Pengeluaran Pekerja Berpencen

Pengeluaran Pekerja Berpencen membolehkan ahli KWSP yang berkhidmat dalam perkhidmatan awam dan telah diberikan taraf berpencen untuk mengeluarkan simpanan KWSP mereka bermula pada atau selepas tarikh kuat kuasa Pemberian Taraf Berpencen (PTB).

Pengeluaran Persaraan Pilihan

Pengeluaran Persaraan Pilihan pula adalah untuk ahli KWSP yang memilih untuk bersara awal daripada perkhidmatan awam dan telah diluluskan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA); atau kakitangan kerajaan yang bersara atas pilihan di bawah penswastaan/ pengkorporatan tetapi masih bekerja di agensi berkenaan.

Apa Yang Boleh Dikeluarkan

Baki Simpanan KWSP selepas pengasingan syer kerajaan

Apa Yang Anda Perlu Tahu
 
 • Pekerja berpencen ditakrifkan sebagai seorang pekerja yang telah dilantik di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang mempengaruhi pelantikan pekerja dalam sebuah perjawatan berpencen oleh Kerajaan Malaysia atau mana-mana Negeri, atau oleh mana-mana pihak berkuasa berkanun atau tempatan.
 • Mulai 1 Januari 2018, selepas Penjawat Awam membuat Pengeluaran Pekerja Berpencen, tanggungan mencarum bagi beliau adalah tidak terhenti selaras dengan pelaksanaan Skim Kebolehalihan (Portability Scheme).
   
Siapa Yang Boleh Memohon

Syarat-syarat

icon card
Umur bawah 55 tahun
icon card
Pekerja dalam sektor awam
icon card
Pekerja dalam Kementerian Pertahanan
icon card
Pekerja dalam Perkhidmatan Tentera dan mencarum dalam KWSP
icon card
Diberi taraf berpencen oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
*Anggota tentera yang sudah pun bersara secara pilihan tidak layak untuk membuat pengeluaran ini.

Apa Yang Anda Perlukan

Dokumen

Dengan MyKad
 • MyKad
 • Lampiran A - Notis Akuan Pelepasan Caruman Kerajaan/ Pengiraan Awal

Dokumen

Tanpa MyKad
 • Borang KWSP 9J (AHL) dan Senarai Semak Dokumen
 • Lampiran A - Notis Akuan Pelepasan Caruman Kerajaan/Pengiraan Awal
 • Salinan dokumen pengenalan bersama yang asal untuk tujuan pengesahan
 • Borang KWSP 3 (Pindaan) – untuk penghantaran melalui pos/ pengesahan cap ibu jari gagal
Siapa Yang Boleh Memohon
icon card
Umur bawah 55 tahun
icon card
Bersara dari Perkhidmatan Awam secara pilihan
icon card
Telah menerima bukti pengesahan taraf pesara
icon card
Berkhidmat dengan agensi Kerajaan dan telah bersara secara pilihan di bawah Penswastaan/Pengkorporatan tetapi masih bekerja dengan agensi berkenaan
*Anggota tentera yang sudah pun bersara secara pilihan tidak layak untuk membuat pengeluaran ini.

Apa Yang Anda Perlukan

Dokumen

Dengan MyKad

 • MyKad

Bukti Pengesahan Pesara:

 • Surat Pengesahan Taraf Pesara yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA); ATAU
 • Surat Kelulusan Pencen yang dikeluarkan oleh Bahagian Pencen, JPA

Dokumen

Tanpa MyKad

Bukti Pengesahan Pesara:

 • Surat Pengesahan Taraf Pesara yang dikeluarkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA); ATAU
 • Surat Kelulusan Pencen yang dikeluarkan oleh Bahagian Pencen, JPA

Maklumat Tambahan

Pensionable Employee (Payment & Reminder) Accordion

Soalan Lazim

Frequently Asked Question

Pensionable Employee FAQ Accordion

Apakah caruman kerajaan (Syer Kerajaan)?

back chevron

Caruman majikan kerajaan adalah caruman kepada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) yang dibuat oleh majikan bagi kakitangan awam sepanjang tempoh perkhidmatan percubaan sebelum mereka mendapat Pemberian Taraf Berpencen (PTB). 


Apakah Skim Pengeluaran Pekerja Berpencen (SPPB)?

back chevron

SPPB adalah skim pengeluaran KWSP yang layak dibuat oleh kakitangan awam setelah mendapat Pemberian Taraf Berpencen (PTB). Ahli KWSP hanya layak mengeluarkan caruman pekerja, manakala caruman kerajaan akan dikembalikan ke Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan) (KWAP).


Mengapakah caruman kerajaan dikembalikan kepada KWAP?

back chevron

Caruman kerajaan dikembalikan kepada KWAP bagi tujuan faedah persaraan kakitangan awam.


Bolehkah saya menuntut caruman kerajaan yang telah dikembalikan kepada KWAP?

back chevron

Tidak. Caruman kerajaan ini tidak boleh dituntut oleh mana-mana kakitangan awam yang mendapat status berpencen.


Siapakah pihak yang boleh dihubungi sekiranya saya mempunyai pertanyaan lanjut mengenai jumlah caruman kerajaan yang dikembalikan kepada KWAP?

back chevron

Sila hubungi Jabatan Perkhidmatan Awam (Bahagian Pasca Perkhidmatan) di Putrajaya  atau Pusat Pengurusan Perhubungan KWSP (CMC).