perbankan anda dan buat pembayaran melalui FPX​

Langkah 8: Transaksi selesai! Muat turun resit sebagai salinan simpanan.


Apakah bank yang terlibat bagi kemudahan pembayaran online melalui FPX?​

back chevron
 • Maybank​
 • Public Bank​
 • CIMB Bank​
 • RHB Bank​
 • Affin Bank​
 • Alliance Bank Malaysia​
 • AmBank​
 • Bank Islam Malaysia​
 • Bank Muamalat​
 • Bank Rakyat​
 • Bank Simpanan Nasional (BSN)​
 • Bank of China (M) Berhad​​
 • Deutsche Bank​
 • Hong Leong Bank​
 • HSBC​
 • Kuwait Finance House​
 • OCBC​
 • Standard Chartered Bank​
 • UOB

Bilakah bayaran Caruman Pilihan Sendiri melalui aplikasi mudah alih i-Akaun dikreditkan ke akaun KWSP ahli?

back chevron

Bayaran Caruman Pilihan Sendiri melalui aplikasi mudah alih KWSP i‑Akaun akan dikreditkan ke akaun KWSP ahli dalam tempoh tiga (3) hari bekerja untuk bayaran secara elektronik dan tujuh (7) hari bekerja untuk bayaran bukan secara elektronik.​


Apakah itu bayaran Caruman Sukarela melalui aplikasi mudah alih i‑Akaun?

back chevron

Untuk membolehkan ahli membuat bayaran Caruman Sukarela hanya melalui aplikasi KWSP i‑Akaun sahaja.


Bagaimanakah cara untuk membuat Caruman Sukarela melalui aplikasi i-Akaun?

back chevron

Berikut merupakan cara untuk membuat Caruman Sukarela melalui aplikasi i-Akaun:


Apakah had amaun bayaran Caruman Sukarela melalui aplikasi mudah alih i-Akaun?​

back chevron

Had amaun bayaran Caruman Sukarela melalui aplikasi mudah alih KWSP i-Akaun ialah minimum RM10.​

Had maksimum terkumpul bagi Caruman Sukarela (Caruman Pilihan Sendiri, Caruman i-Saraan, Caruman i-Suri dan Caruman Penambahan Simpanan Akaun Persaraan) melalui semua saluran bayaran adalah RM100,000 setahun.


Apa yang dimaksudkan dengan penyataan ‘Anda mempunyai baki RMXXXXX had caruman untuk tahun ini’.

back chevron

Penyataan ini adalah merujuk kepada baki had caruman yang boleh dicarum oleh ahli untuk tahun tersebut.


Formula pengiraan adalah seperti berikut:
Jumlah maksimum tahunan Caruman Sukarela TOLAK jumlah Caruman Sukarela dari  semua saluran bayaran yang telah dikreditkan ke akaun ahli = baki had caruman tahunan Ini.

 

Contoh:

RM100,000 – RM312 = RM99,688.

Peringatan penting: Caruman yang dibuat pada hari yang sama tetapi menggunakan saluran yang berbeza, belum lagi diambil kira sebagai had caruman untuk tahun berkenaan.

Apakah senarai bank yang terlibat bagi kemudahan pembayaran online melalui FPX?

back chevron

• Maybank
• Public Bank
• CIMB Bank
• RHB Bank
• Affin Bank
• Alliance Bank Malaysia
• AmBank
• Bank Islam Malaysia
• Bank Muamalat
• Bank Rakyat
• Bank Simpanan Nasional (BSN)
• Bank of China (M) Berhad
• Deutsche Bank
• Hong Leong Bank
• HSBC
• Kuwait Finance House
• OCBC
• Standard Chartered Bank
• UOB


Bilakah bayaran Caruman Sukarela melalui aplikasi mudah alih i-Akaun dikreditkan ke akaun KWSP ahli?

back chevron

Bayaran Caruman Sukarela melalui aplikasi mudah alih i-Akaun dikreditkan ke akaun KWSP ahli sekurang-kurangnya tiga (3) hari bekerja selepas bank memindahkan bayaran tersebut kepada KWSP.


Bolehkah saya memohon pengembalian semula bayaran Caruman Sukarela yang telah dibayar kepada KWSP?

back chevron

Tidak boleh. Semua Caruman Sukarela yang telah dibayar kepada KWSP adalah benar dan muktamad. Justeru itu, ahli perlu memastikan bayaran adalah teratur sebelum meneruskan transaksi berkenaan.


