Tadbir Urus Pelaburan

KWSP percaya bahawa tadbir urus korporat yang kukuh dan disokong oleh kepimpinan yang mantap dan amalan pengurusan yang baik dapat menyumbang kepada peningkatan integriti, akauntabiliti, dan ketelusan. KWSP akan terus menumpukan usaha untuk meningkatkan kesedaran dan mempraktikkan tadbir urus korporat yang baik. Sebagai institusi simpanan persaraan terbesar di Malaysia dengan jumlah aset melebihi 1 trilion, KWSP berusaha menjadi peneraju dalam pelaburan lestari berlandaskan prinsip Persekitaran, Sosial dan Tadbir Urus (ESG) dalam pertimbangan pelaburannya.

Surat Pemegang Saham dan Panduan Pengundian KWSP

2023  |  2022  |  2021  |  2020  |  2019  |   2017  |  2016  |  2014  |  2010

Penyata Pematuhan Terhadap Kod Pelabur Institusi Malaysia

2021  | 2020  |  2019  |   2018  |  2017  |  2016

Keputusan Undian KWSP pada Mesyuarat Pemegang Saham

No. Syarikat Tarikh Mesyuarat Tarikh Diterbitkan Keputusan Pengundian

No. Syarikat Tarikh Mesyuarat Tarikh Diterbitkan Keputusan Pengundian