i-Sayang merupakan inisiatif yang diperkenalkan oleh kerajaan bagi memberi pilihan kepada suami (pemberi) untuk memindahkan 2% caruman syer pekerja yang diterima daripada majikan ke dalam akaun KWSP isteri (penerima).

Siapa Yang Layak Memohon ​​

Syarat-syarat Kelayakan Suami (Pemberi)​

icon card
Warganegara Malaysia atau bukan warganegara​
icon card
Ahli KWSP​
icon card
Belum mencapai umur 75 tahun​
icon card
Perkahwinan telah didaftarkan di bawah undang-undang Malaysia​

Syarat-syarat Kelayakan Isteri (Penerima)​

icon card
Warganegara Malaysia​
icon card
Ahli KWSP​
icon card
Belum mencapai umur 75 tahun​
icon card
Perkahwinan telah didaftarkan di bawah undang-undang Malaysia​
Ciri-ciri
icon card
Pindahan 2% caruman syer pekerja suami ke akaun KWSP isteri. ​
icon card
Permohonan adalah secara sukarela daripada suami dan pindahan akan dilakukan secara automatik setiap bulan apabila adanya caruman dari majikan yang dikreditkan ke dalam akaun KWSP suami. ​
icon card
Pindahan caruman ini tidak boleh dibatalkan kecuali berlakunya penceraian atau kematian isteri.​
Cara Mendaftar i-Sayang​​
icon card
 i-Akaun (Ahli)​
Suami boleh mendaftar i-Sayang melalui i-Akaun (Ahli) dengan merujuk Panduan Pengguna Pendaftaran i-Sayang.​​
icon card
Pejabat KWSP
Kunjungi pejabat KWSP yang berhampiran berserta dengan Borang Permohonan Pendaftaran i-Sayang - KWSP 16G (SY) yang telah lengkap diisi.​

Soalan Lazim

Soalan Umum

Frequently Asked Question

i-Sayang (General FAQ Accordion)

Adakah saya perlu sediakan dokumen sokongan untuk mendaftar i-Sayang?​

back chevron

Tidak perlu. Jika anda dan isteri anda sudah memenuhi syarat kelayakan, anda layak untuk mendaftar.


Bolehkah suami memohon untuk mencarum i-Sayang melebihi 2% ke dalam akaun isteri?

back chevron

Tidak boleh. Pada masa ini, pindahan caruman i-Sayang dihadkan kepada 2% sahaja.


Bolehkah isteri memohon untuk memindahkan caruman ke dalam akaun KWSP suami?

back chevron

Tidak boleh. Inisiatif i-Sayang hanya membenarkan pemindahan caruman dibuat daripada akaun KWSP suami ke dalam akaun KWSP isteri.


Bolehkah saya membatalkan pendaftaran i-Sayang?

back chevron

Pembatalan tidak boleh dilakukan terhadap pendaftaran i-Sayang yang telah diluluskan tanpa apa-apa sebab. Suami hanya boleh membuat pembatalan jika berlaku penceraian atau kematian isteri. ​

Nota: Sekiranya berlaku penceraian atau kematian isteri, suami perlu hadir segera ke kaunter KWSP untuk membuat permohonan pembatalan. Kelewatan dalam memaklumkan perkara ini kepada KWSP akan mengakibatkan pemindahan caruman terus dibuat ke dalam akaun isteri.​


Bagaimanakah pengiraan pindahan 2% caruman i-Sayang daripada caruman syer pekerja dikira?

back chevron

Formula pengiraan pindahan 2% daripada caruman syer pekerja dikira seperti berikut:


 

Contoh:

a) Upah suami : RM2000.00

b) Kadar berkanun syer pekerja : 11%

c) Amaun caruman syer pekerja : RM220.00 (RM2,000 x 11%)

Amaun pindahan ialah : RM 40.00


Bagaimana pengiraan pindahan 2% dari akaun suami ke akaun isteri dikira bagi suami yang memilih untuk mencarum lebih dari kadar berkanun (Voluntary Excess)?

back chevron

Amaun caruman syer pekerja 11% akan termasuk amaun Voluntary Excess (tambahan (%) caruman yang dipilih oleh ahli). Oleh itu, amaun pindahan ke akaun isteri juga akan termasuk amaun Voluntary Excess suami.