Bolehkah saya membuat bayaran melebihi had maksimum?

back chevron

Tidak boleh. Bayaran yang melebihi had maksimum akan dikembalikan kepada ahli.


Apakah yang akan berlaku sekiranya saya membuat bayaran Caruman Sukarela jika saya telah berumur melebihi 55 tahun?

back chevron

Semua caruman yang diterima selepas ahli mencapai umur 55 tahun akan dikreditkan ke Akaun Emas dan hanya boleh dikeluarkan setelah ahli mencapai umur 60 tahun.


Caruman Sukarela

Frequently Asked Question

Voluntary Contribution FAQ Accordion

Apakah itu bayaran Caruman Sukarela melalui aplikasi mudah alih i‑Akaun?

back chevron

Untuk membolehkan ahli membuat bayaran Caruman Sukarela hanya melalui aplikasi KWSP i‑Akaun sahaja.


Bagaimanakah cara untuk membuat Caruman Sukarela melalui aplikasi i-Akaun?

back chevron

Berikut merupakan cara untuk membuat Caruman Sukarela melalui aplikasi i-Akaun:


 


Apakah had amaun bayaran Caruman Sukarela melalui aplikasi mudah alih i-Akaun?​

back chevron

Had amaun bayaran Caruman Sukarela melalui aplikasi mudah alih KWSP i-Akaun ialah minimum RM10.​

Had maksimum terkumpul bagi Caruman Sukarela (Caruman Pilihan Sendiri, Caruman i-Saraan, Caruman i-Suri dan Caruman Penambahan Simpanan Akaun Persaraan) melalui semua saluran bayaran adalah RM100,000 setahun.


Apa yang dimaksudkan dengan penyataan ‘Anda mempunyai baki RMXXXXX had caruman untuk tahun ini’.

back chevron

Penyataan ini adalah merujuk kepada baki had caruman yang boleh dicarum oleh ahli untuk tahun tersebut.


Formula pengiraan adalah seperti berikut:
Jumlah maksimum tahunan Caruman Sukarela TOLAK jumlah Caruman Sukarela dari  semua saluran bayaran yang telah dikreditkan ke akaun ahli = baki had caruman tahunan Ini.

 

Contoh:

RM100,000 – RM312 = RM99,688.

Peringatan penting: Caruman yang dibuat pada hari yang sama tetapi menggunakan saluran yang berbeza, belum lagi diambil kira sebagai had caruman untuk tahun berkenaan.

Apakah senarai bank yang terlibat bagi kemudahan pembayaran online melalui FPX?

back chevron

• Maybank
• Public Bank
• CIMB Bank
• RHB Bank
• Affin Bank
• Alliance Bank Malaysia
• AmBank
• Bank Islam Malaysia
• Bank Muamalat
• Bank Rakyat
• Bank Simpanan Nasional (BSN)
• Bank of China (M) Berhad
• Deutsche Bank
• Hong Leong Bank
• HSBC
• Kuwait Finance House
• OCBC
• Standard Chartered Bank
• UOB


Bilakah bayaran Caruman Sukarela melalui aplikasi mudah alih i-Akaun dikreditkan ke akaun KWSP ahli?

back chevron

Bayaran Caruman Sukarela melalui aplikasi mudah alih i-Akaun dikreditkan ke akaun KWSP ahli sekurang-kurangnya tiga (3) hari bekerja selepas bank memindahkan bayaran tersebut kepada KWSP.


Bolehkah saya memohon pengembalian semula bayaran Caruman Sukarela yang telah dibayar kepada KWSP?

back chevron

Tidak boleh. Semua Caruman Sukarela yang telah dibayar kepada KWSP adalah benar dan muktamad. Justeru itu, ahli perlu memastikan bayaran adalah teratur sebelum meneruskan transaksi berkenaan.


Bolehkah saya membuat bayaran melebihi had maksimum?

back chevron

Tidak boleh. Bayaran yang melebihi had maksimum akan dikembalikan kepada ahli.


Apakah yang akan berlaku sekiranya saya membuat bayaran Caruman Sukarela jika saya telah berumur melebihi 55 tahun?

back chevron

Semua caruman yang diterima selepas ahli mencapai umur 55 tahun akan dikreditkan ke Akaun Emas dan hanya boleh dikeluarkan setelah ahli mencapai umur 60 tahun.