Dapatkan akses kepada kesemua borang-borang yang anda perlukan untuk sebarang transaksi KWSP. Sama ada ia untuk pendaftaran, caruman atau pengeluaran, kami sudah pun sediakannya untuk kemudahan anda.

Pendaftaran

Tuntutan Harta Perkahwinan
Pendaftaran Ahli
Pindaan Maklumat Ahli
Pindaan Komunikasi Ahli
Penyatuan Akaun Ahli
Penambah Simpanan/ Penerima Simpanan
Penamaan
KWSP 4A
Pembatalan Penamaan
Semakan Penamaan
Daftar Caruman Sukarela - Orang Gaji (KWSP & Majikan)
Daftar Caruman Sukarela - Orang Bukan Domisil (KWSP & Majikan)
Daftar Caruman Sukarela - i-Saraan

Caruman

Penambahan Simpanan Akaun 1
Caruman Pilihan Sendiri
Caruman i-Saraan
Caruman Pilihan Sendiri (Kad Debit)
Pengembalian Caruman
Pemindahan Simpanan Dari Kumpulan Wang Diluluskan

Pemindahan Faedah Persaraan (Individu)

Pemindahan Faedah Persaraan (Berkumpulan)

Permohonan Pendaftaran/Pembatalan Mencarum Melebihi Kadar Berkanun (Syer Pekerja)

Pengaduan Oleh Pekerja Ke Atas Majikan Gagal Mencarum

Pengembalian Amaun Pengeluaran (individu)

Pengembalian Amaun Pengeluaran (Berkumpulan)

Bayaran Tambahan Pengeluaran

Pindahan Simpanan Daripada Akaun 2 ke Akaun 1

Borang Permohonan Pendaftaran i-Sayang

Borang Permohonan Penghentian Pemindahan Caruman i-Sayang

Pengeluaran

Permohonan Hassle Free (Tanpa Borang)

Kami di KWSP telah pun membolehkan ahli untuk membuat permohonan Hassle Free bagi pemegang MyKad, dengan ini ahli boleh ke mana-mana Kaunter KWSP untuk membuat pengeluaran tanpa borang. Permohonan tanpa borang ini hanyalah untuk pengeluaran yang berikut.

icon card
Umur 50, 55 & 60
icon card
Simpanan Melebihi RM1 Juta
icon card
Mengurang/Menyelesaikan Baki Pinjaman
icon card
Ansuran Bulanan Pinjaman Perumahan
icon card
Pekerja Berpencen dan Pesara Pilihan
icon card
Pengiraan Awal Syer Kerajaan (Pre-PEN)

Penggantian Bayaran
Pembatalan Pengeluaran
Permohonan Terkurang Bayar (Pengeluaran)
Umur 50, 55 dan 60 atau Simpanan Melebihi RM1 Juta
Beli atau Bina Rumah
Mengurang atau Menyelesaikan Baki Pinjaman
Kesihatan
Pendidikan
Pekerja Berpencen dan Pesara Pilihan
Meninggalkan Negara
Kematian
Kematian (Pemegang Amanah)
Hilang Upaya
Skim Pelaburan Ahli (Borang ini perlu diperolehi dari IPD berkenaan)
Ansuran Bulanan Pinjaman Perumahan
Pengiraan Awal Syer Kerajaan (Pre-PEN)
Who Can Apply

Penerbit Aset

Death Benefit
Subject to EPF terms and conditions.
Tax Exemption
Subject to IRB terms and conditions.
Annual Dividend
Enjoy annual dividends on top of your retirement savings.
Special Incentive
Up to 15% of total contribution or max RM300 this year.