Contoh:


 

a) Upah suami : RM2,000.00 

b) Kadar berkanun syer pekerja : 11% 

c) Kadar Caruman Tambahan (VE) : 3%

d) Jumlah Syer pekerja suami : 11% +3% = 14%

e) Amaun caruman syer pekerja : RM280.00 (RM2,000.00 x 14%) 

f) Amaun pindahan ialah : RM 51.00


Adakah pemberi (suami) layak menerima apa‑apa insentif khas?

back chevron

Tidak layak.


Adakah penerima i‑Sayang (isteri) layak menerima apa‑apa insentif khas?

back chevron

Tidak layak.


Soalan Berkaitan Pendaftaran

Frequently Asked Question

i-Sayang (Registration FAQ Accordion)

Bagaimanakah permohonan pendaftaran i-Sayang dibuat?

back chevron

Permohonan pendaftaran i-Sayang dibuat secara sukarela oleh suami (pemberi) melalui dua (2) saluran berikut:
i. i-Akaun (Ahli); ATAU
ii. Pejabat KWSP yang berhampiran berserta dengan Borang Permohonan Pendaftaran i-Sayang - KWSP 16G (SY) yang telah lengkap diisi.


Bagaimanakah suami (pemberi) boleh mendaftar i-Sayang secara dalam talian?

back chevron

Suami (pemberi) boleh mendaftar i-Sayang melalui i-Akaun (Ahli) dengan merujuk Panduan Pengguna Pendaftaran i-Sayang.


Di manakah suami (pemberi) boleh mendapatkan Borang Permohonan Pendaftaran i-Sayang - KWSP 16G (SY)?

back chevron

Borang Permohonan Pendaftaran i-Sayang - KWSP 16G (SY) boleh didapati di laman web KWSP.


Bolehkah isteri mendaftar i-Sayang atau mewakili suami untuk mendaftar i-Sayang?

back chevron

Tidak boleh. Pendaftaran i-Sayang hanya boleh dibuat oleh suami secara sukarela.​


Bolehkah suami dan isteri menyemak status pendaftaran i-Sayang?​

back chevron

Hanya suami yang boleh menyemak pendaftaran i-Sayang melalui i-Akaun (Ahli).


Bolehkah pendaftaran i-Sayang dibuat untuk selain daripada isteri?​

back chevron

Pendaftaran adalah untuk isteri yang sah di bawah undang-undang Malaysia sahaja. Sebarang ketidaktepatan maklumat isteri adalah tanggungjawab suami sepenuhnya.


Soalan Berkaitan Pembatalan

Frequently Asked Question

i-Sayang (Cancellation FAQ Accordion)

Bolehkah suami (pemberi) membatalkan caruman i-Sayang melalui i-Akaun?

back chevron

Tidak boleh. Proses pembatalan caruman i-Sayang hanya boleh dibuat di Kaunter KWSP kerana suami (pemberi) perlu kemukakan dokumen sokongan.


Berapa lamakah proses pembatalan caruman i-Sayang diambil?

back chevron

Proses pembatalan caruman i-Sayang mengambil masa sebulan selepas permohonan dibuat.


Apakah dokumen sokongan yang diperlukan semasa proses pembatalan i-Sayang?

back chevron

Dokumen sokongan yang diperlukan semasa proses pembatalan i-Sayang adalah seperti berikut:
i. Sijil Penceraian; ATAU
ii. Sijil Kematian Isteri (penerima)


Soalan Lain-lain

Frequently Asked Question

i-Sayang (Other FAQ Accordion)